"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 29 септември 2011 г.

Бъди Звезда - най-светла на Земята!!!...


Живеем ний в едно Прекрасно време!!!...
Живеем ний в един Прекрасен век!!!...
Във времето на Огнената Обич!!!...
Във времето на Силната Любов!!!...

Любов към Своята Родина Чудна,
понесла Всички, Всички Теготи;
понесла Робство, сълзи и въздишки,
понесла нашите тежки грехове!!!...
...
Пред Тебе Днес, Българийо Любима,
ний скланяме главите си с Любов;
пред Тебе ний смирено колeничим,
пред Твоя Свят Олтар на Бог Отец!!!...

Бъди Звезда - най-светла на Земята!!!...
Бъди Звезда, огряла Този Свят!!!...
Бъди Любов - най-силна за Децата!!!...
Бъди Престол на Бога Всемогъщ!!!...

...
Това Духовно послание за България е написано на 26.06.2011 г. / неделя/ - Денят, в който се чества паметта на Всички Български Светии.