"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 3 юни 2011 г.

Моята молитва - нашата молитва!!!...Музикално послание към Възнеслия се на Небесата Божий Син - нашият Бог и Спасител, Господа Иисуса Христа, по повод вчерашния празник Възнесение Господне!!!...

Обичам Те!!!... Обичам Те,
Христе!!!...
Обичам Те -
Спасителю!!!... /2
За мен Си Ти!!!... За мен Си Ти,
Христе!!!...
За мен Си Ти - Най-Светъл

Лъч!!!... /2

За нас Си Ти!!!... За нас Си Ти,
Христе!!!...

За нас Си Ти -
Спасител, Бог
и Цар!!!... /2

Да, Ти Си Бог!!!... Да, Ти Си Бог,
Христе!!!...
Да, Ти Си Бог - на Цялата

Земя!!!... /2

Да, Ти Си Цар!!!... Да, Ти Си Цар,
Христе!!!...

Да, Ти Си Цар - на нашите
Сърца!!!... /2


Спасител Си!!!... Спасител Си ,
Христе!!!...

Спасител Си - на Цялата

Земя!!!... /2

Спасител Си!!!... Спасител Си,

Христе!!!...

Спасител Си - на нашите
Души!!!... /2


Пред Тебе ний!!!... Пред Тебе ний,

Христе!!!...

Заставаме Днес пак

на колене!!!... /2

Земята ни, Земята ни,

Христе!!!...
Земята ни Прекрасна
избави!!!... /2

От "робството"!!!... От "робството",

Христе!!!...

От "робството" -
ДУХОВНО -
избави!!!... /2

Душите ни!!!... Душите ни,

Христе!!!...

Душите ни - във Дар Ти

Приеми!!!... /2

Да Бъдат Дар!!!... Да Бъдат Дар,
Христе!!!...
Да Бъдат Дар - тъй Чист
за Вечността!!!... /2
Да Бъдат Дар!!!... Да Бъдат Дар,
Христе!!!...

Да Бъдат Дар - пред Божия

Престол!!!... /2


Обичаме, Обичаме,
Христе!!!...

Обичаме - ний Цялата

Земя!!!... /2

Обичаме, Обичаме,
Христе!!!...

Обичаме - ний Цялото

Небе!!!... /2


Ний молим Те!!!... Ний молим Те,

Христе!!!...
Ний молим Те - Ти слей ни
във Едно!!!... /2
Със Цялото!!!... Със Цялото

Небе!!!... /2

Със Теб, Христе!!!... Със Теб

и Вечността!!!... /2

Амин. Амин. Амин.

Детелина


Забележка: Изразът "От "робството" духовно избави!!!..." се отнася за нашите човешки пороци, като ненавистта, омразата, лъжата, лицемерието, гордостта, надменността, сребролюбието, властолюбието, жестокостта, завистта и пр., които ни обсебват ден след ден и погубват душите ни бавно, но... сигурно...

Песента е написана на 16.11.2010 г - Празникът на Св. ап. и ев. Матей!


Благодарим Ти, Спасителю наш!!!...
Благодарим Ти!!!...
За Всичко Ти Благодарим -
за Всичко!!!...
Благодарим Ти за Доброто и за... злото!!!...

За Болката и Радостта!!!...
За Щастието и за... самотата Ти Благодарим!!!...
За Всичко!!!... Да, за Всичко Днес Ти Благодарим!!!...


Нека Духовното песнопение "Слава Богу за все!" бъде поздрав за всички читатели!
http://www.youtube.com/watch?v=M2b1q-JNrww

С обич към всички!