"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 24 април 2012 г.

Духовно послание...Посланието на Възкръсналия Божий Син!

Добре Запомнете!!!... Добре Запомнете!!!...

Дарявам ви Обич!!!... Дарявам ви Мир!!!...

Ръце си Подайте, Навеки Тръгнете

към Моето Царство - надлъж и нашир!!!...

Вдигнете Високо вий Моето Знаме!!!...

Развейте Го смело над Целия Свят!!!...

Със Моето Слово народа Дарете!!!...

Със Моята Обич Дарете Света!!!...

Ще имате Много Победи над мрака!!!...

Ще имате Много вий Радост и Мир!!!...

По Пътя Победен Христос ще ви Води -

Той - Князът Велик на Мир и Любов!!!...

Ръце Му Подайте със Обич Голяма!!!...

Той Чака ви с Обич, Протегнал над Вас,

не само Ръцете, Кървящи от Рани,

но Царството Божие на Вечна Любов!!!...

Пояснение: Изразът "Моето Знаме", т. е. Божието Знаме,

е Знамето на Правдата, Божията Правда, Неземната Правда на тази Земя!!!...

...

А Той, Божият Син, е Нашата Правда!!!...

Той, Божият Син, е Нашето Знаме!!!...

Той, Божият Син, е Нашият „ЛИДЕР” – ДУХОВЕН И ЗЕМЕН!!!...

НЕКА БЪДЕ ВЕЧНА СЛАВА НА НЕГОВОТО СВЯТО ИМЕ!!! АМИН.

Забележка: Нека не забравяме думите на Св. Симеон Нови Богослов, който говори за тези Божии чада, които са "духоносци" и когато говорят, "говорят не от себе си, а от Светия Дух!"

Това безценно Духовно послание е за духовна полза на всички нас, читателите, и цялото ни общество!
Затова нека не се смущават сърцата и душите ни!

С обич към всички – с много обич!

Кина Златева

А красивите детелинки са взети от Netlog - от албума на Ели Зарева, на която най-сърдечно благодаря!