"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 16 ноември 2011 г.

"Обичайте се, защото Бог е Любов!" - призив на младия свещеник Отец Васил...


"Обичайте се, защото Бог е Любов!"

Така, с този духовен призив, се обръща към всички нас - вярващите хора на тази земя - младият духовник от шуменския храм "Св. Три Светители" отец Васил Василев.


Да, обръща се именно към всички нас, вярващите хора по лицето на тази земя така, както и самият Бог ни повелява да се обичаме: "Да любите друг друга!"


Именно да се обичаме, с Божията безпределна, чиста и свята любов, защото няма нищо по- велико, по- светло и по- градивно в този свят от Любовта!

От взаимната любов, която произтича преди всичко от любовта ни към Бога, а след това и към човека. Човекът, който е най- съвършеното Божие творение!
А за да се научим на тази взаимна, чиста и свята любов, всички ние, хората / особено тези от нас, които все още не са се убедили, ЧЕ НЯМА НИЩО ПО-ВЕЛИКО ОТ ЛЮБОВТА / се нуждаем от някого, който да ни поведе по пътя на тази толкова възвишена и така необходима за всички ни Божия Любов!

Нуждаем се от духовник, от истински Божий служител, който обича своя Бог, обича и хората и го боли за тях, страда заедно с тях, когато вижда огромната човешка болка, породена от липсата на любов в сърцата и душите ни... От липсата на любов в семействата ни, в училищата ни, в обществото ни...

На всички тези хора той желае да помогне и е готов да им помогне, независимо къде се намират тези хора: в храма или на... улицата; в семейството си или във виртуалното пространство - там, където се намират почти всички млади хора днес, във времето на развитите технически комуникации...

Самият той, отец Васил, в едно интервю споделя за себе си следното:


„Мястото на свещеника е сред народа. Редно е народът да е в храма, но когато го няма, свещеникът е длъжен да го търси, подобно на добрия пастир от евангелската притча, който търсеше заблудената овца. Щом хората са във виртуалното пространство, то и аз съм длъжен да бъда там, за да ги запозная с Православната вяра и да им помогна да намерят пътя към храма”.


Да, да намерят Пътя към храма... Това е най-важното за свещенослужителя на Православната Църква - за Истинския свещенослужител!
В Българската Православна Църква, Слава Богу, те са толкова много, но остават известни само за Бога, а за тях се знае малко, много малко в нашата страна...

Един от тези истински свещенослужители е Отец Васил. Тих, скромен, изключително ерудиран като учен и смирен като свещенослужител, той се труди неуморно за духовната просвета на своя народ, за духовното извисяване на обществото ни, за духовния просперитет на страната ни, за да бъдем една силна и могъща страна, отърсила от себе си всичко онова, което е недостойно за името на родината ни, известна в световната история със своя "златен век" по времето на цар Симеон, наречена по-късно от руския академик Димитрий Лихачов "Родина на ДУХА!"


"Обичам Бога, Църквата, семейството си и Божия народ."
Така кратко и ясно, с малко думи, без някаква външна показност свещеник Васил е "представил" себе си / ако мога така да се изразя / пред своите читатели в един от блоговете си, подготвени от него, за да имат читателите по-добра възможност да се запознаят с библейските истини, да открият истините за Бога и човека, за Живота и смъртта, за да намерят наистина ПЪТЯ към ХРАМА и безболезнено да тръгнат по този светъл и единствено Спасителен път за безсмъртните ни души.


В едно интервю, проведено по БНР, радио БЪЛГАРИЯ, младият свещеник заявява следното:

"Аз тъврдо вярвам в доброто бъдеще на милото ни Отечество!


А за да вярваме в "доброто бъдеще" на своето мило отечество, то не е достатъчно само да го обичаме и да му желаем доброто, да вярваме в това добро, а е нужно да работим за това "добро бъдеще", да се трудим честно и отговорно, да се трудим неуморно там, където Бог ни е призвал, т.е. в своето призвание.

