"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 29 април 2011 г.

Проникновенията на астрологията и чистотата на вяратаВ началото, с позволението на любезния читател, бих искал да разкажа нещичко от моята няколкогодишна учителска практика. То се случи през 2000 година, докато преподавах история в едно основно училище. Многократно ми се налагаше да скъсявам дистанцията между мен и подрастващите, с оглед да бъда максимално полезен. Веднъж, при подобен разговор, в един седми клас ми зададоха въпроса, на коя дата съм роден. Интуитивно усетих уловката. По непонятни за мен причини децата се интерсуваха от зодията. Сетих се за популярната песен на Кирил Маричков и отговорих: „Аха, искате да разберете, коя зодия съм?! Аз съм зодия щурец.” С това разговора на секундата приключи, но по-късно бяха питали класната си: има ли зодия щурец и след като няма, защо аз твърдя, че съм представител на тази зодия. Тогава нямаше как да им обясня, че моята православна вяра се дистанцира от астрологията. Едва ли щяха да ме разберат, а и рискувах да навляза в прекалено дълбоки религиозни води. Темата щеше да породи и други въпроси, чието място не беше в часовете по история. Ако в програмата бе предвиден урок за вярванията на древните халдеи и перси, обяснението щеше да си бъде съвсем на място. Но както знаем в образователната система продължават да служат кадри, за които религията е нещо вредно, а ние сме принудени да се съобразяваме с тях. Искаше ми се още тогава да им разкажа повече, да им обясня, защо не приемам зодиакалните знаци, защо не вярвам в хороскопи, но такива бяха обстоятелствата.

За съжаление, днес между привидно просветените православни се срещат и хора, които наред с вярата в Спасителя Иисус Христос, допускат, че зодиакалните знаци въздействат върху живота им: „Ами, виждаш ли, ние везните сме си такива...” Нерядко следят хороскопите по вестниците, склонни са да се подведат от писаното в тях. Тук вече убедително говорим за отстъпление от чистотата на вярата, по-точно за религиозен синкретизъм. Синкретизмът е форма на суеверие, при която се смесват елементи от различни вярвания и философски системи. Има вече десетки секти със синкретични учения по целия свят, включително и у нас. В споменатият по-горе вид религиозният тюрлюгювеч е битов и не е обвързан с някакво изповедание. Макар и такъв, той си остава вреден, отдалечава човека от Бога и води към духовна погибел.

Уместно е да хвърлим един бегъл исторически поглед, за да проследим зараждането на астрологията. Тя възниква още през третото хилядолетие преди Христа в древен Вавилон. Там жреците използвали система за гадаене, по звездите, планетите, луната и слънцето, търсели техни форми на въздейстие върху живота на човека, опитвали се да предскажат бъдещето на определени хора, семейства, нации. От религиозната практика на древните халдеи тя преминава в традициите и вярванията на различни народи: перси, египтяни, древни гърци, индуси, китайци, римляни и пр. При всеки от тях обаче, астрологията се обособява по различен начин или се преплита със собствените им езически култове. Проследяването на сходствата и различията е обект на по-задълбочено изследване, затова няма да ги разглеждаме с подробности. Валидна е вяра във влиянието на звезди, съзвездия, планети и други небесни тела върху живота на живите същества /не само хора/ на земята, опити за предсказване на бъдещи събития, гадаене, изчисления, комерсиализация. През Средновековието звездогадателите продължават своята практика. Те нерядко са покровителствани от местни феодални владетели, крале, императори. В началото астрономията и астрологията се разглеждат като части от една наука, едва след епохата на европейския Ренесанс ги разграничават. Възхвалявана, експлоатирана, отричана или дълбоко скривана астрологията достига до наши дни. Необезпокоявана от никого, тя заема своето място в нашите делници и празници. Формите, под които се изявява са най-различни: от краткия хороскоп във вестника или по радиото, до изготвянето на специален, скъпо платен бизнес-хороскоп, от вярването, че звездите предопределят бъдещето, до псевдонаучните изследвания на тази тема.

