"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 25 март 2012 г.

"Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!" - песен, възхваляваща Най-Святата Жена, родена на тази земя...

Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...

Има Една Жена - Жена-Светиня!!!...
Има Една Жена - Майка Пресвята!!!...
Има Една Жена - Жена-Светиня -
наша Владичица и Всецарица!!!...

Припев:

Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...

Дете родила е - Детето Свято!!!...
Дете родила е - Спасител наш е!!!...
Той наш Приятел е - Приятел Верен!!!...
Той наш Спасител е - Спасител Вечен!!!...

Припев:
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...


Приятел Верен е - на Всички хора!!!...
Спасител Вечен е - от греха земен!!!...
Той чака Всички ни - да Го Приемем!!!...
Той зове е мрака ни - двадесет Века!!!...

Припев:
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...


Той зове Всички ни - да се Покаем!!!...
Той зове Всички ни - да се Поправим!!!...
Да тръгнем смело ний - смело към Него!!!...
Да бъдем Вечно ний - Вечно със Него!!!...

Припев:
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Господ е с Тебе!!!...
Радвай се, Благодатная, Пречиста Дево!!!...
Радвай се, Благодатная, Ти, Майко Наша!!!...


Радвай се, Благодатная, Жена - Светиня -
Една - Единствена, Бога родила!!!!...
Радвай се, Благодатная, Пречиста Дево -
Наша Владичица и Всецарица!!!...


ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ МАЙКИ, НА ВСИЧКИ ЖЕНИ-ХРИСТИЯНКИ, ПРИЕЛИ В СЪРЦАТА И ДУШИТЕ СИ ПРЕСВЯТАТА ЛЮБОВ КЪМ БОГА И МАЙКАТА БОЖИЯ, ЧИЕТО ВЕЛИКО СМИРЕНИЕ ЦЕЛИ ДВАДЕСЕТ ВЕКА Е ПРИМЕР ЗА ВСЕКИ ОТ НАС, ИЗБРАЛ СТРЪМНИЯ, НО СЛАВЕН ПЪТ НА ДУХОВНОТО ИЗВИСЯВАНЕ КЪМ НЕБЕТО, СЛЕДВАЙКИ БОЖИЯ СИН - СПАСИТЕЛЯТ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО!!!...

М О Л И Т В А
към Майката Божия
из "Акатист на БЛАГОВЕЩЕНИЕ на Пресвета Богородица"
...
Затова днес Те виждаме , както някога Иаков, като висока Стълба, по Която Бог слезе на земята, и като пречуден Мост, по който отново възвеждаш земните на небето.

Какво да ти въздадем, Царице на небето и земята, за всичко, чрез което си дарила неизказана радост на падналите и заблудените Твои люде? Всички наши жертви и приноси не са нищо пред величието на Твоите благодеяния. Само едно е угодно на Тебе : сърце съкрушено и смирено, което и Твоят Син и наш Господ не ще презре.

Затова Те молим : изпълни ни с Твоето високо смирение, доколкото можем да вместим, за да Ти принесем, във всесветия ден на Твоето Благовещение, Твоето от Твоите, и да не мислим високо във всяко добро дело, но винаги да пребиваваме в смирение на духа. Украсени с тази най-първа добродетел, в пресветлия ден на този Твой празник, с кротост и чистота на сърцето, с Архангел Гавриил да Ти зовем:


Радвай се, Благодатна! Радвай се, Обрадвана! Радвай се, Преблагословена, Господ е с Тебе и чрез Тебе с нас във вечни векове! Амин."Благовещение" - автор: Виталий Чеботар, богослов


Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е

/разказ/

Много, много отдавна, преди две хиляди години, в една далечна страна – Палестина, живеела една благочестива девойка, на име Мария. Тя дала на Бога обещание да не се омъжва и отишла в Господния храм. След като навършила осемнадесет години, напуснала Божия дом и отишла да живее при своя сродник – един праведен и благочестив старец – Йосиф. Той бил дърводелец и имал деца от починалата си съпруга. По тогавашния закон той се сгодил за благочестивата девойка. Така Дева Мария станала невеста на Йосиф, но без да бъде истинска съпруга.

Веднъж, когато Мария четяла една от пророческите книги, малката й стаичка се изпълнила с ярка ослепителна светлина. Благочестивата девойка дигнала глава и видяла млад юноша, облечен в бели дрехи и с криле. Това бил Архангел Гавриил, който се спуснал на земята и казал:

- Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените /Лука 1:28/. Когато видяла небесния посланик, Дева Мария се смутила.

“Какъв е този поздрав?” – помислила си тя.

Ангелът продължил да говори:

- Не бой се, Мария, понеже ти намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш и ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус.

- Как ще стане това, когато аз не съм омъжена? – учудено попитала Мария.

- Господ ще се погрижи за това. – отговорил Архангел Гавриил.

– Ето и Елисавета, твоята сродница, също ще роди син.

Тогава Мария казала на Ангела:

- Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.

Небесният посланик изчезнал, а след това постепенно изчезнала и небесната светлина.

“Трябва веднага да отида при Елисавета. Тя е толкова възрастна, но все пак ще роди дете. Господ е чул нейните молитви..” – мислела тя, гласейки се за път.

След като се приготвила за пътуването си, тя отишла при Йосиф, който работел в скромната си работилница, разказала му за Ангела и за решението да посети сродницата си. След известно колебание Йосиф й позволил да замине при Елисавета. Йосиф не повярвал на годеницата си за това, което се е случило. След като тя заминала, той решил тайно да я напусне – още на следващия ден. Но през същата нощ на благочестивия старец се явил на сън Ангел, който му казал:

- Йосифе, не се притеснявай да приемеш в дома си Мария, защото по Божия промисъл тя ще роди Син; и ще Го наречеш Иисус и Той ще спаси народа си от греховете му.

На сутринта, след като се събудил, Йосиф се отказал от идеята да напусне Дева Мария, като се грижел за нея до края на живота си.

Мили деца, тази вест, която Архангел Гавриил известил на Св. Дева Мария, е за всички хора на земята, които желаят да се спасят. Затова събитието, за което ви разказах, се нарича Благовещение, което означава „блага, радостна вест.”

Бележки:

При написването на този разказ използвах следните източници:

“Библия за деца”, Издателска къща “Слънце”, стр. 100-101

Еп. Николай, арх. Д-р Серафим, “Вяра, Надежда, Любов”, Враца, 1991 г.,

стр. 82-83

Източник на иконата за празника Благовещение е: http://www.pravoslavieto.com/

Конец! И слава Богу!

Пояснение: Разказът беше публикуван в православния вестник "Благовестник", 2011 г.

Автор: Виталий Чеботар