"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 21 март 2014 г.

Милосърдието - познаваме ли го и какво е то???!!!...

ПОМОЩИ ЗА БОЛНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ 

УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ! 

Тази публикация, за Милосърдието, е на свещ. Васил Василев, служител в храм"Св. Три Светители", гр. Шумен, на когото най-сърдечно благодаря! Взета е от неговия личен блог, в който може да откриете изключително разнообразна и полезна за всички ни духовна информация: http://ispovednic.blogspot.com/. И по-точно тази публикация може да бъде открита тук: http://ispovednic.blogspot.com/p/blog-page_7414.html

А снимката е изпратена от Мима Личева, на която също най-сърдечно благодаря!


"При дверите на свята обител
стоял просяк за подаяние.
Бедняк, изсъхнал, едва живеещ
От глад, жажда и страдание.
Парче хляб само попросил,
В погледа му се вижда жива мъка,
Но някой си камък поставил
В протегнатата му десница..."

"Какво е милосърдие? Това е милото сърце, което се проявява в дела и подвизи на любовта.
Милосърдие - това е любов в действие. Във всички случаи то е полезно за хората оказали се в някаква беда.
Такова е естеството на любовта - "любовта е милостива".

 

Според думите на Христа всяко добро дело е милосърдие: да дадеш чаша вода на жадния, да покажеш на загубения пътя, да погледнеш печалното лице на страдалеца и да му се усмихнеш, всичко това е милосърдие.
Милосърдието е едно от най-добрите украшения на християнския живот, но не материални украшения, а духовни, които украсяват християнина постоянно. То се проявява в израза на лицето, милия поглед, приятната усмивка, нежните думи, искрени чувства, оказана помощ и жертвено служение.
 
Милосърдието охотно и с радост откликва на призивните стенания на страдащите, то смело бърза към тъмнината на злото, неверието и безбожието, бърза към седящия "в мрачната сянка" с ярък факел на човеколюбие.
Доброто сърце винаги е отзивчиво, щедро и самоотвержено. То не щади нито време, нито пари, нито здраве, нито самия себе си. За спасяването на близкия, без да се замисля, рискува живота си.
 
Срещайки се лице в лице с нуждаещия се, милосърдието действа веднага, без отлагане, спомняйки си думите на Св. Писание: "Не въздържай доброто от ония, на които се дължи, когато ти дава ръката да им го направиш. Не казвай на ближния си, иди върни се пак и ще ти дам утре, когато имаш при себе си това, което му се пада." (Притчи 3:27-28)
 
Милосърдието не само е плод на Св. Дух, но е един от божествените атрибути: "Защото Господ е много жалостив и милостив." (Яков 5:11)
Милосърдието е една от характерните черти на  християнина, Божията любов, ако тя действително е «изляна в сърцата ни чрез Святия Дух", непременно ще ни поведе към нещастните и ще прояви милост.
 
 Милосърдието е полезно не само за този към когото се проявява, но и за този, който го проявява. Милосърдието прави сърцето на милостивия блажено, щастливо. Защото така е казано: "Човек милостив твори добро на своята си душа... Който е милостив към бедния той е блажен." Затова Господа ни призовава към милосърдие като казва: "Бъдете милостиви, както вашия Отец е милостив." (Притчи 11, и Лука 6 гл.)
 
Милосърдието е ръката на любовта, която ние трябва да ползваме постоянно и неуморно. Бог казва: "Всичко каквото твоята ръка може да стори, стори го...Отваряй ръката си на сиромасите, да, простирай ръцете си към немотните." (Еклесиаст 9 гл. Притчи 31:20)"