"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 21 май 2011 г.

Поглед към Света!


Уважаеми читатели!

По повод тревогата на някои родителите, а и на част от обществото ни, че децата ни трябва да получат толкова необходимата им духовна просвета, предоставям на Вашето внимание откъс на една от статиите на нашия писател - богослов Мартин Ралчевски, който живее в момента в Англия, но искрено обича своята Родина и го боли за всичко нередно, отнасящо се до България или до децата на България.

Достатъчно е човек да прочете само този откъс, който е посочен по- долу, за да се увери, че няма нищо неестествено и нашите, българските деца, да знаят за своя най-добър Приятел, Който ги обича повече от нас, родителите и учителите им.


"...
Дали наистина нямаме нужда от Христос?

Като малка държава ние винаги сме били склонни да се сравняваме с другите народи, обикновено тези, които са по-напреднали от нас, за да сверим, така да се каже, часовниците си. Аз смятам, че в това няма нищо лошо. Затова нека да видим какво сочи статистиката:

Гърция – задължително изучаване на християнска религия.

Австрия – задължително изучаване!

Малта – задължително изучаване!

Румъния – задължително изучаване!

Германия – задължително изучаване!

Италия – задължително изучаване!

Испания – задължително изучаване!

Ирландия – задължително изучаване!

Лихтенщайн – задължително изучаване!

Норвегия – задължително изучаване!

Швеция – задължително изучаване!

Шотландия – задължително изучаване!

Дания – задължително изучаване!

Финландия – задължително изучаване на един от предметите "Религия" или "Етика" по избор!

Словакия – задължително изучаване на един от предметите "Религия" или "Етика"!

Полша – задължително изучаване на един от предметите "Религия" или "Етика"!

Литва – задължително изучаване на един от предметите "Религия" или "Етика"!

(Данните са взети от информационната мрежа за образование в Европа – EURODICE от 11.10.2010).

Видно е, че по- силните икономически и успели народи са допуснали Христос до техните деца. Те са разбрали, че Той не може да им бъде враг, а само Приятел. Как мислите – те по- недемократични ли са от нас? Едва ли!

За да въведат религията в училищата си те са умували дълго и са преминали през труден и неравен път. Така че, няма да е лошо да се поучим от опита им.

Но не само заради техния опит ще е добре да допуснем изучаването на християнството, но и заради паметта на предците ни! Защото в нашата история (от цар Борис I, 865 г., до средата на миналия век, 1945 г.) българските деца винаги са били учени на християнската вяра.

Смятам, че не е необходимо да посочвам имената на опазилите народната ни памет велики българи, които до един са били вярващи християни. Те са стотици. И все пак ще си позволя да спомена само четирима от тях – свети Паисий Хилендарски, свети Иван Рилски, патриарх Евтимий Търновски, и Апостола на свободата Васил Левски (дякон Игнатий)! Всички те са вярвали дълбоко в Божия Син, чели са Евангелието всекидневно и с особена любов и във всеки един момент са били готови да умрат заради вярата си.

Къде стоим ние днес? Имаме ли изобщо нещо общо с тези велики мъже? Понякога въпросите не настояват за отговор.

...

Имаме десетки, кое от кое по-демократични извинения за богоборческа позиция. И всичко това е, защото искаме да живеем без Авторитет. Без памет. Без истинска цел. Мислим си, че ние не се молим, но всъщност вкупом тихо мълвим: ''Иди си Господи, нямаме нужда от Теб''. А в отговор на това наше прошение Христос благо отвръща: ''Ако някой чуе гласа Ми и отвори вратата, ще влезна при него и ще вечерям с него и той с Мене''.

Той не спира да ни зове. Не спира и да ни напомня, че е благ и човеколюбец..."

Забележка: Ако някой от читателите желае, може да прочете цялата статия на автора Мартин Ралчевски - ето, тук!

http://novinar.bg/news/koleda-bez-bog_MzQ1MzsyNw==.html

Откъс от тази статия на автора "Коледа без Бог" бе публикуван за родителите на децата и в детско-юношеското списание "Божествени искрици", бр.31, 2011г.

