"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

понеделник, 11 юли 2011 г.

Высшая поэзия - Моление, христианская песня

В Твоето присъствие...


"Близо е Господ към всички, които Го призовават, към всички, които Го в истина призовават."
(Псалом 144:18)


"В Твоето присъствие" - така е озаглавена стихосбирката на Евелина Бакалова, посветена на Него, Твореца.

Творецът на целия свят, в който живее ЧОВЕКЪТ - вярващ или невярващ, благодарен или неблагодарен...
Благодарен за въздуха, за Слънцето, за водата, за живота - за Божието Свято присъствие всеки миг от своя живот...

С такива чувства ( на обич, на благодарност, на преклонение) е изпълнена всяка творба от стихосбирката
"В Твоето присъствие".

Четейки стихотворенията с духовна тематика, читателят се пренася в един красив, хармоничен свят, в който Любовта на Бога е БЕЗКРАЙНА!

Безкрайна е и ОБИЧТА на "Неговите деца", застанали СМИРЕНО в Божието Свято присъствие с оная детска ВЯРА, НАДЕЖДА и ЛЮБОВ,
както е писано в Божието Слово, че не можем да наследим Царството Божие, ако не станем като децата!

Да, като Децата! Така Бог желае да бъдат ВСИЧКИ, които вярват в Него -
да Го обичат ИСКРЕНО и НЕЖНО и да Му вярват БЕЗРЕЗЕРВНО...


Кина Златева