"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 29 юни 2013 г.

Светите апостоли Петър и Павел - пример за подражание за любов към Бога и Църквата

Скъпи читатели!

Честит Празник на Светите апостоли Петър и Павел!

Със своите Духовни послания, със своята Искрена и Всеотдайна обич към Бога и Църквата, към Бога и Божия народ Светите апостоли и днес за всички ни са Блестящ пример за подражание във вярата, за Вярност и  Преданост към Бога и Божието Свято Слово!

Нека днес чрез техните молитви за нас - молитвите на АПОСТОЛИТЕ НА БОЖИЯТА БЕЗПРЕДЕЛНА ЛЮБОВ, Бог благослови всички ни и ни води по Своя Светъл път на Любовта!
Любов към Бога и Църквата!
Любов към Бога и Божия народ!
Любов към цялото изстрадало човечество! Амин.
* * *
Иконата на Светите апостоли е взета от Фейсбук.
Аз я виждам за първи път и съм силно впечатлена от нея...
Благодаря на Бога и на иконписеца за това изображение на Любовта - братската любов в Христа!

сряда, 26 юни 2013 г.

Божията повеля за отношението ни към децата


                                                                                                                                                                        
                                                        "Той нареди наредби у Иакова
                                                          и положи закон у Израиля,
                                                       който заповядва на бащите ни
                                                           да разказват на децата си,
                                                             за да знае идещият род,
                                                           децата, които ще се родят,
                                                         та и те в свое време да рзказват
                                                                   на своите деца, -
                                                        да възлагат надеждата си на Бога,
                                                           да не забравят делата Божии,
                                                           да пазят Неговите заповеди..."

                                                                 ( Псалом 77 : 5-7)

ЖИВА ВОДА

Никой да не казва, че децата не трябва да се занимават със Словото Божие. Не само че трябва да се занимават, но само за това трябва да се грижим. Обаче поради вашата немощ, аз не ви говоря това и не отделям децата от другите занятия,  както и вас не отделям от обществените ви работи. Аз само считам за справедливо, щото от седемте деня един да бъде посветен на Господа. Колко е несъобразно да заповядваме на своите слуги през всичко време да слугуват само за нас, а сами ние да не отделяме нито минута за Господа. И всичко това да вършим  тогава, когато нашето служение не принася Богу нищо (Той от нищо не се нуждае), а само за нас има полза. 

Когато водите децата си по представления, увеселения и пр., не срещате за това препятствия нито в науката, нито в друго нещо. А когато трябва да ги съберете, за да получат някаква духовна полза, вие наричате това дело "безделие". Не гневите ли Бога, когато във всичко друго упражнявате децата си и за това намирате време, а да ги занимавате с делото Божие, считате това отегчително и не ненавременно за децата? 

Не, не трябва така да се прави. Именно тая възраст най-вече се нуждае от такива уроци

Нежната възраст скоро усвоява онова, което й говорят, и като печат върху восък се отпечатва в душата на децата онова, което те слушат. Още от тая възраст животът им започва да клони или към порока, или към добродетелта. 

Ето защо, ако в самото начало, тъй да се каже в предверието, децата се отклонят от порока и тръгнат в добър път, в бъдеще това ще се обърне за тях в навик, във втора природа, и те вече не тъй лесно по свой произвол ще могат да се отклоняват към лошото, защото навикът ще ги привлича към добри дела.

Автор: архимандрит Стефан 
* * *

Архимандрит Стефан, "Жива вода", сп. "Християнче", кн.2-3, Изд. "Дом на детската книга", София, 2001 г., с. 17
* * * 
Пояснение: Снимката с децата е взета от Фейсбук - от публикация на свещ. Васил Василев, а размислите "Жива вода" са взети от Христоматията с произведения, предназначени за децата на свещ. Захарий Дечев
Благодаря на Бога и за двамата Божии служители!

четвъртък, 6 юни 2013 г.

