"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 16 февруари 2012 г.

Професорът и студентът Алберт Айнщайн...Алберт Айнщайн! Този велик СВЕТОВНОИЗВЕСТЕН УЧЕН и днес пленява сърцата и душите на всички, а най-вече на младите хора, устремени към Красивото и Възвишеното, което всъщност е Бог и само Бог!

Този велик учен, евреин по народност, роден в Германия, (14 март 1879; Улм, Германия), починал в САЩ (18 април 1955 /на 76 г./; Принстън, Ню Джърси, САЩ); ученият с множество местожителства - в Германия, Италия, Швейцария, САЩ, както е написано в статията към сайта, посочен по-долу...

Този Алберт Айнщайн, за когото може да прочетем в Интернет много интересни неща!
В един от тези множество сайтовете, с информация за него в Интернет, четем следното:

"Алберт Айнщайн (на немски: Albert Einstein Albert Einstein, /ˈalbɐt ˈaɪ̯nʃtaɪ̯n/) е немски физик–теоретик, философ и писател от еврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати. Той е смятан за един от на-влиятелните и известни учени и интелектуалци за всички времена; неговото лице е едно от най-разпознаваните във всички части на земното кълбо, а често е определян и като бащата на съвременната физика."

Може да дочетете пълния текст на тази статия, уважаеми читатели, на посочения адрес на сайта, от който е взета тази част от информацията:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%90%D0%B9%D0%BD%D1%89%D0%B0%D0%B9%D0%BD

Този известен учен, носител не само на Нобелова награда "за приноса си към теоретичната физика и особено за откриването на закона за фотоелектричния ефект" / както е посочено в цитираната по-горе статия/, но известен в света и със своята ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СИЛНА И НЕПОКЛАТИМА ВЯРА В БОГА!!!...

Именно на него, на Алберт Айнщайн, принадлежи мисълта
"Религията е куца без науката; науката е сляпа без религията."

Тоест те, "религия" и "наука", трябва да вървят заедно, да се развиват успоредно, да се допълват взаимно, за да има РАВНОВЕСИЕ между разума и сърцето, което равновесие е гаранция за мир в душата на човека - мир между Бога и човека, между човек с човека...

А какво по-хубаво от всичко това - какво???!!!... Нали към всичко това са се стремели всички истински, всички разумни хора на тази Земя, всички известни учени - към Хармония, Любов и Красота???!!!...

А той, Алберт Айнщайн, ни е посочил тази "уникална духовна рецепта" за постигане на желаната хармония между хората в света още през XX век, а ние продължаваме да я търсим така настойчиво, така упорито и в нашия, XXI век...

И днес има хора, млади хора, които търсят път за Доброто на хората в света... Хора, които желаят Доброто на цялото човечество...

Ето какво ме помоли преди известно врем да включа в блога си за вас, уважаеми читатели, един добър младеж:


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Университетски професор задал следния въпрос на своите студенти:
- Всичко ли, което съществува, е създадено от Бога?
Един студент се изправил и смело отвърнал:
- Да, създадено е от Бога.
- Значи Бог е създал всичко?
- Да, сър - потвърдил отново студентът.

Професорът продължил:
- Ако Бог е създал всичко, значи Той е създал и злото, тъй като то така или иначе съществува, така че съгласно принципа, че нашите дела определят нашата същност, Бог е зло.
Студентът притихнал след този отговор. Професорът бил много доволен от себе си и се похвалил пред студентите, как още веднъж доказал, че вярата в Бога е абсолютен мит. Още един студент вдигнал ръка с молба да зададе въпрос.
- Разбира се - самодоволно отвърнал професорът. Студентът се изправил и попитал:

- Професоре, а студът съществува ли?
- Що за въпрос, разбира се, че съществува! На теб никога ли не ти е било студено?
Студентите се засмели на въпроса на младежа. А той продължил:
- Всъщност, в съответствие със законите на физиката, студ не съществува. Това, което ние възприемаме за студ, е всъщност отсъствие на топлина. Човек или предмет могат да бъдат изучени в съответствие на това - дали притежават или предават енергия. Абсолютната нула (-460 градуса по Фаренхайт) е абсолютно отсъствие на топлина. Цялата материя става инертна и не може да реагира при тази температура. Студ не съществува, ние сме създали тази дума, за да обозначим това, което чувстваме при отсъствието на топлина. Студентът продължил:

