"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 4 декември 2016 г.

Духовни поучения на Господ Иисус Христос

Какъв трябва да бъде истинският християнин

В своите проповеди Господ Иисус Христос винаги е подчертавал, че истинският християнин е искрен и честен и в мислите си, и в делата си. Той не трябва да лъже, да прикрива истината; не може едно да говори, а друго да върши. Искреността и правилният живот красят човека!


Християнинът също така трябва да бъде щедър, да помага на тези, които се нуждаят от помощ, да дели с тях това, което има. Но същевременно той трябва да бъде и скромен. Скромността също е много ценно качество на човека. „Не правете добри дела само за показ пред хората. Не разправяйте на всеослушание, че сте помогнали на някой беден човек, както правят лицемерните хора, само за да се похвалят, а вършете тайно добрите си дела!“ – учил Господ Иисус Христос.


Той също така проповядвал, че истинският християнин трябва непрекъснато да подкрепя добрите си мисли и думи с добри дела. „Както искате да се отнасят към вас хората, така и вие се отнасяйте към тях. За добрините, които вършите на другите, ще бъдете многократно възнаградени!“– казвал Господ Иисус Христос.


Всички слушали с голям интерес и радостни чувства тези думи на своя Господ и все по-добре разбирали, че Той е необикновена личност, че Той е Спасителят на света!

Автори: Петър Лазаров и Пламен Петров
Из „Христоматия по религия“, Изд.“Димант“, Бургас