Размисли, размисли, размисли...

В Словото Божие е писано:
Снимка
"Плодът на духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание" (Гал. 5:22-23).
Колко хубаво е да притежаваме всички тези "Плодове на Духа"! Св. Йоан, Рилски Чудотворец, е написал по този повод следното:
"Както земята ражда различни плодове, с които ние се храним, за да поддържаме живота на тялото си, така и душата трябва да дава плодове, с които тя самата се храни, расте и се готви да стане годна за вечния живот. Но както земята бива разработвана, разоравана, разкопавана, наторявана и напоявана, за да дава по-добър плод, така човек трябва да се труди и над душата си, за да дава тя добрия духовен плод на добродетелите."

/ Цитатът е от архимандрит Методий /
...
Да, трябва да се трудим и над душите си, но не само, за да дават те "добрия духовен плод на добродетелите", както е посочил Св. Йоан РилскиЧудотворец, но и да избегнем чрез ПОКАЯНИЕ И ИЗПОВЕД ужасите на този страшен съд, описан в Свещеното Писание, за да не се наложи на съда "сами да препрочетем всичко написано", както ни съветва Светител Теофан Затворник:
"Няма нищо тайно, което да не стане явно, нито пък скрито, което да не стане известно и да не излезе наяве" (Лук. 8:17). Следователно, колкото и да се крием с лошите си дела, независимо от нас те биват записвани и, когато му дойде времето, написаното ще ни бъде предявено. Каква е хартията, на която биват записвани? Съвестта ни? Понякога я караме да мълчи – и тя мълчи. Но, макар да мълчи, си върши работата, води много точен летопис на делата ни. Какво да сторим, ако там са записани много лоши неща? Трябва да заличим написаното. С какво? Със сълзи на покаяние. Тези сълзи ще отмият всичко и от лошото, което е било написано, не ще остане и следа. А ако не го отмием, на съда ще се наложи сами да препрочетем всичко написано. И тъй като тогава правдата ще бъде на власт в съзнанието, то сами ще произнесем присъдата над себе си, а Господ ще я утвърди. Тогава решението ще бъде окончателно и няма да подлежи на обжалване, защото всеки сам ще осъди себе си и на никого няма да му бъде до другите. И всичко това ще стане за един миг. Ще погледнеш и ще видиш какво представляваш, и тозчас ще чуеш от вездесъщия Господ потвърждение на присъдата, а след това – край на всичко..."

* * *
/ Цитатът е от Св. Теофан е от публикацият на Pahomiy Zhelev във Фейсбук: https://www.facebook.com/pahomiy.zhelev?fref=pb&hc_location=friends_tab
Красивата роза е от Angel Brinkov за всички читатели, търсещи "ПЛОДОВЕТЕ НА ДУХА":https://www.facebook.com/angel.brinkov

неделя, 2 юни 2013 г.

Плимерна изповед за всеки от нас

  УВАЖАЕМИ ЧИТАТЕЛИ!

Като че ли все по-трудно е да открием нередните, грешните неща в живота си, да се покаем пред Бога и да направим своята изповед пред духовните си наставници, за да прости Бог греховете ни, докато все още имаме тази възможност тук, на тази земя...
В една от публикациите на JiJi Stoyanova  във Фейсбук открих тази Примерна изповед на Стареца Ефрем Ватопедски, представена от свещ. Васил Василев, която предоставям на вашето внимание!
* * *  

Примерна изповед

Съгреших с кощунство.

Съгреших с празнословие.

Съгреших с насмешка.

Съгреших със слушане на непристойна музика и с пеене на непристойни песни.

Съгреших с непристойно танцуване.

Съгреших със слушане и разправяне на непристойни неща.

Съгреших с лъжа.

Съгреших с лъжа при търговия.

Съгреших с неизпълнение на обещания.

Съгреших с хазарт, с игра на карти.