*Авторът има издадени три романа: ''Безкрайна нощ'', ''Горски дух'' и ''Полубогиня'', а в момента работи над четвъртия си роман ''30 Паунда''.

А Любовта ви вечна да остане!На моята бивша ученичка П.
и нейния любим съпруг!

Душите ви да бъдат Вечен
пламък,
отправен към Нбесения
Отец!

Сърцата ви да бъдат топли
длани,
препълнени със нежност и
Любов!

Детето ви да бъде като
Слънце,
огряло с радост целия ви
Дом!

А Любовта ви Вечна
да остане,
тъй както Вечна е и
Вечността!

Оная Вечност - толкова
Красива,
дарена от Самия
Бог Отец!

С обич - с много, много Обич!

Написано на 15 май 2011г.

И един поздрав към тези млади хора и към всички като тях, избрали Светостта на съпружеската любов за цял един живот и там, във Вечността, след... физическата смърт...

http://www.youtube.com/watch?v=yF8YGHtFC9k&feature=related
"Венчание" - иеромонаха Романа

"Всичко изпитвайте, доброто дръжте!" (Из Светото Писание)


КОМЕНТАР ПО ПОВОД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДМЕТА "РEЛИГИЯ-ПРАВОСЛАВИЕ, ЗИП" В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ,
който беше публикуван на 16 февруари, сряда, 2011г. в сайта на "Всемирното Православие".
Всек, който желае, може да го разгледа в посочения сайт на следния адрес:

Образование - Отзиви и коментари на Обучението по религия http://globalorthodoxy.com/2008-12-27-20-50-51/108-2009-05-05-11-14-25/60678--q-q-.html

Много мислих дали да се включа в коментара или не - коментар по повод въвеждането на предмета "Рлигия-Православие, ЗИП" в българското училище. Да, много мислих, защото понякога думите просто са излишни, когато не искаме да се замислим кое е добро и кое е зло за нашите деца.

Връщайки се назад във времето, си спомням с колко голяма радост учениците, където работех, са очаквали и посрещали духовниците, които са идвали при нас по различни поводи: отслужване на водосвет по повод откриването на Новата учебна година / говоря за преди 10-т години/, празниците Рождество Христово или Гергьовден; или просто са идвали, поканени от нас, за да отговорят на въпросите на учениците във връзка с учебния материал по философските дисциплини. А те, въпросите им, бяха толкова много, защото точно този клас, който пожела тази среща с духовника, бяха ученици, учили преди това предмета "Религия-СИП" в 10-ти клас и имаха различно мислене, разкрепостено мислене. Имаха философско-библейско мислене, когато бяха вече в 11-ти клас и искаха да открият за себе си отговорите на толкова много въпроси, които ги вълнуваха.
Когато пък излезнаха през 2003 г.от Издателство "Слънце" тези чудни "книжки"- "Библия за деца" и "Християнска етика", то всички ученици и учители, без изключение, пожелахме да получим от тези "книжки", но не защото се разпространяваха безплатно, а защото ни харесваше тяхното съдържание! Това беше истински духовен празник за всички нас: директор, учители, ученици, обслужващ персонал.

Получихме книжките си най-тържествено, в храма на градчето, след отслужен водосвет от трима духовници за здраве и успех на всички присъстващи, между които бяха и наши скъпи гости от Общината, от Основното училище, от Детска педагогическа стая.
/Говоря за времето преди да бъде забранено от Министерството ползването на тези Етики като Учебно помагало за 9-ти - 12-ти клас!!! /

После бе осветен и новооткритият ни компютърен кабинет в училище, след това бе проведена среща на целия ни колектив /а също и на част от гостите/ с духовниците. Среща, на която всеки спокойно можеше да зададе на свещениците своите въпроси, без да чувства ни най-малко неудобство нито от присъстващите колеги около себе си, нито от самите свещеници, защото всички имахме една цел - правилното възпитание на децата, поверени ни с толкова голямо доверие от родителите!
Да, всеки разбираше, че Бог е просто Доброта и Любов!!!...

