"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 3 юли 2012 г.

Покана за нова изложба в Художествената галерия - Казанлък
На 03.07.2012 г. в 18.00 ч. в залите на Художествена галерия – Казанлък ще бъде открита изложбата „ Японски гравюри 17-19 век”.

Японците наричат това изкуство УКИО Е. Това понятие има десетки вариации по смисъл. През 16 век то се използва като определение за всекидневна действителност, за нрави и обичаи; през 17 век то е лиричен знак за свят на наслажденията и любовта; през 18 век означава плаващ свят или съзерцание, през 19 век – вечно променящ се свят и т. н. За Европа обаче както думата, така и самите гравюри дълго време ще бъдат словесна абстракция и шарена опаковка на екзотични стоки от една далечна и загадъчна страна.

Колекцията, притежание на Художествена галерия „Димитър Добрович” Сливен, включва 50 гравюри от времето на същинския разцвет на изкуството в Япония. В изложбата са представени творби на част от най – изтъкнатите майстори на многоцветната гравюра, сред които: Содзуки Харунобу / около 1725 – 1770/, Тойокуни Утагава – Тойокуни I / 1769 – 1825/, Коцушика Хокусай /1760 – 1849/, Андо Хирошиге /1797 – 1858/ и др. В тях се долавя философията на образното им мислене, възглед за изразителността на линията, перфектно владеене техниката на многоцветната гравюра. Експозицията дава възможност да се проникне в причудливия свят на едно изкуство, родено от многовековни традиции, внесло дихание и живот в света на естетическите условности, разширило по неповторим начин пределите на художественото възприемане на света.


Заповядайте!

Благодаря най-сърдечно на служителите на Художествена галерия - Казанлък за отправената Покана към читателите на блога!

Кина Златева / Детелина /