"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 12 март 2013 г.

Молитва към цялата Света Троица

М О Л И Т В А
Снимка
Господи Боже наш, благословено да е името Ти по цялата Земя! Амин.


 Благословен да Си, Господи Боже наш,
Отче, Сине, и Святи Душе, Всесвета Троице.

Благословено да бъде името Ти, Словото Ти,

и делото Ти, Творче на Силите и подателю на

живота /на благата/.


Тебе хвалим, Тебе изповядваме, на Тебе се

надяваме. Ти, който даваш храна и питие на

всяка плът. Ти, който даваш храна и питие и

на нас за вечен живот.


Да се свети името Ти, да дойде царството Ти,

да бъде волята Ти, както на небето, тъй и по

всичката земя .


Благодарим Ти, че не Си отнел от нас молитвата

и милостта Си, а Си ни открил любовта Си чрез

Иисуса Христа. Благодарим Ти, че Си ни дал

право да имаме дял и общение с Тебе в името

на Господа Иисуса Христа, Единородния Твой

Син, че Си призовал и нас да живеем в чистота

и съвършенство. Благодарим Ти за всичко

сторено за нас.


Молим Те, благослови Словесното Си наследство

по сърце ум и душа. Та размишленията в нашите

сърца и думите в нашите уста да бъдат угодни на

Тебе. За да получим попросеното от сърце.

Прости ни съгрешенията, сторени волно и неволно

с помисъл, думи и дела. И ни помогни да изминем

успешно цялата нощ на сегашния живот.


Сърце разкаяно и дух съкрушен Ти няма да

презреш, Боже, Боже на нашето спасение.

Смазана тръстика не би пречупил и замъждял

фитил не би угасил. Защото Твое е царството и

силата и славата во веки веков! Амин! 
...
Пояснение: Тази сърдечна Молитва е изпратена за читателите  от Angel Brinkov, на когото сърдечно благодаря от името на всички читатели!
Нека Бог благослови него и целия му дом, водейки всички по Своя Светъл спасителен път! Амин.

Иконката на Господ Иисус Христос е изпратена също от Angel Brinkov!