Вероятно, някои от вас, драги читатели, ще ме апострофират, че хората с векове са трупали знания, че звездите наистина оказват влияние върху характера и темперамента. Те ще потърсят аргументи, с които да докажат и възможно предсказване на бъдещето по небесните светила. Ще се намерят и такива, които ще ми приведат примери, ще цитират авторитети. И все пак, това с нищо не променя становището на Църквата, която категорично отхвърля вярата в зодии и хороскопи. Наред с полезните знания, натрупани през вековете, има и такива, които нанасят сериозна вреда и големи поражения. Това са различните магически практики, научните изследвания създали ядреното оръжие, както и тези, предприели да се ровят в генетичния код на живите същества, да го променят и модифицират. Между вредните науки и псевдонауки съвсем спокойно можем да поставим и астрологията.

Един от първите аргументи да отхвърлим гадаенето по съзвездията и небесните тела е, че то е остътък от древни, езически култове. В много от храмовете на Вавилон, Персия, Египет астрологията процъфтява наред с практикуването на магически, сатанински практики. Някои от тях под формата на скрито /окултно/ знание оцеляват до наши дни. Всеки християнин приел свето Кръщение се е отрекъл от дявола, от всичките му дела, от всичкото му служение, от всичката му гордост. С приобщаването си към Църквата, той е влязъл в съюз със Спасителя Иисус Христос, приел е Неговата изкупителна мисия, Неговата закрила, съчетал се е с Него. Обръщането към предсказанията на звездите и планетите по своята същност е отхвърляне на свещения съюз сключен при Кръщението, скрепен с печата на Миропомазването, отричане на Божията грижа за човека, прибягване до една не съвсем безобидна форма на гадаене. Като аргумент, че тази форма не е безобидна мога да приведа откъс от Василиевите молитви предназначени за страдащи от нечисти духове: „... или си звездогадател, или си домомагьосник... отстрани се и се махни!”. Още в Мойсеевото петокнижие Свещеното писание осъжда гадаенето във всичките му форми: "Не бива да се намира у тебе... предсказвач, гадател, вражач, магьосник, омайник, ни който извиква духове, нито който пита мъртви; защото всеки, който върши това, е гнусен пред Господа..." /Втор. 18:10-12/. В това число влиза и гадаенето по небесните светила. От векове Църквата смята този вид гадаене, правенето на хороскопи, опитите да се предсказват събития от личен и обществен характер за пагубно дело на хора, подведени под гибелното влияние на сатаната. Фактът, че ние им се доверяваме, красноречиво свидетелства за нашето отстъпление от Христа и влизането ни в съюз с лукавия.

Друг сериозен аргумент, поради който християнската Църква отхвърля вярата в зодиакалните знаци е този, че ни кара, да допуснем живота като предопределен или предварително начертан. Бидейки хора въведени в духовния живот на Православието, ние знаем, че за Бога няма тайни, че Той е неподвластен на времето и пространството. Без съмнение, Всеведущият знае предварително всяка крачка, която ще направим през земния си живот, всяка наша мисъл, всяка наша постъпка. Това, обаче, все още не означава, че Той предопределя живота ни. От първите страници на Библията научаваме, че човекът е сътворен по Божи образ и подобие /Бит. 1:26, 27/. Това не не е повод да допуснем, че Бог е материален, а именно обратното, че в човешкия дух са заложени качества и свойства валидни за неограничения Божи Дух. Едно от тези качества е свободната воля. Човек в процеса на своето духовно развитие получава знание за това, кое е добро, кое е зло. На базата на своята свободна воля той осъществява избора си, как да постъпва в определена ситуация. Това е свързано и с отговорността му като личност за неговите постъпки. И ако всемогъщият Бог не предопределя живота ни, абсурдно е да смятаме, че безлични и бездушни природни сили, небесни тела и други подобни го предначертават. Нима можем да приемем, че сме просто марионетки на една сцена?! Не смятам, че е логично и уместно. Подобен възглед води след себе си отричане от отговорността за нашите деяния и постъпки. Помислете си само, какво удобно самооправдание!? Аз съм извършил кражба, защото някой ми е предопределил да я извърша, защото на мен така ми влияе моята зодия или нещо друго от този сорт. По този начин в определен момент можем да стигнем до положение да обвиним Бога, зодиите, съдбата и прочее за непочтените дела и греховете извършени през земния ни живот. Е, това вече е в разрез не само религиозните, но и всякакъв род етични принципи. По една подобна логика можем да оправдаем дори най-тежките престъпления и да не търсим законно възмездие за тях.

