"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 23 април 2011 г.

Великденски камбани


Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, заспал ДУХОВЕН СЪН!!!...
Те цялата Земя за миг ЩЕ СТРЕСНАТ
И ТЯ ЩЕ СЕ СЪБУДИ ЗА ЖИВОТ!!!...

Великденски камбани ще отекнат
над този Свят, събуден за Живот!!!...
И Той към Слънцето за миг ще се обърне
и Ще Поеме Звездния Си Път!!!...


Великденски камбани ще отекнат
над цялата измъчена Земя,
понесла Всички Грехове Човешки –
безропотно дочакала Христа!!!...

Великденски камбани вече носят
вестта за Вечната Любов –
Възкръснала на хълма, на Голгота
Чрез Синът Божий, Победил Смъртта!!!...

Великденски камбани ще огласят
не само Днес, а Винаги Света -
ще пеят, ще разказват на Децата
за името, платило Вечността!!!...
...

Великденски камбани вече пеят,
огласят цялата пробудена Земя!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Христос Възкръсна Някога за нас!!!…

Великденски камбани – чуйте, хора!!!…
Великденски камбани ПЕЯТ ДНЕС!!!…
Гордейте се, гордейте, хора –
Спасен Ще Бъде от греха Светът!!!…

Детелина

Прости ни!!!...


Застанала пред Твоите нозе,
смирено аз Те моля на колене
за всичките жестоки грехове
на хората по цялата Планета!!!...

О, чуй молбата ми, изгаряща душата!!!...
О, чуй словата ми, отронени във мрака!!!...
О, чуй молбите вечни на децата -
да раснат в Мир и Правда на Земята!!!...


Смили Се над сърцата ни жестоки!!!...

Смили Се над позорните дела!!!...

Над гордостта във този Свят суетен,
забравил всичко Свято на Света!!!...


Прости ни всичко, молим Те, о Татко!!!...

Прости на Всички хора по Света!!!...

Прости, че искаме без Тебе
да стигнем до самите Небеса!!!...

Детелина