"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 10 март 2013 г.

Силата на Покаянието и Великата Божия милост...

Победен народ

Господи, "Ти познаваш сърцата на целия човешки род" (3 Царе 8:39).
Да изчистим сърцата си, хора!!!...
Да изчистим и свойте душа
от коварство, ненавист и злоба -
от пороци тъй пагубни, зли!!!...


Да положим "товарът греховен"
там, пред Кръста на Божия Син!!!...
Да помолим за прошка и милост -
да помолим за Святост и Мир!!!...

...
И тогава Господ ще протегне
от Голгота Той Свойте ръце:
ще поеме "товарът  греховен" -
Свойта Святост на нас ще дари!!!...


И тогава в сърцата ни чисти
ще царува Безкрайна Любов -
към Твореца, Велик и Премъдър,
към човека - наш ближен и брат!!!...


И тогава Родината наша
ще прегърне Тя Свойте чада,
в миг върховен в едно ще се слеят:
Бог, България, Правда, народ!!!...


И ще бъде животът прекрасен,
и ще бъдем "победен народ",
който носи "Победното знаме"
на Великата Правда и Мир!!!...


09. 03. 2013
/ Детелина /