- Професоре, а тъмнина съществува ли?
- Да, съществува.
Студентът отвърнал:
- Отново не сте прав, сър. Тъмнината също не съществува. В действителност това е отсъствието на светлина. Можем да изучим светлината, но не и тъмнината. Можем чрез призмата на Нютон да разложим бялата светлина на отделните и цветове и да изучим дължината на вълната на всеки цвят. Вие не можете да измерите тъмнината. Обикновен лъч светлина може да се промъкне в тъмнината и да я просветли. Как може да се измери колко е тъмно дадено пространство? Измерва се количеството светлина, нали така? Тъмнината е понятие, измислено от хората, за да се опише отсъствието на светлина.

Накрая студентът попитал отново професора:
- Сър, злото съществува ли?
Този път професора отговорил доста по-неуверено:
- Разбира се, както вече казах, виждаме го всеки ден: жестокостта между хората, множеството престъпления и насилие по света. Това са примери за съществуването на злото.
На което студентът отвърнал:

- Злото не съществува, сър, само по себе си, това е отсъствието на Бога. Прилича на студа и тъмнината - дума, създадена от човека, за да обозначи отсъствието на Бог. Той не е създал злото. Злото - това не е вяра или любов, които съществуват, както топлината и светлината. Злото - това е резултатът от отсъствието на божествената любов у човека. Прилича на студа, който се появява тогава, когато няма топлина, или тъмнината, настъпваща при отсъствието на светлина.

Професорът мълчаливо седнал на мястото си.
Името на младия студент било Алберт Айнщайн.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Забележка: Не посочвам автора или източника, защото нямам допълнителна информация за това, а и самата аз не си спомням къде го бях чела това в началото на своя път към вярата си в Бога.

Духовникът, при когото Бог ме заведе в храма, когато повярвах /отец Петър
/ - голям почитател на Алберт Айнщанй и на всички големи личности /, ми даде да прочета това, за да не се се съмнявам в наличието на Бога, като този професор, който нямал нужните духовни познания за съществуването на Всемогъщия и Вечен Творец на всичко онова, което ни заобикаля, както и на целия този Красив, Прекрасен свят, в който живеем ние, хората /...

Включих този текст в своя блог, защото ми беше предоставен с ГОЛЯМА РАДОСТ от един младеж точно с тази цел - да бъде включен в блога, за да достигне до всички читатели!

Да, беше ми предоставен преди известно време от един на пръв поглед невярващ младеж, но се оказа, че всичко това е само външно, защото радостта му, че ИМА БОГ, БЕШЕ ОГРОМНА, а ВЪЗХИЩЕНИЕТО МУ от Алберт Аайнщайн - БЕШЕ МНОГО СИЛНО ИЗРАЗЕНО и МНОГО ИСКРЕНО!!!


Нека Бог БЛАГОСЛОВИ този прекрасен младеж по радостта на сърцето и душата му и го направи Свой покорен раб! Амин.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Интересни мисли на Алберт Айнщайн, които може да бъдат прочетени ето, тук:

http://www.sibir.bg/blog/anamaria46/?blogPage=blogPreviewArticle&artID=502702
А това са някои от тях:

"За всичко в живота има време и всичко е добре, когато намираш смисъл в него." /Алберт Айнщайн/


"Животът е като карането на колело: трябва да се движим напред, за да не загубим равновесие."/Алберт Айнщайн/

"Има два начина да изживееш живота си. Единият е като мислиш, че не съществуват чудеса.
Другият е като мислиш, че всяко нещо е чудо."/Алберт Айнщайн/

"Човек трябва да живее твърде дълго, за да разбере колко кратък е животът." /Алберт Айнщайн/

Всички тези мисли са изключително полезни да ги знаем, особено последната - за краткостта на този земен живот, след който започва Вечността...

Онази
Безкрайна и Красива Вечност, ако я пожелаем, разбира се, за себе си и своите приятели и близки ...

Вечност, която Бог е подготвил за всички хора по лицето на тази земя, които вярват в Него и Го следват, живеейки по Неговите Заповеди...


Да бъде!!!

Текстът подготви: Кина Златева

Снимките /на Алберт Айнщайн и на къщата му в Принстън, САЩ / са взети от Интернет!