"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 20 юли 2013 г.

Молитвата, която всеки от нас трябва да знае от детството!

Снимка
Молитвата  "Отче наш"! 

Това е най-известната молитва в света, която всеки от нас трябва да знае от най-ранно детство, защото в нея сам нашият Господ и Спасител Иисус Христос е включил всичко онова, което ни е нужно в този свят.

Наскоро чух две деца, сестрички, които се молеха с тази молитва. Те са българчета, които живеят от няколко години с родителите си в Кипър. 

Майката с радост и гордост каза, че там, в Кипър, децата им всяка седмица имат по един час в училище вероучениe...

Мислих над  думите на майката, над радостта и разбирането й, че това, което изучават децата й в този час по вероучение В УЧИЛИЩЕ, е хубаво и най-вече МНОГО ПОЛЕЗНО ЗА ТЯХ!

Мислих и продължавам да мисля и за нашите деца, които сме лишили от всичко това, което е толкова полезно не само за душите им, но и за ПРАВИЛНАТА НАСОКА на живота им на тази земя, за  успеха им, за радостта им от живота, за правилния избор на всичко онова, което е толкова важно и ценно в живота, толкова НЕОБХОДИМО, за да бъде животът на човека СМИСЛЕН и ПЪЛНОЦЕНЕН, за да бъде щастлив и самият човек, и хората около него... За да сме едно наистина проспериращо общество, изградено от добри, умни и мъдри хора...

ДАНО, С БОЖИЯТА ПОМОЩ, И НИЕ ТУК, В БЪЛГАРИЯ, ОТКРИЕМ, ЧЕ ИСТИНАТА ЗА ВСЕКИ УСПЕХ НА НАШИТЕ ДЕЦА, ЗА ТЕХНИЯ НАИСТИНА ЩАСТЛИВ И УСПЕШЕН ЖИВОТ - Е В ПОЗНАВАНЕТО НА БОГА И НЕГОВОТО СВЯТО СЛОВО!!!... 

И НЕКА И НИЕ ОТВОРИМ ШИРОКО ВРАТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА ЗА ДУХОВНАТА СВЕТЛИНА НА ЖИВОТА, КОЯТО ОЗАРЯВА СЪРЦАТА И ДУШИТЕ НИ И ПРОСВЕТЛЯВА РАЗУМА НИ! 
АМИН.
* * *
Молитвата "Отче наш" е взета от Фейсбук, от профила на Angel Brinkov, на когото сърдечно благодаря! /https://www.facebook.com/angel.brinkov /

четвъртък, 11 юли 2013 г.

Десетте Божии Заповеди - познаваме ли ги...

     СИНАЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Снимка


      След като преминали Червено море, евреите през цялото време се движели в пустинята. Те се установили в подножието на планината Синай (Синай и Хорив са двата върха на същата планина Синай). Тук Моисей се изкачил на планината, а Господ му казал: „Ако слушате гласа Ми и пазите заветите Ми, ще бъдете избран Мой народ...” (Изх. 19:5).
     

    Когато Моисей слязал от планината, предал Божията воля на народа. Евреите пък отговорили: „Всичко, що е казал Господ, ще изпълним.”
     

    Господ заповядал на Моисей да приготви народа на третия ден да приеме Божия закон. Евреите чрез пост и молитва се готвили за този ден. На третия ден, който бил петдесети от еврейската Пасха, т. е. от излизането на евреите от Египет, гъст облак покрил върха на планината Синай. Засвяткали мълнии, загърмели гръмотевици и се раздавал силен тръбен звук. От планината се издигнал дим, а цялата тя силно се тресяла. Господ изрекъл (обявил) Своя Закон в Десетте заповеди.
    

    По Божия заповед, Моисей се качил на планината и престоял там четиридесет дни и четиридесет нощи без никаква храна. Бог му дал две скрижали или каменни плочи, на които били написани Десетте заповеди. Освен това Бог дал на Моисей и други църковни и граждански закони. Също така Бог заповядал да се построи скиния, т. е. преносим Божий храм. 
 
   След като слязал от планината, Моисей записал всички тези закони и всичко, което Бог му открил. Така се появило и запазило до днес Свещеното Писание или Божият Закон.
     

     Десетте заповеди или повели, които Бог дал на Своя народ, точно посочват какво е длъжен да върши човек, какво да отбягва, ако желае да обича Бога и ближните. Ето и самите заповеди:
     

    1. „Аз съм Господ Бог твой; да нямаш други богове, освен Мене.”
     Тази заповед изисква да обичаме Бога повече от всичко и освен Него, да не отдаваме на никого Божествена почит. Светите Божии угодници трябва също да ги почитаме, но не така, както почитаме самия Бог, а като хора, които повече угодили на Бога, като молитвеници и застъпници за нас пред Него.
 

