"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 12 ноември 2011 г.

Свети Йоан Милостиви, Патриарх Александрийски!Свети Йоан Милостиви, Патриарх Александрийски!

Той е живял през VII век.

Паметта му се чества на 12 ноември ( 25 ноември ст. стил ) заедно със св. Нил Синайски.

В Синодалното издателство на сборника с житията на светиите ( "Жития на светиите", София, 1991 г.) четем за този Светец, че той е произхождал от знатен род - син на Кипърския княз Епифаний.

Изключително интересно е съновидението, за което се разказва в житието на този Чуден светец. Съновидение, което той никога не забравил в живота си:

"Веднъж, когато бил на петнадесет години, видял насън чудна девойка с маслинен лист на главата, която му казала: "Аз съм най-голямата дъщеря на великия Цар. Ако ми служиш, аз ще изпрося от Него голяма благодат за тебе, понеже няма по-силна от мене. Самаго Бога аз свалих от небето и Го облякох в човешка плът."

Той не само видял това чудно видение, но с помощта на Божията премъдрост разбрал и значението му, както е посочено по-долу в житието на Светеца:

"Йоан разбрал, че тая най-голяма дъщеря на великия Цар е милосърдието; че тя е висша добродетел; и че християнинът, който се надява на Божието милосърдие, трябва да оказва милосърдие на ближния и да подражава на нашия Спасител, Който винаги е бил милостив към хората, за които оставил небето и приел страдания и смърт. През целия си живот Йоан помнел това чудно явление - бил милосърден и щедър, прощавал обидите и никого не осъждал."

Когато овдовял млад, той се отказал от света и посветил живота си изцяло на молитва. Бил избран за патриарх в Александрия, макар и дълго да се отказвал от високия сан. Трябвало обаче най-после да се смири пред желанието на царя и народа. "Той започнал ревностно да изпълнява своите нови задължения, твърдо защищавал вярата против лъжеученията, помагал на бедните, търпеливо изслушвал всекиго, който идвал при него, и утешавал всички със съчувствие и добър съвет" - отбелязва авторът на житието му...

Колко голямо смирение трябва да притежава човек, колко голяма трябва да бъде вярата му, любовта му към Бога и към хората, за да приеме Милосърдието като изключително ВИСША ДОБРОДЕТЕЛ и да посвети целия си живот на Него, на МИЛОСЪРДИЕТО, както е постъпил Св. Йоан!!!...

Колко велик е подвигът на милосърдието на Св. Йоан Милостиви! Колко показателен за нас днес е примерът му на Истински Раб Божий, при това ПАТРИАРХ, който наскоро след назначението си повиква църковните си служители и им казва: "Обиколете целия град и пребройте имената на всички мои господари!"

А кои са неговите господари?!... "Бедните и сиромасите" - както е отговорил Светецът на въпроса на удивените си служители... Тези, които нямат нищо... Тези, които са хиляди - "седем хиляди", както е посочено в житието му... Тези, "бедните и сиромасите", които могат да спасят душата му "и да я въведат във вечните жилища", както отговаря самият патриарх на своите недоумяващи служители...

"Прощавайки оскърбилите го, Йоан сам смирено искал опрощение от тия, които неволно бил огорчил. Строг към самия себе си, той бил снизходителен към другите и твърде внимателен в съжденията си за ближния" - е посочил житиеписецът в житието на Светеца...

"Нека не осъждаме! - казвал той. Ние виждаме само лошото дело, но тайното покаяние и скръбта на грешника, скрито от нас, не виждаме".

"Нека не осъждаме!" Колко просто и ясно звучат тези думи на Светителя и днес, след толкова много векове, които са изминали от времето, в което е живял този изключителен Божий служител!...

Какво възхищение буди у нас любовта на епископа към хората, които идвали при него с желанието да бъдат изслушани, както е посочено в житоето му:

"Тогава епископите имали права и на съдии, признати от държавата. Бидейки твърде зает, той не могъл ежедневно да изслушва всички, които идвали при него, затова определил за тази цел два дни в седмицата - сряда и петък. Седнал при църковните врата, патриархът приемал и внимателно изслушвал всички.

- Аз винаги имам свободен достъп при Господа Бога - казвал той, - беседвам с Него в молитва и Го моля за онова, което ми е нужно. Затова и аз съм длъжен да давам на ближния свободен достъп при мене, за да може той да ми открие своите нужди и желания. Трябва да помним думите: "С каквато мярка мериш, с такава ще ви се отмери." Йоан смятал за загубен деня, в който нямал случай да окаже някому помощ."

Колко велико е било смирението му на патриарх да помоли за прошка един от служителите на Църквата, огорчен от наказанието, макар и справедливо наложено... Спомняйки си думите на Спасителя: "Ако принасяш дара си на жертвеника, и там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, остави дара си там пред жертвеника и иди първом се помири с брата си" (Мат. 5:23-24), патриархът веднага изпратил да го повикат, "поклонил му се и поискал прошка."

И какво се получило след това?!... Със сърце, преливащо от радост, четем следното:"Смирението и кротостта на светителя тъй трогнали служителя, че той сам паднал на колене, проливайки сълзи на разкаяние."

"По време на нападението на персийците Йоан трябвало да се отдалечи от Александрия. Той се отправил за Цариград през отечеството си Кипър. По пътя той чул глас, който му говорел: "Царят на царете те вика при Себе си."

Като разбрал, че е наближил краят на живота му, той се спрял на острова в гр. Аматунт, приготвил се за смърт и тихо починал.

Последните негови думи били:

"Благодаря Ти, Господи Боже мой, че ме удостои всичко Твое на тебе да дам! Нищо не запазих аз от богатството на тоя свят, освен трета част от един сребърник, и нея заповядвам да дадат на сиромаси."

Св. патриарх бил погребан в същия град в църквата "Св. Тихон Аматунски".

Из "Жития на светиите"; Синодално издателство, София, 1991 година, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев).

Тук читателите могат да прочетат пълното житие на Светителя: http://www.pravoslavieto.com/life/11.12_sv_Joan_Milostivi.htm

Забележка: Иконата на Светеца също е взета от Интернет.

Благодаря!

Нека в този паметен ден помолим Бог по молитвите на Св. Йоан Милостиви да ни дари и на нас "сърце милостиво", за да не бъдем бездушни към страданията на хората около себе си, които са "нашите господари", "бедните и сиромасите"!!!... Тези, които "могат да спасят душите ни и да ги въведат във вечните жилища", както някога отговорил Св. Йоан Милостиви на своите служители!!!... Амин.