И отец Васил е открил своето призвание на духовник - да бъде не само там, в Божия храм, но и там, където са младите хора днес - в социалните мрежи.
Ето какво споделя сам за себе си в това интервю отец Васил:


"Лично за себе си, взех решение да използвам социалните мрежи и главно Фейсбук, Скайп и форумите, с цел духовното просвещение на народа ни, защото виждам до какво доведе атеизмът, безбожието, материализмът, нахлуването в страната ни още от 90-те години на множество радикални секти, окултизма и спиритизма, астрологията и магьосничеството, та дори и открития сатанизъм."


Открил истината за преобразяващата сила на Любовта чрез личния контакт с хората, духовникът смело заявява:

"Интернет и съвременните технологии са само едно от средствата, един от новите пътища за достигане до сърцата на християните и е редно да се използват, дори бих казал, че е грях, ако не се възползваме от тези съвременни начини за проповед.
"
...
"Аз твърдо вярвам, че времето
за радикална промяна вече е дошло. Всичко това, което изброих, ме мотивира, защото виждам отзвука от моето скромно дело, виждам как лавинообразно, по принципа на доминото, нещата се случват. По това разбирам, че съм на прав път и това, което правя, е по воля Божия.”

...
Мисля, че малцина са тези, които могат да кажат за себе си, че са открили Божията воля за това, което правят в живота си, за това, което вярват, че им е възложено като задача от Бога, с която те, с Божията помощ, трябва и вярват, че ще се справят.

Именно тази яснота на съзнанието, тази убеденост в правотата на своето благородно апостолско дело дава сили на такива хора със силен дух, които не жалят нито силите си, духовни и физически, нито времето си, за да общуват с всички, които се нуждаят от тяхната помощ, за да открият Бога в своето сърце и да направят всичко необходимо за спасението на душата си тук, на тая земя.


За него, за "глобалния" свещеник, както го е нарекла Биляна Веселинова в едно интервю, проведено с него; за неговото прекрасно семейство; за огромната му кореспонденция с представители на духовната и политическата власт в страната и чужбина; за многобройните му социални контакти с различни по възраст хора може да прочетете в личния блог на отец Васил. Духовникът, който не само че работи неуморно, но и горещо призовава и всички останали вярващи хора, които желаят доброто на своя народ и своята родина - да бъдат по-активни в интернет пространството, за да изпълнят повелята на своя Спасител за духовна просвета на целия свят, както е посочено в Марк 16:15-16:

"И рече им: идете по цял свят и проповядвайте Евангелието на всички твари. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден."


А ето и самият призив на свещеник Васил. Призив, който никога не губи своята актуалност:

„Призовавам всички братя и сестри, православни монаси и свещеници да бъдем по-активни в интернет пространството: Фейсбук, форумите и православните сайтове. Това е мощно средство за въцърковление и просвещение на скъпия ни и много обичан народ. Да не жалим себе си. Бог ще ни помогне и ще ни даде сили и енергия, за да се справим с благородното дело за възраждането на православна майка България. Да достигнем най-вече до младите, бъдещето на България и на БПЦ."
...

"ВИЕ СТЕ СВЕТЛИНАТА НА СВЕТА!" е казал нашият Господ и Спасител Иисус Христос!


Ако тази Светлина огрее Света, то би ли останало място за ... тъмнината?...
Не, нали?!... Защото само Тя, Светлината, КОЯТО Е САМИЯТ БОГ,огрява и... стопля Света!

Нека пожелаем успех на Отец Васил, с Божията помощ!

А всеки, който желае да открие себе си чрез истинската същност на човека, призван на този свят да носи Светлината на света, смело може да преодолее неудобството си и да зададе въпросите си на свещеник Васил, който с нежност и обич не само че ще му отговори,
но и ще се моли за него така, както би се молил за своите най- близки хора, които обича с Божията любов.


А ето и неговите блогове, в които може да намерите много информация за него и неговите възгледи:

http://otecvasiltavor.alle.bg/

http://www.youtube.com/user/ispovednik1#p/f/288/frX70u-h_8

http://http://detelina-zlateva.blogspot.com/2011/06/blog-post_07.html

http://www.youtube.com/user/ispovednik1?feature=mhee

Автор на текста: Кина Златева