"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 7 март 2013 г.

Аз съм Пътят, Истината и Животът...

Аз съм СВЕТЛИНА, но вие не Ме виждате;
Снимка: Аз съм СВЕТЛИНА,но вие не Ме виждате;

Аз съм ПЪТ,но вие не Ме следвате;

Аз съм ИСТИНА,но вие не вярвате в Мен;

Аз съм ЖИВОТ,но вие не Ме търсите;

Аз съм УЧИТЕЛ,но вие не Ме слушате;

Аз съм ГОСПОД,но вие не Ми се покорявате;

Аз съм вашият БОГ,но вие не се молите на Мен;

Аз съм вашият най-добър ПРИЯТЕЛ,но вие не ме обичате;И ако вие сте нещастни,то не обвинявайте МЕН!
"Аз съм Светлината на света; който Ме следва, няма да ходи в тъмнината..."(Йоан 8:12)

Аз съм ПЪТ, но вие не Ме следвате;

Аз съм ИСТИНА, но вие не вярвате в Мен;

Аз съм ЖИВОТ, но вие не Ме търсите;

Аз съм УЧИТЕЛ, но вие не Ме слушате;

Аз съм ГОСПОД, но вие не Ми се покорявате;

Аз съм вашият БОГ, но вие не се молите на Мен;

Аз съм вашият най-добър ПРИЯТЕЛ, но вие не ме обичате;

И ако вие сте нещастни, то не обвинявайте МЕН!

 * * * * *
Пояснение: Тези Слова на Господ Иисус Христос са взети от Фейсбук, от профила на Стела Найденова, които включих за читателите на блога с нейното позволение.
Благодаря й най-сърдечно!
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=555645861128949&set=np.3341318.100004679290381&type=1&theater&notif_t=photo_tag


Същите тези Слова на Божия Син може да прочетем и на корицата /втората корица/ на книгата "Ад и Рай" на Издателство "Витезда".

.....

Ако можехме "да надникнем" в огромната болка на сърцето и душата Му, то в нашите сърца биха зазвучали Неговите Слова на Обич и Болка за нас, хората, по лицето на тая земя:
"Вървя към вас с прободени ръце...
Вървя към вас с прободени нозе...
Прободени за ваште грехове...
Прободени за Правда и за Мир...

Къде е Правдата по вашата земя?!...
Къде е Правдата във вашите дела?!...
Къде е Правдата във вашите сърца?!...
Къде е Правдата, тъй нужна на света?!...

Да, Правдата съм само, само Аз!!!
И само Аз дарявам на света -
Неземна Светлина и Красота,
НЕЗЕМНА ПРАВДА, В МРАКА ЩО СИЯЙ!!!

Тръгнете вий по Моя Светъл път!!!
Тръгнете вий, о хора по света!!!
Тръгнете вий към Вечния покой!!!
Тръгнете вий след Княза на Мира!!!"
* * * * *  
Да, той, Бог, ни призовава по Своя Светъл път...
Но... ще тръгнем ли след Него, след Княза на Мира"?!!!...
Ще послушаме ли Божия глас от Битие (17:1), където Бог е казал:
"Аз съм Всемогъщият Бог, ходи пред Мене и бъди непорочен."?

Само Бог може да ни помогне в това - само Той...
Затова нека всички ние, хората, се помолим с думите от Свещеното Писание:
 Господи, "научи ни така да броим дните си, че да придобием мъдро сърце" (Псалом 90:12)!

Да, научи ни, Господи, Боже наш, на Своята Правда и Любов!
Дари ни Своята Премъдрост, Чистота и Святост!
Погледни в сърцата ни и изчисти всичко нечисто и порочно в тях -  Ти, Който познаваш "сърцата на целия човешки род" (3 Царе 8:39)!

Да, благослови ни, Господи, и ни поведи по Своя Светъл Път НАВЕКИ!!! Амин.