Това чувстваха и децата и не се страхуваха, не се стъписваха, а следваха тази Доброта и Любов със сърцата и душите си!!!... Събираха помощи за децата-сирачета, подготвяха грижливо и с обич пратките за тези деца под ръководството на директорката ни; подготвяха с радост табла за предстоящите национални и духовни празници, а също и за актуални събития; обичаха се, обичаха учителите си, разбираха се помежду си и живееха всички спокойно и задружно в училище. Училище, в което всички / учители и ученици/ се чувствахме като едно голямо семейство, живеещо с болките и радостите на всеки един от нас! Нямаше ученици с агресивно поведение, нямаше жестокост и ненавист, нямаше прояви на неуважение към учителите или съучениците. Децата израснаха просто сърдечни! Едни от тях продължиха образованието си във висши учебни заведения, други започнаха работа, трети създадоха хубави семейства, изградени върху взаимната любов и разбирателство, а всичко това е толкова хубаво! Всичко това е моралната отплата за нас, учителите, за нашия неуморен труд, полаган в продължение на години. Години, в които само Бог знае колко много грижи са положени за тия деца, колко много труд е вложен, за да израснат като добри хора, имайки предвид състава им, семейното и социално положение, в което се намираха...


Минаха години. Заводът, на чиято територия се намира училището, отдавна вече не функционира и почти нищо не остана от него. Но училището си остана и до днес и е като едно "спасително островче" за тези ученици, които искат да се учат, но родителите им нямат финансова възможност да ги изпратят по-далече от родното или близкото градче. Казвам "близкото", защото повечето от децата в това училище са пътуващи.

Да, училището остана, защото Бог е верен на Своите обещания! Той закриля тези, които Го обичат и Го търсят искрено и нежно!!!...


Към написаното по-горе изпращам и част от богатия снимков материал, който без думи говори за Силата, Красотата и Ползата от Вярата за всеки един от нас, бил той ученик, учител, родител - или просто човек!Да, именно ползата, защото когато се появи някакъв изключително сложен и неразрешим на пръв поглед проблем, особено когато той е емоционален проблем /както се случи при нас с един ученик, но за щастие от класа на тези ученици, които имаха много въпроси и чуха от духовника библейските им отговори/, то отново само Бог е Този, Който не само може да помогне на юношите в тази изключително сложна и трудна за тях преходна възраст да преодолеят огромната болка от раздялата, но Той, само Той може да ги предпази в такъв момент от толкова лесното посегателство на живота си, както предпази това момче чрез молитвите на същия този отец / отец Теодор/, който се беше изморил да отговаря на въпросите им няколко месеца преди това...Така че аз лично не мисля, че хората, като родители, биха били против въвеждането на този предмет като задължителен в нашето училище, ако имаха правилна информация за Вярата в Бога и в Неговото Свято Слово, защото няма нищо опасно за децата от запознаването им със Светото Писание, а напротив: БИБЛЕЙСКИТЕ ИСТИНИ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕОБХОДИМИ НА НАШИТЕ ДЕЦА!

Важно е само да се поднасят на децата с вяра и любов от учителите, определени да преподават този толкова важен предмет, след който би трябвало да се подреждат всички останали предмети, тъй както единицата е изключително необходима, за да осмисли нулите, написани след нея! Защото едно е значението на цифрите 10, 100, 1000 и пр., а напълно различно е това значение, ако изключим водещата единица, нали?...
Да, различно е, дори напълно се обезсмисля цифрата, написана само от нули, та дори и те да бъдат безкрайно много...А известният на всички ни учен Алберт Айнщайн е формулирал толкова ясно и нагледно необходимостта както от наука за децата, така и от религия, посочвайки неразривната връзка, която съществува между тях:"РЕЛИГИЯТА Е КУЦА БЕЗ НАУКАТА; НАУКАТА Е СЛЯПА БЕЗ РЕЛИГИЯТА!"
Така е, защото науката образова ума ни, а религията - сърцето ни... А за да има синхрон между разума и сърцата ни - е необходимо да сме просветени както в интелектуално, така и в духовно отношение!!!...

Тогава трябва ли все още да се страхуваме от тези толкова полезни за нас истини и трябва ли да държим децата си далече от тях? НЕ ТРЯБВА, НАЛИ?!...

