"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 19 ноември 2013 г.

Светлината на книгите

Скъпи читатели!  

Държа в ръката си книгата, излязла тази година от печат - април 2013. Тя е озаглавена "СВЕТЛИНАТА НА КНИГИТЕ"! Нейн автор е г-н Спас Карафезов, председател на НЧ на СЛЕПИТЕ. Под заглавието на книгата е написано следното пояснение: ЛЕТОПИС, ПОСВЕТЕН НА 85 ГОДИНИ НАЦИОНАЛНО ЧИТАЛИЩЕ НА СЛЕПИТЕ "ЛУИ БРАЙЛ 1928".

Разлиствам страниците й. Гледам снимките на децата с увредено зрение, на младежите и девойките, на хората, лишени от зрение...
Чета написаното от автора, който е проследил историческото развитие на Читалището от неговото откриване до наши дни. Толкова много вълнуващи съдби на хора, на обикновени хора, на Личности, устремени към Красивото и Светлото! Устремени към Знанието, към Мъдростта на книгите! Хора, за които авторът е написал следното: "От векове слепите са се стремили към знанието, което за тях е онази духовна светлина, която ги е превърнала в достойни хора."

Да, именно в достойни хора! Хора, заели достойно място в обществото ни със своите неимоверни усилия, с умението си да четат и пишат, да се САМООБРАЗОВАТ и РАЗВИВАТ във всяко едно отношение - интелектуално, нравствено и духовно, за да се чувстват пълноценни членове на обществото ни, изграждайки и утвърждавайки себе си като добри поети, писатели, композитори, музиканти, художници, учители, професори, юристи, ръководители на различни състави, библиотекари, високообразовани експерти и пр.
Силно впечатление прави чувството на благодарност и преклонение на тези хора пред великото дело на хората, останали завинаги в сърцата и душите на цели "поколения от хора с увредено зрение", на които тези благородни хора изцяло са посветили живота и силите си, уменията и дарбите си за духовното възпитание и култура на тези мили хора, чийто взор е бил винаги устремен към светли хоризонти... Благодарност, която рядко се среща в сърцата на нас, хората, които не сме лишени от физическо зрение...
Сред безкрайната галерия от личности читателите се срещат с имената на проф. Иван Шишманов, на акад. Петко Стайнов, на есперантиста Стефан Ненков и много други безбройни, безбройни имена на хора, допринесли за развитието на читалищното дело в страната ни, благодарение на тези изключително амбициозни и самодисциплинирани хора, поставени чрез своето заболяване в неравностойно положение...

И толкова много установени традиции, толкова много участия във фестивали, проекти, програми, многобройни срещи с поети и писатели, артисти, композитори, журналисти, общественици - все изявени представители на изкуството и науката. Участие в различни курсове - по английски език, по есперанто и пр. Участие в конференции на тема "Брайловото писмо и книгоиздаване", издаване и разпространение на сп. "Зари". И още много, много дейности ще открият и ще прочетат за тях читателите на тази книга. Дейности, проведени през годините в това Национално читалище на слепите в България. Невероятно, но е факт - безспорен факт!!!

За тези забележителни хора ние, зрящите, може само да четем или слушаме разказаното от автора с възторг за тях в тази книга и да благодарим на Бога, че именно чрез тях ни дава пример - достоен пример за любов и стремеж към Светлината на книгите, към Знанието. Посочва ни като пример Устремът към Съвършенството на човешкия дух, за който няма предел, защото той, човешкият дух, е част от Безкрайния Божествен Дух, който ни води към Блажената ВЕЧНОСТ, подготвена от Бога за всички, които Го обичат и вярват в Него, живеещи по Законите на Красотата, Любовта и Човечността!

Препоръчвам тази книга на вниманието на своите читатели, а на г-н Карафезов и на неговите сърдечни колеги от Националното читалище, както и на всички хора, лишени от зрение или с увредено зрение, пожелавам да има винаги много Духовна светлина по техния житейски път и много Любов в сърцата и душите им, Божия любов, която все така щедро да даряват на страната и на обществото ни, в което живеем, да даряват на хората около себе си! Нека Бог бди над тях и ги закриля, водейки ги по Своя спасителен път!

С БЛАГОДАРНОСТ И ОБИЧ!

 * * *
ПОЯСНЕНИЕ: ТАЗИ ПУБЛИКАЦИЯ Е ВКЛЮЧЕНА И В САЙТА НА "ВСЕМИРНОТО ПРАВОСЛАВИЕ", КЪДЕТО СЪЩО МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОЧЕТЕНА - ЕТО ТУК:
http://globalorthodoxy.com/2013-04-11-20-15-36/134-novini-ot-bulgariia/64404-svetlinata-na-knigite.html