Истина е, че всекидневно попадаме под различни влияния, като се започне от общуването помежду си, като се прибави слънчевата активност, та се стигне до информацията по електронните медии. Аз не отричам със стопроцентова категоричност, че небесните тела могат по някакъв начин да окажат мимолетно влияние върху човека. Възможно е, наистина да има такова въздействие. Тук обаче трябва да поставим ясното разграничение: дори по някакъв начин времето на нашето раждане и космическите тела да въздействат върху нас, това не бива да ни служи за самооправдание! Християнинът в своето духовно себеизграждане се стреми към съвършенство в любовта, противи се на злото, старае се да неутрализира всяко вредно и пагубно влияние. Като личност надарена с разум, той се научава да поема отговорност за своите постъпки, научава се да взема правилни решения съобразени единствено с нравствения кодекс на християнството. Християнството подсказва на човека, че е роден с определени заложби, които е препоръчително да развие и усъвършенства, които могат да му предоставят възможности за себереализация и препитание. Но от тук нататък всичко зависи от него. Животът му не е една дъска, на която всичко е написано предварително, а една празна черна дъска, на която той сам изписва линиите на своя живот. Именно затова тук вярата в зодиакалните знаци може само да навреди, а още по-голяма вреда носят нескопосно написани хороскопи и всякакъв вид подобна литература създадени с комерсиална цел.

Пародоксално бе да науча, че девойка е отхвърлила сериозното предложение на млад човек с изрядни качества, изхождайки от основанието, че зодиите им не си подхождат. Ами я си представете, че тази млада жена е изпуснала шанса на живота си, че после с години ще съжалява за изгубената възможност! Животът около нас ни показва, че човек изгражда характера си под влияние на родителите, училището, приятелите и още редица фактори. Не е трудно и невъзможно, дори по някакъв начин небесните тела да оказват влияние върху него, той да изгради характера си неподвластен на звездите. Дори е препоръчително и желателно да го направи. Вярно е, че без музикални заложби човек не може да стане Рихард Клайдерман, но това не би му попречило да стане един добър авиоконструктор, арихитект или писател. Една от целите на християнството е да превърне човека в личност, да му помогне да открие заложените у него дарби, да ги развие и усъвършенства. Именно тук сериозна вреда могат да се окажат някои книги с предписания базирани на астрологията. От подобни книги можем да научим, че дори да имаме заложби да рисуваме, нашата зодия ни препоръчва да се развиваме в съвсем друга насока. В тези книги можем да прочетем, че имаме лидерски качества, без да притежаваме такива, че сме неспособни да вземаме решения, че сме склонни към полигамия и още един куп подобни простотии. И ако само на йота повярваме, това би могло да ни помогне да провалим целия си живот. Може ли да има здраво семейство човек, който е повярвал, че зодията му го предразполага към изневяра и извънбрачни връзки. От собствени наблюдения съм стигнал до заключението, че такъв се наслаждава от пороците си и винаги намира самооправдание. Тук мога да приведа един куп примери свързани с други човешки слабости или пороци, които според астрологични писания са зададени на човека по рождение. Повече от ясно е, че подобни четива оказват деструктивно влияние не само върху морала, но и върху цялостното личностно изграждане на човека, че могат да провалят и съсипят целия му живот.

Ние хората сме склонни да се самооправдаваме за своите грехове, да прехвърляме вината върху външни фактори и обстоятелства. При това положение влиянието на зодиакалните знаци може да се окаже съвършено алиби за кариеризма, за сребролюбието и трупането на излишни богатства, за разврата и пиянството. Достатъчно е да кажем примерно: „ами то, ние от зодия близнаци сме си такива”, или „моята зодия ми е предопределила да бъда такъв”.

Интересен факт е, че хората непрекъснато търсят начин да разберат нещичко за човека, изхождайки от неговата зодия. Затова зодията фигурира в стандартните споменици /лексикони/, с които запълват свободното си време дори децата в начална училищна възраст. А това вече е сериозна диагноза. Какво би станало, ако децата в тази крехка възраст възприемат възгледа, че нещо е предопределило живота им, че някаква безлична сила – комбинация на няколко звезди в небето е предначертала съдбата им? Ако не всички, то поне част от тях ще се научат да търсят самооправдание за своите постъпки в зодиите или във влиянието на природните стихии. Няма нищо по-пагубно от това един разумен индивид да загуби чувството си за отговорност в най-ранна детска възраст. Ако това стане, той цял живот ще се самооправдава. Така или ще руши своя живот и живота на околните, или ще се остави да го носи течението и няма да реализира безценните дарби, които генетично Бог е заложил в него.

