"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 18 февруари 2012 г.

Левски - Апостолa на Свободата!„Ако спечеля – печели цял народ.

Ако загубя – губя само мене си.”

/Васил Левски/


Л Е В С К И

/Посвещавам творбата си на най-великия българин –

Васил Левски, Апостола на Свободат! /

В съня ми неспокоен, като призрак,

застава Левски с погледа си син,

взрян някъде далеч зад хоризонта,

взрян някъде във бъдещето ни...


И чувствам, че задава ми въпроси

безмълвно - с погледа си ням -

и тези странни негови въпроси

ме карат често да изпитвам срам...


Например, пита ме без думи:

"Защо стоиш със скръстени ръце?!...

Защо не тръгнеш като мене

да будиш в мрака светли умове?!...


Защо не тръгнеш като мене

в виелици, във зими страшно зли

да палиш ти сърцата им заспали

с мечтите си за нови, светли дни?!...


Защо не можеш като мене

с живота си любим да се простиш?!...

Защо не можеш "към безсмъртието"

със радост даже да отидеш ти?!..."

...

Въпросите, зададени безмълвно,

изгарят в огън съвестта ми днес...

Въпросите на Левски безобидни

отнеха в мен спокойния ми сън...

Детелина Златева

Забележка: Изразът "с живота си любим да се простиш" е употребен в преносен смисъл, т.е. да забрави човек всичко свое, всичко лично в името на някакъв възвишен идеал...

А въпросите, посочени по-горе, се отнасят за всички нас... За всички нас, за които Левски отдаде живота си за свободата ни.

Но ние оценихме ли неговата самопожертвователност по достойнство?

Реализирахме ли наистина на дело неговите завети?

Съхранихме ли в сърцата си неговия чист, възвишен и свободолюбив дух?

Не! Въпреки че го обичаме... Въпреки че пазим спомена за него в сърцата и душите си...

Въпреки че му се възхищаваме искрено и нежно...

Защо???... Какво ни липсва???!!!...

Път ли???... Сам Божият Син, нашият Господ и Спасител, е казал на всички ни, ако търсим Пътя, по който да вървим: "АЗ СЪМ ПЪТЯТ, ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ!"

Идеал ли???... Идеал за безкористна Обич към Народ и Родина - ето ни такъв такъв Идеал -

АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА!

Вяра ли???... ЦЯЛОТО СЛОВО БОЖИЕ Е ПЪЛНО С ВЯРА И ЛЮБОВ, ПОДАРЕНИ НА ВСИЧКИ НАС, ХОРАТА, ОТ САМИЯ БОГ ОТЕЦ ОЩЕ ПРИ СЪТВОРЕНИЕТО НА СВЕТА!

Водач ли???... САМИЯТ БОЖИЙ ДУХ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ВСИЧКИ НАС, ЧРЕЗ ДУХОВНИТЕ ВОДАЧИ НА СТРАНАТА НИ - ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА НАШАТА ПРАВОСЛАВАНА ЦЪРКВА!

Тогава какво ни остава, освен да обединим Любовта си към Бога и България, към Апостола и всички, загинали за Свободата на България, сплотявайки се в ЕДНО ОБЩО ЦЯЛО /а не да бъдем така разединени, така враждебно настроени към своите духовници и политици, а да ги обичаме / и заедно, макар и толкова късно, след толкова много години от смъртта на Левски, да реализираме в дела Заветите на Апостола, за да превърнем страната си в една наистина "Чиста и Свята република"! В едно прекрасно кътче за живеене, което наистина е част от Рая със своята приказно красива природа, с водите, цветята и птичките, с всичко онова, което Бог е сътворил за всички, всички нас!!!...

Да бъде.

С обич към всички: Кина Златева

Снимките са взети от Интернет.
................................................................................................