"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 26 юни 2013 г.

Божията повеля за отношението ни към децата


                                                                                                                                                                        
                                                        "Той нареди наредби у Иакова
                                                          и положи закон у Израиля,
                                                       който заповядва на бащите ни
                                                           да разказват на децата си,
                                                             за да знае идещият род,
                                                           децата, които ще се родят,
                                                         та и те в свое време да рзказват
                                                                   на своите деца, -
                                                        да възлагат надеждата си на Бога,
                                                           да не забравят делата Божии,
                                                           да пазят Неговите заповеди..."

                                                                 ( Псалом 77 : 5-7)

ЖИВА ВОДА

Никой да не казва, че децата не трябва да се занимават със Словото Божие. Не само че трябва да се занимават, но само за това трябва да се грижим. Обаче поради вашата немощ, аз не ви говоря това и не отделям децата от другите занятия,  както и вас не отделям от обществените ви работи. Аз само считам за справедливо, щото от седемте деня един да бъде посветен на Господа. Колко е несъобразно да заповядваме на своите слуги през всичко време да слугуват само за нас, а сами ние да не отделяме нито минута за Господа. И всичко това да вършим  тогава, когато нашето служение не принася Богу нищо (Той от нищо не се нуждае), а само за нас има полза. 

Когато водите децата си по представления, увеселения и пр., не срещате за това препятствия нито в науката, нито в друго нещо. А когато трябва да ги съберете, за да получат някаква духовна полза, вие наричате това дело "безделие". Не гневите ли Бога, когато във всичко друго упражнявате децата си и за това намирате време, а да ги занимавате с делото Божие, считате това отегчително и не ненавременно за децата? 

Не, не трябва така да се прави. Именно тая възраст най-вече се нуждае от такива уроци

Нежната възраст скоро усвоява онова, което й говорят, и като печат върху восък се отпечатва в душата на децата онова, което те слушат. Още от тая възраст животът им започва да клони или към порока, или към добродетелта. 

Ето защо, ако в самото начало, тъй да се каже в предверието, децата се отклонят от порока и тръгнат в добър път, в бъдеще това ще се обърне за тях в навик, във втора природа, и те вече не тъй лесно по свой произвол ще могат да се отклоняват към лошото, защото навикът ще ги привлича към добри дела.

Автор: архимандрит Стефан 
* * *

Архимандрит Стефан, "Жива вода", сп. "Християнче", кн.2-3, Изд. "Дом на детската книга", София, 2001 г., с. 17
* * * 
Пояснение: Снимката с децата е взета от Фейсбук - от публикация на свещ. Васил Василев, а размислите "Жива вода" са взети от Христоматията с произведения, предназначени за децата на свещ. Захарий Дечев
Благодаря на Бога и за двамата Божии служители!