Безспорно, вярата в предопределение е пагубна, но не по-малко вредна може да се окаже и вярата в астрологични предсказания. Именно хороскопите са един от многобройните опити да се открехне завесата на бъдещето, да се предузнае, какво предстои да се случи. Истината е, че има хора, които не предприемат нито една сериозна крачка в живота си, без да се допитат до предсказанията на звездите. За някои може да се стори практично и мъдро, но всъщност това насърчава у човека неспособност да взема решения и да поема отговорност за стъпките в живота си. Няма точна статистика, но фактите показват, че много от онези, които правят хороскопи са шарлатани. Другата част от тях, /преминали специална подготовка/, съзнателно или не служат на дявола. За всички практикуващи, гадаенето на бъдещето по звездите, луната и планетите е доходоносен бизнес. Всеки суеверен е потенциален клиент, готов да плати, колкото му поискат, само и само да научи, какво предстои да му се случи, дали идния месец е удобен за започване на бизнес сделки и т. н. Дори за миг подобни хора не се замислят, какъв риск поемат, ако някой злоупотребява с тяхното доверие, ако някой ги лъже. Млада жена, служителка към фирма за поддръжка на импулсни телефони споделя с приятели: „Когато се обади някой да пита за хороскопа си, за предсказанията на звездите и прочее, аз хващам единият от няколкото подръчни вестници на бюрото си, намирам това, което го интерсува и просто му го прочитам...” Е, наивникът от другата страна на линията няма как да знае, че е напомпал телефонната си сметка, за да му четат вестникарски хороскопи. Както по-горе споменахме Библията осъжда гадаенето и опитите за предсказване на бъдещето /Втор. 18:10-12/. Вярно е, че в епохата на пророците и в разцвета на християнството е имало боговдъхновени хора, които са можели да надникнат в бъдещето, но са го правели по Божие допущение и то за да спасят човешки живот или за да предотвратят глобална катастрофа. Тези личности са имали мистичен начин да общуват с Бога или особен пророчески дар. Те не са търсели знаци по звездите и планетите, не са прибягвали до помощни средства. Тяхното пророкуване няма нищо общо с гадателските практики разпространени в различните векове и епохи, изцяло подвластни на дявола.

Факт е, че падналите духове също могат да проникнат през времето и да предвидят определени събития. Така многократно се случва гадателите да предузнаят фрагменти от бъдещето. Това способства за засилването на суеверията, базирани на звездните и планетарни предсказания, но съвсем не оневинява онези, които прибягват към тях. Такива хора сами се отричат от един безценен дар, даден от Твореца – свободната воля, правото на собствен избор, възможността разумно да направляват живота си. И ако направят погрешна стъпка, повлияни от предсказанията на здездогадателите, последствията си остават изцяло за тяхна сметка. Не съм чул за случай, астролог да е върнал парите или да е обезщетил някого за неверни предсказания. Светът неведнъж е ставал свидетел на масови психози в очакване апокалиптични събития, вследствие на нечии погрешни предсказания. Виждаме, че Земята и досега продължава да съществува, но пагубен резултат си остават поражения върху психиката, страхът, паниката, безредиците и уличните стълкновения. Като завършек на темата мога да добавя думите на изкусен гадател, който отказал да предскаже бъдещето на един добър човек и го отпратил с мъдрите думи: „Ако предстои да ти се случи нещо хубаво, то ще бъде за теб приятна изненада, ако те очаква нещо лошо, ти ще страдаш дълго преди то да се е случило”.

Надявам се, скъпи читателю, достъпно да съм успял да изясня, защо ние православните не принадлежим към нито една зодия, защо не търсим възможности за предсказване на бъдещето по звездите и планетите. Нашата принадлежност към Православието ни прави неподвластни на звездите, на съдбата и предопределението. Защото сме Христови! Това означава, да отхвърлим всичко светско, плътско, греховно, порочно и да се подготвим, за да можем в далечното бъдеще да станем жители на Вечността. Затова, когато някой ни запита, каква зодия сме, можем да намерим някоя полушеговита форма за отговор, или откровено да заявим, че това са глупости и древни измислици отхвърлени от науката. Разбира се, най-препоръчителния вариант е, да изповядаме вярата си. Знаем, че днес стотици хиляди хора прахосват милиони, за да задоволят любопитството си, за да се опитат да надникнат в бъдещето уповавайки се на звездите и планетите. Нека ние да не бъдем сред тях, нека бъдем достойни за нашия Спасител! Нека се подготвим подобаващо за срещата с Него в края на времената, когато всеки ще отговаря за вярата си, за делата си, за чистотата на живота си!