    2. „Не си прави кумир (идол) и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата; не им се кланяй и не им служи.”
   Тъй като всичко в света е сътворено от Бога, затова на Него единия следва да се покланяме и Него единия като Божество следва да почитаме. Въобще не трябва да се правят идоли и нито да им се покланяме. Като се покланяме пред светите икони, ние сме длъжни да си представяме този, който е изобразен на тях и на него да се покланяме, а не да считаме самата икона (като материал), за Божество.
 

    3.„Не изговаряй напразно името на Господа, твоя Бог...” (Изх. 20:7).
    Не трябва да произнасяме напразно светото и велико Божие име в обикновените си разговори. Също така заповедта забранява: да не се кълнем в Неговото име.
 

     4.„ Помни съботния ден, за да го светиш; шест дена работи и върши (в тях) всичките си работи, а седмия ден е събота на Господа, твоя Бог”.
     През шестте делнични дни от седмицата човекът е длъжен да се труди, да работи и въобще да се грижи за всичко, което е нужно за неговия земен живот. Седмия ден пък трябва да посветим на Бога, да го посветим на Господа, да Му се молим, да четем полезни книги за слава Божия, да помагаме на бедни хора и въобще, заради Господа, да вършим колкото може повече добрини, а не да скучаем и безчинстваме.
    В Стария Завет така се е празнувала съботата, а сега ние, в Новия Завет, в памет на Възкресението на Господ Иисус Христос, празнуваме неделята.
   

     5. „Почитай баща си и майка си (за да ти бъде добре), за да живееш дълго на земята.”
      Длъжни сме да обичаме и да уважаваме родителите си, да се вслушваме в добрите им наставления и съвети, да се грижим за тях при болест, да им бъдем опора в старостта и нуждите, така също сме длъжни да почитаме и нашите роднини, старците, доброжелателите, учителите, духовните отци и началниците; за това Бог обещава да продължи земния ни живот.
   

      6. „Не убивай.”
       Под убийство се разбира не само да лишиш себе си от живот, но и когото и да било другиго. Също ако допуснем други до убийство чрез нашата заповед, съвет, помощ и съгласие. С тази заповед се изисква обуздаване на нашия гняв и се забранява оскърбяване на ближния чрез всяка обидна дума. Тази заповед заповядва да живеем с всички в мир и съгласие, а също и да се отнасяме добре с животните.
 

      7. „Не прелюбодействай.”      
    Чрез тази заповед Господ забранява на мъжа и жената да нарушават взаимната вярност и любов. От неженените пък Господ изисква да внимават, да опазват в чистота своите мисли и желания. Чрез тази заповед се забранява преяждането, пиянството и въобще излишество и необузданост.
 

      8. „Не кради.”
     Нищо чуждо не вземай (нито явно, нито скришом), без да попиташ. Не лъжи при продажба. При всяка сделка постъпвай честно. Не крий намеренето. Всяка работа завършвай в обещания срок и я върши по съвест.
 

     9. „Не лъжествидетелсвувай против ближния си.”
     Тази заповед изисква да не лъжем, да не клеветим, да не говорим лоши думи за хората, с което ги осъждаме, а също и да не вярваме на клеветници. Тази заповед изисква винаги да говорим истината!!!
 

     10. „ Не пожелавай дома на ближния си. Не пожелавай жената на ближния си (нито нивата му), нито роба му, ни робинята му, ни вола му, ни осела му – нищо, което е на ближния ти.”
      Тази заповед забранява да се завижда на чуждото добро, а заповядва да се задоволяваме с това, кото имаме. От завистта се раждат лошите желания, а от тях – всички зли дела.
     

     Всеки е длъжен да знае и да изпълнява Божия Закон. Всеки, който спазва заповедите, получава освен временно благополучие, така също и вечно спасение.
     

 

                                                                                                        Прот. Серафим Слободской

  * * *
Пояснение:

  
1. Десетте Божии Заповеди, т. е.  " СИНАЙСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО" e от ХРИСТОМАТИЯТА на свещ. Захарий Дечев / сборник от произведения с духовна тематика, подбрани от различни автори, предназначени за учениците от различните възрастови групи при изучаване на предмета Религия в училищата ни /, на когото сърдечно БЛАГОДАРЯ!


2. Картинката с Десетте Божии Заповеди, дадени на Моисей на планината Синай, е изпратена от Angel Brinkov, на когото също сърдечно БЛАГОДАРЯ!
https://www.facebook.com/angel.brinkov