"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

понеделник, 21 май 2012 г.

Свети равноапостолни цар Константин и царица ЕленаСвети равноапостолни цар Константин и царица Елена

Техният празник се празнува на 21 май.

Св. Константин Велики царувал в Рим и Византия - Цариград. По негово време през 313 г. се обявява свободата на християнската вяра.

Той свикал Първия вселенски събор в 325 година против ереста на Арий.
Майка му, царица Елена, живяла благочестиво и по неин почин бил открит Кръстът Господен на Голгота.

...
Св. Константин Велики - по времето, когато езическият свят, въоръжавайки се против християнството с огън и меч, в края на III и началото на IV столетие, замислял напълно да изтрие от лицето на земята самото име християнин, Божият Промисъл приготвил за Христовата Църква, сред самите императори - гонители на християнството, царствен покровител в лицето на Константин - цар, който още приживе получил името, утвърдило се в християнската история - Равноапостолен, а в световната история - Велики.

Роден в 274 г. от родители, които, макар и не християни, покровителствали християнството, Константин от дете странял от езическите суеверия и се приближавал към Христа, истинния Бог. Сама Божията десница постепенно го подготвяла и по най-различни начини го очиствала, като избран съсъд на Божията слава.

За живота и великото дело на Светите велики царе равноапостоли Константин и Елена читателите могат да прочетат тук: http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm
...
Великият и равноапостолен Константин починал, завещавайки царството на тримата си синове, в самия ден на Петдесетница в 337 година, в тридесет и втората година от царуването си, на шестдесет и пет годишна възраст.

С голяма тържественост тялото му било пренесено в създадения от него град Константинопол и положено съгласно неговия завет в църквата на светите Апостоли в гробницата, приготвена от самия него. Сега той живее безкраен живот във вечното Царство на Христа, нашия Бог, на Когото подобава чест и слава с Отца и Светия Дух во веки веков. Амин.


© Жития на светиите, преведени на български език от църковно-славянския текст на "Четьи-Минеи" на св. Димитрий Ростовски.

Източник: http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm

Иконата на Светите велики царе равноапостоли Константин и Елена е взета от Интернет, от http://www.pravoslavieto.com/life/05.21_sv_Konstantin_Elena.htm

Красивото цвете също е от Интернет / от Netlog, от албума на Ели Зарева/.