Автор - Цветан Диковски

сряда, 27 април 2011 г.

Румъния - страната на тихата святост...

Мили приятели!
Искам да споделя с вас радостта и впечатлението си от едно пътуване с поклонническа цел до светините в североизточната част на Румъния - Молдова и Буковина, а също и в старата столица Яш, където се намират мощите на Света Петка. Да ви разкажа за срещата си с невероятно красивите средновековни манастири: манастирът "Нямц", който се споменава за първи път през 14-ти век. Това е най-големият манастирски момплекс в Румъния, към който комплекс има и Духовна семинария с много момчета-семинаристи. Скромността и смирението на тия деца прави много силно впечатление...
Тук, в храма на този манастир, се намира и гробът на Св. Паисий Величковски. Невероятно осезаемо е неговото живо присъствие! Там, в храма на манастира "Нямц" /а и в много от другите храмове, които посетихме/ има много голяма икона на Майката Божия със сребърна обковка, Чудотворна, а от другата й страна е също така голяма икона на Св. Георги, под които се преминава за здраве.
Изключително красиви са манастирите "Секу" и "Сихастрия"! Във втория манастир - "Сихастрия"- се намира гробът на стареца Клеопа, в гробището на отците, което се поддържа безупречно...
Посетихме и манастира "Агапия" - най-големият женски манастир в Източна Европа с над 300 монахини: млади, интелигентни, сърдечни... В самия храм също имаше един гроб, на Свети Йосиф (така мисля, че беше името на светеца), а също и много, много, много свети мощи... Също и манастирите "Варатек" и "Бистрица". Последният манастир е основан през 1406 г. във византийски стил.
Изключително красиви са тези свети места, а въздействието им е невероятно - с множеството чудотворни икони и свети мощи, изнесени за поклонение, с които изобилстват храмовете им!
Една от най-вълнуващите срещи бе срещата с мощите на Света Петка, изложени за поклонение в Митрополитската катедрала в гр. Яш!
Храмът е нещо уникално! Усещането за нейното живо присъствие е изключително осезаемо, както и благословението, което ни изпраща Бог по нейното молитвено застъпничество!!!... Множеството чудотворни икони, които са в храма; възможността да си вземеш от нафорката, колкото си искаш; да си налееш светена водичка - всичко това е нещо много вълнуващо с усещането за тази тиха святост, която струи от всичко в този храм... А чувството за свобода и извисеност на духа са нещо много, много странно, което човек изпитва в този просторен храм... Нещо непознато до този момент...
Там, във всеки храм в Румъния, има оставени листчета и химикалки, има масички и човек навсякъде може да записва имена, желания, молби към когото си иска (към Бога, към Майката Божия, към светците), а след това или дава листчетата на свещениците там, или си ги оставя до някоя от чудотворните икони, или до мощите на светците... Да, много, много свети мощи, оставени в храма за поклонение на всички, със снимките на светците, с имената им!
Тук, в гр. Яш, се намират и манастирите "Св. Три Светители" (манастирът, в който отначало са били положени мощите на Св. Петка, построен специално за тази цел); манастирът "Голия"(също от 14-ти век).
Да, тук, в посетените от нас храмове (а вярвам, че навсякъде и в другите храмове е така), човек вижда едно служение на Бога - живо, реално, от вяра и обич към Него: няма думи, няма критики, а вяра, изразена в реални дела... Всеки ден се служи тук Света Литургия и всички са не на колене, а с наведени до земята направо глави и никой "не вижда", "не чува" това, което се случва около него - напълно е "онемял" за земния свят...
Всички тези малко познати за нас места са изнендаващо богати както на исторически и художествени ценности, така и на пълноценен съвременен духовен живот.
Нека Бог благославя тези добри хора! Нека бъдат благословени всички слявянски народи! Нека бъде благословено Православието по цялата тая земя! Амин.
Материалът подготви: Кина Златева
Този материал бе публикуван наскоро в сайта на Всемирното Православие - 22.04.2011 г.

