"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 5 януари 2013 г.

Всичко у нас е открито пред Бога...


СнимкаСветецът и блудницата


Светец и блудница живели един срещу друг. Двамата умрели
в един ден. Душата на блудницата, попаднала на небесата, а душата на светеца в ада. Пратениците, които дошли да ги изпроводят били озадачени. Те през цялото време се питали:
— Какво стана, има някаква грешка? Защо водим светеца в ада? Нима не е бил свят човек?
Най-мъдрият от тях казал:
— Той действително беше светец, но завиждаше на блудницата. Той през цялото време мислеше за купоните и удоволствията, които ставаха в дома й. Шумът от музиката, който идваше до неговия дом го вълнуваше от дъното на душата му. Нито един от клиентите й не беше така развълнуван, както той. Цялото му внимание беше насочено към нейния дом. Даже докато се поклоняваше на Бога той слушаше звуците идващи от дома й.

— А блудницата?
— Тя страдала и винаги мислела за неведомото блаженство, което би трябвало да изпитва светеца. Всеки път като го виждала да носи цветя за поклонение тя си мислела: Кога и аз ще мога да бъда достойна да занеса цветя в храма. Аз съм толкова нечиста, че не мога даже да събера смелост, за да вляза в храма.
Блудницата често била очарована от аромата на благовонията, сиянието на светилниците, звука от поклоненията и от някои молитви, за които не се чувствала достойна да участва. Тя винаги жадувала за живота на светеца, а светецът винаги жадувал за удоволствията. Техните интереси и подходи са напълно противоположни един на друг, но напълно им измениха съдбата.

Източник: Фейсбук, профилът на Васил Митков
 http://www.facebook.com/photo.php?fbid=138864682936897&set=a.101225656700800.2239.100004400972139&type=1&comment_id=127814