"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 17 декември 2011 г.

Любовта към Бога и хората, доказана с конкретни дела!"ИДЕТЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ И ПРОПОВЯДВАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕТО НА ВСИЧКИ ТВАРИ."
( Марк 16:15 )

Толкова често се говори, че Българската Православна Църква е в дълг към обществото ни, че българските духовници стоят някак си далече от хората, от техните проблеми, от техните болки и радости...

А всъщност не е така! Те, нашите духовници, са изключително скромни, смирени Божии служители, чувствителни и деликатни служители, които очакват хората сами да се обърнат към тях за помощ или съвет в трудена за тях житейска ситуация; сами да ги почувстват близки - като хора, с които могат да споделят болките и радостите си; да благодарят на Бога чрез духовниците за Великата Божия милост и любов, проявени към тях; или да помолят свещеника, който е посредник между Бога и човека, да измоли от своя Бог тази Божия милост за изцеление на болен човек в случай на някакво тежко заболяване, когато вече и последната надежда ни е... напуснала...

Но дали ние, хората, знаем всичко онова, с което един духовник може да ни помогне? Дали знаем точно за какво може да се обърнем към него за помощ? Едва ли...

Всичко това може да открием в изключително разнообразната дейност на младия духовник Васил Василев - Православен енорийски свещеник при храм "Св.Три Светители", гр.Шумен, ул."Св. Климент Охридски" №2, Варненска и Великопреславска митрополия, БПЦ - Българска Патриаршия.

В изпълнение на своя пастирски дълг извършва частни и общи треби /богослужиния/ както в храма, така и по домовете на благочестивите православни християни от гр.Шумен. Освещаване на дом, на автомобил; водосвети за здраве; опела /погребения/ и панихиди; маслосвет /елеосвещение/ за болни; Киприянови молитви при направена магия; изповед на тежко болен в дома му; последно св. Причастие за умиращи християни; душеполезни разговори с отчаяни и обезверени християни; молитви над жена в деня, когато е родила и благословение на т.н "Бабина вода"; молитви над жена, когато пометне /при спонтанен-неволен аборт/; молебен за болен; частни молитви за страдащи от различни болести; молитва против уроки /общо неразположение без доказана причина и нервни кризи, причинени от външно въздействие на завистливи, злостни, злонамерени хора, чрез лош и завистлив поглед или злокобна мисъл, които причиняват силни и дълбоки сътресения в човешката душевна и телесна природа/; молитва за болен преди операция; при мъчително раждане; против всяка немощ; при беди и злощастия /във време на бездъждие и многодъждие/; молитви за успех и благополучие; преди започване на важна и трудна работа; преди пътуване; за благополучна и справедлива присъда; за благопреуспяване на деца; за ученици в началото на учебната година; преди полагане на изпит; за всяка просба; за благословение на ниви, градини, лозя; за благословение на пчели, коливо и мед, узрели плодове; за благословение на стадо домашни животни в селата - П.Волов, Върбак, Каменяк, Р.Димитриево, Вехтово, Хитрино, където съм енорийски свещеник. Молитви за освещаване на курбани, сиреч за трапеза на имени и празнични дни за здравето на един или повече православни християни; освещаване и благословение на икони и кръстове; при полагане основа на нов дом; благодарствени молитви за всяко Божие благодеяние.

"Всеки православен свещеник е длъжен да се грижи за повереното му духовно-словесно стадо и подобно на Добрия пастир да го води по тучни ливади и да търси заблудената и погинала душа!" - убеден е в това Отец Васил.

Та нали и сам Възкръсналият Божий Син, явявайки се на Своите ученици, им рече:

"ИДЕТЕ ПО ЦЯЛ СВЯТ И ПРОПОВЯДВАЙТЕ ЕВАНГЕЛИЕТО НА ВСИЧКИ ТВАРИ. КОЙТО ПОВЯРВА И СЕ КРЪСТИ, ЩЕ БЪДЕ СПАСЕН, А КОЙТО НЕ ПОВЯРВА... " ( Марк 16:15-16 ).

Да, ние, хората, имаме нужда да чуем това Слово Божие чрез духовниците, за да повярваме в Евангелието и да тръгнем по Пътя на Спасението...

Затова нека пожелаем Успех на Отец Васил!

И нека хората да знаят, че за всичко това могат смело да се обръщат към своите енорийски свещеници, да ги обичат и да им се доверяват напълно, защото именно те са тези, на които Бог е възложил грижата и отговорността за спасението на нашите безсмъртни души! Амин.