Забележка: Нека читателите не се впечатляват от главните букви, с които са написани думичките "света" или "свети"!
Всички тези хората, посветили изцяло живота си в служба на Бога и Църквата, на Православието - в сърцето ми стоят много, много високо...

неделя, 24 април 2011 г.

Възкресен, възкресен е Светът!!!...


/Възкресенска песен!/

Възкресен, Възкресен е Светът!!!...
Възкресен, Възкресен чрез Христа!!!...
Възкресен, Възкресен от смъртта!!!...

Възкресен за Голяма Любов!!!...


Възкресен, Възкресен е Светът!!!...

Възкресен е Човешкият род!!!...

Възкресен, Възкресен чрез Христа!!!...

Възкресен е за Вечен Живот!!!...


Възкресен, Възкресен е Светът!!!...

Възкресен, Възкресен чрез Христа!!!...

Възкресен, Възкресен Днес си ти!!!..

Ти - Човекът на тая Земя!!!...
...

Възкресен, Възкресен Днес си ти!!!..
Ти - Човекът на тая Земя!!!...


24. 04. 2011 г.

/Неделя на Великото
Христово Възкресение!!!.../

С обич и от обич към всички хора по лицето на тая Земя!

Детелина

България

(Поетично послание за страната ни!)

България навеки ще остане!!!...
Като елмаз ще грее в този свят!!!...
България навеки ще пребъде,
защото Царство е -
на нежност
и любов!!!...

България днес птица пак ще бъде,
политнала под звездното небе!!!...
България знамение ще бъде
за всичките народи по света!!!...

България с небето ще се слее
в една любов невиждана в света!!!...
България днес знаме пак ще бъде
на правдата по цялата земя!!!...

Кина Златева - Детелина

http://www.estir.net/content/view/719/1/
/стихотворението за България!/

Животът на Христа...


Христос Воскресе, скъпи приятели!

Изпращам един празничен поздрав до хората по Цялата Земя, поздравявайки ги с поздрава на МИРА, ПРАВДАТА И ЛЮБОВТА!!!
Да Бъде Светлина - ДУХОВНА СВЕТЛИНА - по Цялата Земя!!! Амин.Години, години, безбройни години
се носи “легенда” една:
че там на Небето, високо от Изток –
изгряла сияйна Звезда!!!...

И мъдрите хора Звездата видели,
сияйната светла Звезда:
към Нея високо ръце си прострели,
смирено навели глава!!!...
...

О, не, не легенда, а ИСТИНА ЖИВА
се носи години безброй:
че там със Звездата сияйна от Изток –
РОДИЛ СЕ САМИЯТ ХРИСТОС!!!...

...
Дете на Небето, родено във ясли!!!...
Дете на Всевишния Бог!!!...
Изпртено То от Любов на Земята –
ДА СЛЕЕ НАС ВСИЧКИ В ЕДНО!!!...

...
И расло Детето Смирено и Мъдро,
Израсло То Момък Красив!!!...
Дарил Той на бедните щедро Премъдрост!!!...
Дарил им Той Свойта Любов!!!...

Обичал Той хората толкова силно!!!...
Обичал Той Своя Отец!!!...
В реката Йордан Той с Любов се e кръстил
и сключил НАВЕКИ ЗАВЕТ!!!...

След стъпките тихи на Тоя Син Божий
пониквали чудни цветя:
но там, на ГОЛГОТА, жестоките хора
без страх те разпнали Христа...


Сред страшните мъки с венец Той от тръни,
с кървящи ръце и нозе -
погледнал простора и тихо отронил:
“Отче, прости им!
Те не знаят какво правят...“
...

И в този миг ЧУДО, O , ИСТИНСКО СТАНАЛО:
Земята покрила я мрак –
а в Храма Църковен завесата тъмна
за миг се раздрала на две...

...
Положили тялото мъртво във гроба...
Положили Божият Син...
Но даже Смъртта се оказала БЕЗСИЛНА
ПРЕД ТАЯ ВЕЛИКА ЛЮБОВ!!!...

