"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 19 юни 2011 г.

Да забраним тютюнопушенето в храмове и манастири


Отворено писмо на богослов публицист Цветан Диковски до Министър-председателя, до Министъра на здравеопазването, до Министъра на културата и до Председателя на Народното събрание на Република България

Господин Министър-председател, дами и господа,

Във връзка с актуалните дебати и европейските изисквания, да се забрани тютюнопушенето на обществени места, бих искал да отправя към Вас и подчинените Ви институции следното предложение: Да бъде подготвена и обнародвана специална наредба /или друг нормативен акт/ за забрана на тютюнопушенето в сградите на храмове, манастири, молитвени домове, както и всякакъв вид сгради и обекти с култово-религиозно предназначение, в прилежащите им дворове, административни и складови помещения, а също и в гробищните паркове. От църквите и другите вероизповедания да се изиска, поставянето на съответните забранителни табели и надписи, валидни, както за служителите, така и за посетителите на храмовете. Контролът по изпълнението на закона или наредбата да се възложи на компетентните органи. Това се явява необходимост от гледна точка на факта, че служащите при храмовете не винаги са в състояние да следят за поведението на присъстващите, особено на големи празници, когато се събират много хора /например православният Великден/.
Едно от важните основания за подобна забрана е фактът, че немалко от българските храмове, манастирски комплекси и други култови сгради са паметници на културата и като такива са обект на посещение за чуждестранни туристи. Можем да си представим, как се представя страната ни пред културна Европа, когато виждат свещенослужители и други лица да пушат в култови сгради и средища.
Немалка част от храмовете и манастирските комплекси са обект на поклонение. От чисто етична гледна точка е недопустимо тютюнопушенето на места, където хората идват, за да окажат особен вид религиозна почит и благоговение.
Ако законът забранява употребата на цигари и друг вид тютюневи изделия в училища, музеи и на други обществени места, не е ли повече от необходимо, да се забрани тютюнопушенето в религиозните средища, които трябва да бъдат образец за чистота, където се проповядва висока етика и дълбока хуманност?! Смятам, че това е допълнително, но важно основание, да не се допуска злоупотреба с цигари в храмовете и прилежащите им дворове, в манастирите и всички останали молитвени домове, както и на местата, където се почита паметта на покойниците.
Известно е, че тютюнопушенето създава опасност от възникване на пожари, а това поставя в риск ценни и автентични сгради, с прилежащите им културни ценности. Известни са случаи от недалечната история на пожари в култови средища, например в жилищните помещения на Рилския манастир. Особено пожароопасни са складовите помещения, в които се съхраняват восъчни и парафинови обредни свещи.
Смятам, че подобна наредба не е в разрез с религиозните права на нито едно от регистрираните у нас вероизповедания, дори ще допринесе за повишаването на техния авторитет.
Смятам, че тютюнопушенето от страна на духовни лица и външни посетители на храмовете накърнява достойнството на религиозните институции и е оскърбително за хората, които търсят в религията упование и висока нравственост.

С уважение: Цветан Диковски
------------------------------------------------------------
Забележка: Инициативата за забрана на тютюнопушенето бе подкрепена от различни хора в социални мрежи, чрез изпращане на писма и по други начини. Ако желаете да се присъедините, може да напишете писмо до институциите с подобно съдържание, да копирате текста или да изтеглите писмото във файл от блога на Цветан Диковски. Благодарим ви!

Сърцето ми...Земята е нашата Родина,
докато живеем тук,
на тази земя...

Нека я обичаме -
искрено и нежно!!!...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за всичките дечица -
лишени от любов, от нежност
и мечти...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за всички, всички хора
невярващи във Чудния, Премъдрия
Творец...


Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за Чудния Спасител -
на Кръст разпнат за всички, всички
наши грехове...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката КЪНТИ...
КЪНТИ КАТО КАМБАНИТЕ ВЪВ ХРАМА -
НО В ХРАМА... "НА ЧОВЕШКИТЕ
ДУШИ"...

Стихотворението "Сърцето ми" е написано на 01.05.20011 г.!

Детелина