"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 24 април 2013 г.

Личността на Христа - Спасителят на цялото човечество!

Исторически документ за Христа               
Снимка
 
/ Една частна библиотека проговаря /

През 1865 г. в една частна библиотека в Англия е открито писмо, което конкретно свидетелствува за живота на Иисус Христос. Ето какво пише езическият управник на Юдея Публиус Лентулос до римския император Тиберий:

"Ваше Величество и уважаеми сенат в Рим, от страна на сенатора Лентулос, Юдейски управител, Поздрав!
Разбрах, че желаете да узнаете това, което Ви съобщавам с настоящото писмо.
Тук живее един човек, който се радва на голяма репутация, човек силен, т. е. Иисус Христос

Народът го нарича пророк на истината, а Неговите ученици твърдят, че Той е Син Божий, сиреч на Този, Който е създал Небето и Земята и всичко, което съществува и ще съществува във Вселената.  И наистина, о, Императоре, всеки ден се чува за извършените чудеса на Иисуса Христа. Чрез една Негова дума Той дава здраве на болните и живот на умрелите.

Ръст среден и очарователна красота. Погледът Му е тъй славен, щото вдъхва почит у всички, които го гледат и които се чувстват принудени да го обичат и да се боят от Него. Цветът на косата му е кестеняво-червеникава и пада над раменете Му, тя се разделя на две през средата на главата, според обичая на назореите. Челото Му е високо, изразявайки интелигентност и спокойствие. Нито едно петно или бръчка не се вижда по Неговото румено лице. Неговият нос и 
уста не изразяват никакъв аргумент за известна логическа критика, а гъстата Му брада, е подобна на цвета на косата на главата Му, тя е дълга и се разделя през средата на две.

Погледът Му е славен и пронизва. Очите Му сияят. Лицето Му, което пръска светлина, е като слънчева виделина, тъй щото е невъзможно някой да го гледа продължително време. Тази бляскавост изразява ужас. Но когато поучава и съветва плачещ, Той извиква любов и уважение у слушателите. Твърди се, че никога не се смеел, очите Му обаче вечно сълзят. Обятията и ръцете Му са много красиви. Той е много приятен, когато говори, твърде рядко обаче излиза в света. Колкото за учението, Той привлича удивлението на целия Ерусалим. Познава перфектно всички науки, без да е изучавал някоя от тях. Пътува бос и гологлав. Говори се, че подобен човек не е виждан тук, по тези места. 

Много от юдеите Го считат за Бог, а други Го обвиняват, че действа против законите на Ваше Величество. Твърде много ме вълнува лукавщината на тези юдеи. Този човек не е причинил никога никаква неблагодарност на никого. Ако Ваше Величество желае да Го види, според както ми писахте напоследък, известете ми това и аз веднага ще Ви Го изпратя, тъй като съм готов да изпълня със смирение и покорност всичко, каквото Ваше Величество ще ми заповяда.

Писано в Ерусалим. Кругул X, девети месец
Смирен и покорен служител на Ваше Величество Публиус Лентулос – Управител на Юдея.”