ВЪЗКРЪСНАЛ, ВЪЗКРЪСНАЛ, ВЪЗКРЪСНАЛ ОТ ГРОБА!!!...
ВЪЗКРЪСНАЛ, ВЪЗКРЪСНАЛ ХРИСТА!!!...
ВЪЗКРЪСНАЛ ЗА ВСИЧКИ ИЗМЪЧЕНИ, БОЛНИ!!!...
ВЪЗКРЪСНАЛ ЗА ВСИЧКИ В СВЕТА!!!...
...
О, спри се за миг пред ГОЛГОТА със Обич!!!...
О, спри се ти само за миг!!!...
Самият Христос от ГОЛГОТА ще слезне –
ПОДНЕСЪЛ ТИ ВЕЧЕН ЖИВОТ!!!...

събота, 23 април 2011 г.

Великденски камбани


Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, заспал ДУХОВЕН СЪН!!!...
Те цялата Земя за миг ЩЕ СТРЕСНАТ
И ТЯ ЩЕ СЕ СЪБУДИ ЗА ЖИВОТ!!!...

Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, събуден за Живот!!!...
И Той към Слънцето за миг ще се обърне
и Ще Поеме Звездния Си Път!!!...


Великденски камбани ще отекнат
над цялата измъчена Земя,
понесла Всички Грехове Човешки –
безропотно дочакала Христа!!!...

Великденски камбани вече носят
вестта за Вечната Любов –
Възкръснала на хълма, на Голгота
Чрез Синът Божий, Победил Смъртта!!!...

Великденски камбани ще огласят
не само Днес, а Винаги Света -
ще пеят, ще разказват на Децата
за името, платило Вечността!!!...
...

Великденски камбани вече пеят,
огласят цялата пробудена Земя!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Христос Възкръсна Някога за нас!!!…

Великденски камбани – чуйте, хора!!!…
Великденски камбани ПЕЯТ ДНЕС!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Спасен Ще Бъде от греха Светът!!!…

Детелина

Прости ни!!!...


Застанала пред Твоите нозе,
смирено аз Те моля на колене
за всичките жестоки грехове
на хората по цялата Планета!!!...

О, чуй молбата ми, изгаряща душата!!!...
О, чуй словата ми, отронени във мрака!!!...
О, чуй молбите вечни на децата -
да раснат в Мир и Правда на Земята!!!...


Смили Се над сърцата ни жестоки!!!...

Смили Се над позорните дела!!!...

Над гордостта във този Свят суетен,
забравил всичко Свято на Света!!!...


Прости ни всичко, молим Те, о Татко!!!...

Прости на Всички хора по Света!!!...

Прости, че искаме без Тебе
да стигнем до самите Небеса!!!...

Детелина

сряда, 20 април 2011 г.

Земята ни...

Земята ни е цялата
във рани...
Земята ни умираща
кърви...
Кърви сърцето й –
то цялото във рани,
нанесени от нашите
стрели...

Стрелите? – те са думите
отровни,
изречени от болка
и от гняв...
Стрелите? – те са нашите
окови –
окови на позорните
дела...

Земята ни, земята ни
любима -
скърби, скърби за Своите
Деца...
Скърби във Своята агония
предсмъртна,
изгаряща от обич Тя –
към нас...

...
А ние? – Нейните Деца
Любими...
А ние сме бездушни
същества,
заспали сън вековен –
непробуден,
а мислим, че сме
земни божества....

Нима така бездушни
ще останем???...
Нима така заспали
ще сме ний???...
Нима Земята си така ний
ще оставим -
дори в последния,
в предсмъртния й
миг???...


Не!!!...Не!!!...Не!!!...
Земята си ний трябва
да спасиме
от своите жестоки
грехове!!!...
Земята си ний трябва
да прегърнем,
но с Нови,
с Чисти,
с Любящи
Ръце!!!...
Детелина

неделя, 17 април 2011 г.

E a s t e r B e l l s

Easter bells are going to reverberate
Throughout the word, blessed asleep...
They will rouse it at once
And its life the world will keep!!!...
Easter bells are going to reverberate
Throughout this world awaken for life...
This world will face the sun at once
Going for its starway drive!!!...
Easter bells are going to reverberate
Throughout this world, enduring
It has been carring human sins -
waiting uncomplainingly for Him!!!...
Easter bells are tolling now
The news for the eternal love they spread -
That the love has risen on Golgota hill,
The Son of God conquered death!!!...
Easter bells are singing now!!!...
The whole earth echoes with their song!!!...
Be proud, people, just be proud -
Jesus Christ resurrected; He has come along!!!...
Easter bells - listen to them, people!!!...
Easter bells - they sing and pray!!!...
Be proud, people, just be proud -
The world is going to be saved today!!!...