Не трябва, защото иначе би означавало да се страхуваме от всичко онова в нашата история и литература, в нашата наука дори, свързано с имената на всички ония личности, ВЕЛИКИ ЛИЧНОСТИ, които са били изключително вярващи хора, запознати с истините на Православната вяра. Личности като княз Борис - БЪЛГАРСКИЯТ ПОКРЪСТИТЕЛ, като светите братя Кирил и Методий - просветили целия славянски род със светлината на Свещеното Писание, като отец Паисий - събрал и написал нашата история, като Васил Левски - Апостолът на българската свобода, като Петко Р. Славейков - една от най-ярките фигури на Възрожденската ни литература, като Вапцаров - поетът на непоклатимата вяра, запознат от дете с библейските истини, като проф. Златаров - нашата национална гордост в света на науката и пр.

С обич към всички!

Простри Ръката Си!!!...


Посланието е посветено с болка и обич на всички добри, но страдащи хора, които все още не са открили истините за Света и човека, за Живота и смъртта, за Бога и Неговата безкрайна Вечност!

Простри Ръката Си към мене, Всемогъщи!!!...
Простри към мен и Двете Си

Ръце!!!...
Дари ми Ти, Дари ми
с много Обич –
Дари ми Своето,
тъй Любящо
Сърце!!!...

Дари ми Своята Любов

Гореща!!!...

Дари ми Свойте Огнени
Слова!!!...

Дари ми Болката Си
за Човека –
тъй –Страдащ,
НО И ТЪЙ-ЧОВЕЧЕН

в този Свят!!!...


Дари ми Ти, Дари ми,
Татко
Мили!!!...
Дари ми Всичките Дечица

по Света:
големи, малки –
Всичките
Дари ми!!!...
Дари ми Своите, Тъй Страдащи

Деца!!!...


И Дай ми Сили – много, много
Сили!!!...
И Дай ми Твърдост, Твърдост
и
Любов!!!...
И Мъдрост, Мъдрост –
Мъдростта
Библейска,
с която да оборя Всеки

Враг!!!...

Че Теб те няма,
че Си БОГ
ИЗМИСЛЕН!!!...
Измислен някакъв в съзнанието
БОГ -

“да обуздава стадото
човешко”,

тъй както казал някога

Волтер...

...

О, хора – тъй безумни
и
нещастни!!!...
О, хора – страдащи във свойта

тъмнина!!!...
В затворените светове –
без
Бога –
там няма, няма – няма

Светлина!!!...


Страхът владее разума

човешки....

Страхът владее всеки следващ

ход...
Страхът “на трон”е седнал

и в сърцето

и казал е: ”Тук аз съм

истинският Бог”!!!...

...
Каква Заблуда, Срам,
Позор
за Всеки,
живеещ в Новия,
тъй Динамичен
Век,
век двадесет и първи –
Векът на
прогреса –
Духовният прогрес
към
Вечността!!!...
...

О, хора – тъй – безумни
и
невежи!!!...
О, хора – стенещи във свойта

Тъмнина!!!...
Бъдете мъдри,
Смело
изберете –
не смърт, а Вечният Живот
и
Радостта!!!...

Това, което Бог ни Днес
Дарява –
Живот със Него, Приказен

Живот -

не можем никъде с пари
да го закупим,
защото Той е Щедър
Дар –
Дарен от Бог Отец!!!...
...


Но изборът е труден –
Сложен
избор...
Но изборът -
Съдбовен избор
е...
Защото всеки има
Волята
Свободна,
за да избира -
Смърт или

Живот...


Написано на 21. 07. 09 г.
Забележка: Изразът "безумни и невежи" е взет от Светото Писание, в което е писано:"Рече безумец в сърцето си - няма Бог."
Затова нека никой от читателите не го приема лично и не се засяга от този израз!


Още този израз е употребен, защото и аз бях такова "безумно същество", отричайки в своето духовно невежество Бога и всичко свързано с Него и много, много страдах в този свят...
Затова не искам хората да страдат, като мен, а смело да направят своя избор и да открият своя Светъл път, който само Бог Дарява на човека...

А Божият Син, Който е на изображението, е един от чудесните стенописи от храм "Св. Атанасий Велики" в гр. Горна Оряховица!

С обич към всички: Детелина!