"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 24 октомври 2012 г.

Размисли на християнина, посветени на АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ

Уважаеми читатели!

В книжката на Издателство "Витезда" "Размисли на християнина, посветени на АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ", откриваме размисли за всеки един ден от месеца, които завършват с молитва, и са напътствие за всеки ден от нашия живот.
Например, за днешния, 24 ден, четем следните размисли:
"Ти си виждал пред царските дворци стражи, които денонощно бодърстват и пазят господарите си. На човека също така му е даден страж, който не затваря очи. Човекът е чертог, палат на Царя на царете - в неговото чисто сърце обитава Господ. Именно затова е било необходимо, един от небесните духове от войнството на Всевишния да бъде сложен да охранява този чертог. Просветеният от вярата християнин вижда колко велик е човекът, за когото е предназначен венеца на славата в Царството небесно! Защо ти забравяш, че Ангел придружава човека и със своя покров го охранява? Като помниш това, ти ще почувстваш изключително голямо уважение и към най-малкия от твоите братя. Знаеш ли ти, че този бедняк, когото презираш, този слуга, когото ти унижаваш с високомерната си гордост, този човек, чиито недостатъци не можеш да понасяш, всички тези хора се намират под закрилата на Ангел, който ги обича и подкрепя? Знаеш ли ти, който често говориш, без да обмисляш думите си, ти, чиито примери и слова са заразителни като смъртоносно дихание на гнояща рана, знаеш ли ти, че този юноша, когото съблазняваш и увличаш по пътя на нечестието, е под закрилата на Ангел, който на небето предстои пред Божието лице? От теб ще се поиска отговор, затова защото ти, като угаждаш на са-та-на-та, отнемаш от Ангела Божия душа. Той е пазил тази душа в невинност и я напътствал към свят живот, а заради теб тази душа губи съкровището на благодатта и се излага на смърт. 


                                      МОЛИТВА КЪМ АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ
 

Бъди благословен, върховни Царю на Ангелите и на човеците, бъди прославян и превъзнасян во веки веков! На Тебе е благоугодно да обитаваш в нашите сърца по неизречената Си любов. Ти ни съединяваш с ликовете на Ангелите, ние живеем пред Твоите очи и в Тебе сред Небесните духове. Ти ми внушаваш такова уважение към мен самия и към всички мои братя! Вложи в устата ми свети слова, за да мога да ги възнасям към Теб и да веселя Ангелите. Изпрати ми премъдрост, за да освети тя моя живот и да го направи достоен за единение с Ангелите. Вдъхни в сърцето ми пламенна любов, която би ме подтиквала да върша добро спрямо моите близки. Желанието на моята душа е да те благославям - Тебе, небесния Отец, - и да ти се покланям на Теб и на Иисуса Христа, и на Светия Дух пред Ангелския лик сега и всякога, и во веки веков.
           

Из книгата "Размисли на християнина, посветени на Ангела Пазител", Библиотека "Молитвено съкровище", Издателство "Витезда"-Двадесет и пети ден!
Кина Златева