"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 2 май 2012 г.

"С братска любов стъпихме на вашата земя – земята на благословена България!" - Руският патриарх Кирил
"С братска любов стъпихме на вашата земя – земята на благословена България!" - Руският патриарх Кирил;
Агенция "Фокус", 28.04.2012
(
http://www.focus-news.net/?id=n1647742)

Колко хубаво звучат тези чудесни слова за нашата страна и за нашия български народ, изречени от Московския и на цяла Русия Патриарх- Патриарх Кирил!

Колко много Вяра и Надежда носят то за нашата страна! Колко много Възкресенска радост откриваме в тях!

...

НА 22 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. В САЙТА НА "ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕ" БЕ ПУБЛИКУВАНА СТАТИЯТА НА МОСКОВСКИЯ И НА ЦЯЛА РУСИЯ ПАТРИАРХ - ПАТРИАРХ КИРИЛ: " МИРЯНИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА ОСТАВАТ РАВНОДУШНИ КЪМ КЛЕВЕТИТЕ ПО АДРЕС НА ЦЪРКВАТА” , В КОЯТО БЕ ПОСОЧЕНО СЛЕДНОТО:

Днес живеем във време, когато свидетелството за Христа е особено търсено от хората. Мнозина разбират в каква задънена улица се намира цялото човечество, целият човешки род и жадуват да чуят това свидетелство, донесено в света от нашия Господ и Спасител.”

Той, нашият Господ и Спасител, сам СВИДЕТЕЛСТВА за Себе Си в това трудно и объркано време, когато всички виждаме "в каква задънена улица се намира цялото човечество, целият човешки род" - по думите на Патриарх Кирил.

Хората вероятно жадуват да чуят не само Словото Божие, но и това "Слово на Любов към всички нас / хората по лицето на тая Земя" / на нашия Господ и Спасител!

Много, много хора...

Много, много хора

питат днес за Мен -

ИСКАТ ТЕ ДА ЗНАЯТ

ВСИЧКО ЗА ХРИСТА!!!...


Знайте, знайте, хора,

Аз съм Божий Син -

АЗ СЪМ , АЗ СЪМ, ХОРА,

ДАР ОТ БОГ ОТЕЦ!!!...


Много, много хора

питат днес за Мен -

ИСКТА ТЕ ДА ВИДЯТ

МОЯ СВЕТЪЛ ЛИК!!!...


Знайте, знайте, хора,

винаги съм с вас -

АЗ ЖИВЕЯ, ХОРА,

В ЧИСТИТЕ СЪРЦА!!!...


Много, много хора

питат днес за Мен -

ИСКАТ ДА ПОЧУВСТВАТ

МОЯТА ЛЮБОВ!!!...


Знайте, знайте, хора,

знайте в този Свят -

ЛЮБОВТА МИ СВЯТА

ДАР Е ТЯ ЗА ВАС!!!...


Много, много хора

питат днес за Мен -

ИСКАТ ТЕ ДА ТРЪГНАТ

В МОЯ СВЕТЪЛ ПЪТ!!!...


Знайте, знайте, хора,

Има Светъл Път -

ТОЙ Е ПЪТ НА ПРАВДА,

ИСТИНА, ЛЮБОВ!!!...


ЗНАЙТЕ, ЗНАЙТЕ, ХОРА,

ИМА СВЕТЪЛ ПЪТ -

ТОЙ Е ПЪТ НА БОГА,

ПЪТ СПАСИТЕЛЕН!!!...

...

Нека тръгнем всички по този Чист и Светъл Спасителен път, който сам Възкръсналият Божий Син ни посочва!!!... Амин.

С обич към всички читатели!

Картинката с красивото цвете е взета от Интернет.