"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 25 юни 2011 г.

Заветът на Св. Йоан Рилски към Българите

Българите - кои са те?!... Познаваме ли себе си?!...


Българите не са поробвали, а са освобождавали поробените!

”Всеки роб, стъпил на наша земя е свободен” – гласи старобългарският катехизис
.

Руският професор от български произход Марин Дринов в специална брошура от 1872 г. пише за “безбройните славянски маси, претопили шепата българи, от които останало само името”.

Това е по същество една историческа фантастика или автоматично прехвърляне на модела на руската история върху нашата.


По подобен начин професор Иречек “образува” българската държава от “полудиви скитащи племена”. На своята 21-годишна възраст той би могъл да бъде блестящ литератор или фантаст, но за определяне генезиса на един народ са необходими повече проучвания и познания.Друг ярък пример, но от съвременната ни история, е колосалният труд на професор Дим. Ангелов “Образуване на българската народност”. “Славянското море погълнало незначително число българи”. Авторът обявява великите исторически факти за “съмнителни” или “незначителни”, а пресилва всички противобългарски твърдения. Но кой печели и кой губи от това?

Така българската история е оформена спорд политически интереси на чужди народи.

Както д-р Ценов, така и отец Спиридон смятат, че българо-илирийците са стари християни, кръстени лично от... Апостол Павел. Преследван от евреите, заедно с ученика си Тимотея, след Троя той се отправя към нашите градове Филипи и Солу
н. С това българите се оказват първите християни в Европа, поради което отец Спиридон ги нарича “чада апостолски”.

Християнството, получено от Христовите апостоли, е различно от пищната церемониалност на византийското. Затова, когато Аспаруховите войни пристигат, византийците не ги наричат “езичници”, т. е. – непокръстени, а “нечестивци”, т. е. “еретици”. - МНОГО ВАЖНО!!!

В тези редове се крие истината за причините, поради които ние, българите, сме едни от най-мразените, ако не и най-мразеният народ на света и затова срещу нас е имало, има и ще има нечовешка агресия и злоба!

В българската империя винаги е царяла религиозна толерантност между няколко религии.


Българските държавници са се борили срещу византийската политика чрез християнството, а не срещу самото християнство!
ЗАБЕЛЕЖКА: Този материал за нас, българите, ми бе изпратен преди години от един наш духовник.

Написаното в него силно ме впечатли - ОСОБЕНО НАЧАЛОТО, А СЪЩО И НЕГОВИЯ КРАЙ!

Затова днес го споделям със своите читатели с най-добри чувства и обич към България!