"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 1 декември 2013 г.

"И жив ще е Атон - под Богородично крило!"Уважаеми читатели!   

Представям на Вашето внимение едно прекрасно стихотворение 
на Олег Штейнер, в чудесен превод от г-жа Мария Шандуркова
на които най-сърдечно благодаря от името на всички ни!
 * * *
ЗА МНОГАЯ ЛЕТА НА ПАТРИАРХ НЕОФИТ!
Олег Штейнер
Последна крепост в Святото ни Православие 
Превод: Мария Шандуркова
****

Последна крепост в Святото ни Православие

и дом Пречист на Богородица – Атон! 
Тъй много е видял мъже в сияйна слава
и мъки, горести изпитал много той!

От векове той странниците утешава,
душите стопля, лек е за сърца.
Пред Истината гордо се изправя,
без страх показва замисъла на Отца.

През много векове дочуват се стенания
на ятагани звън*, латински викове**
и Майчиното Божие ридание
над падналите и пленени синове.***

Било е тъй. Години дълги на забрава.
Пред нас векът е нов, какви са „времена”?
Че пак като преди в скалата устояла
се блъска от лъжи безумната вълна.

Света отдавна Православието гони,
невинни съди, сам изгарящ в адско зло.
Но праведника с Кръста Господ ще прослави
и жив ще е Атон – под Богородично крило!

***

Последний бастион Святого Православия, 
Пречистой Богородицы удел – Святой Афон! 
Сколь много видел он мужей сиятельных, 
Как много бед и горестей воспринял он! 

Во все века он утешает странников, 
Отогревает души и целит сердца. 
И день за днём стоит «горЕ» пред Истиной, 
Являя всем без страха замысел Творца. 

Но сквозь века всё ж слышно горькое стенание, 
И ятаганов звон*, и крики латинян,** 
И Божьей Матери над павшими рыдание, 
И стоны пленных на равнинах дальних стран.*** 

Так было. Но прошли года забвения. 
Пред нами новый век, но вот иные ль «времена»?
Ведь как и прежде пред скалой Спасения 
Лжи и безумия вздымается волна.

Мир и поныне гонит Православие, 
Безвинных судит, адской злобою томим. 
Но праведник с Креста всегда восходит к Господу 
И жив Афон! Не умер – Богородицей храним! 

...
* - От 14 в. Атон се намира под османско иго.
** - По време на византийския император Михаил Палеолог, 10 октомври 1276 г., в Зографския манастир на Атон били изгорени от латините 26 преподобни мъченици, възпротивили се на уния от Рим. В памет на това събитие през 1873 г. се изгражда символична гробница, (кенотаф).
*** - В това време около 200 стари монаси от Иверския манастир били изгорени на манастирски кораб и потопени заедно с кораба, а младите били продадени в робство на евреите.


* * *

Източник: https://www.facebook.com/pages/Maria-Shandurkova/212498925487501?ref=hl - страница на Maria Shandurkova

Пояснение: Иконата на Майката Божия -  Закрилница на Атон - е изпратена от художника и иконописеца Никоай Генчев /от личния му албум /, на когото най-сърдечно благодаря!