Съгреших с напразно призоваване на Божието име.

Съгреших със скриване на грехове на изповед.

Съгреших с клевета.

Съгреших с осъждане.

Съгреших с унижаване на други хора.

Съгреших с чревоугодие, с преяждане, с напиване.

Съгреших с пушене.

Съгреших с ядене без молитва.

Съгреших с неспазване на постите.

Съгреших със съкращаване и пропускане на утринни и вечерни молитви.

Съгреших с леност и мързел.

Съгреших с нерадение.

Съгреших с празноделие.

Съгреших с униние.

Съгреших с небрежност в работата.

Съгреших с кражба.

Съгреших със сребролюбие.

Съгреших с разточителност.

Съгреших с алчност.

Съгреших с немилосърдие.

Съгреших с корист.

Съгреших с лихварство.

Съгреших с лъжесвидетелство.

Съгреших с ощетяване на друг човек.

Съгреших с нараняване на друг човек.

Съгреших със завист.

Съгреших с гордост.

Съгреших с тщеславие.

Съгреших със самомнение.

Съгреших с непокорност.

Съгреших с непокорност в работата, пред родители.

Съгреших с неизпълнение на задълженията към родителите, когато са били болни или в нужда.

Съгреших със самооправдание.

Съгреших с гняв.

Съгреших с побой.

Съгреших със злопаметство.

Съгреших с убийство.

Съгреших с аборт.

Съгреших с опит или мисъл за самоубийство.

Съгреших с посещение на врачки, гледане на кафе, с почитане на Ванга, екстрасенси, вярване в зодии, четене на такива книги, уговаряне на други да вършат тези неща.

Съгреших с правене на магии.

Съгреших със зложелателство.

Съгреших с брачно общение по време на пост, (срещу) сряда, петък, неделя.

Съгреших с блудство.

Съгреших с прелюбодейство.

Съгреших с блудни помисли.

Съгреших със самоосквернение.

Съгреших с блудни мечтания, услаждания.

Съгреших със сводничество.

Съгреших със съжителство без църковен брак.

Съгреших с намерение да нямам (повече) деца.

Съгреших с блудни докосвания.

Съгреших с гледане на неприлични филми, снимки в списания и вестници, реклами.

Съгреших с неприлични сънища.

Съгреших с нощно оскверняване.

Съгреших със съблазняване.

Съгреших с носене на неприлични дрехи.

Съгреших с противоестествени грехове – хомосексуализъм.

Съгреших с посещаване на секти, протестанти, католици, окултисти и други, с четене на техни книги.

Съгреших с богохулство.

Съгреших с хулни помисли.

Съгреших с немилосърдие.

Съгреших с жестокост към хора и животни.

Съгреших със замърсяване на околната среда.

Съгреших с маловерие, неверие.

Съгреших с хладност, безчувствие, коравосърдечие.

Съгреших с отричане от Бога.

Съгреших с безчуственост към Него.

Съгреших с пропускане на св. Служба в неделя или на празник.

Съгреших с работа на празник или в неделя.

Съгреших с принуждаване на подчинените да работят на празник или в неделя.

Съгреших с приказване в църквата и по време на служба, с излизане от храма преди края на службата.

Съгреших с прекомерна скръб.

Съгреших с печал.

Съгреших с нетърпение.

Съгреших със страх от бъдещето.

Съгреших с невнимание и разсеяност по време на служба и молитва.

Съгреших с причастяване без нужната подготовка.

Съгреших с проклинане.

Съгреших с прелестни помисли.

Съгреших с ревност не по разум.

Съгреших с мнителност.

Съгреших с клюкарство, сплетни.

Съгреших с любопитство, подслушване.

Съгреших с неотстъпчивост.

Съгреших с неуслужливост.

Съгреших с неблагодарност.

Съгреших с непослушание.

Съгреших с леност и неизпълняване на семейните задължения.

Съгреших с непочтително отношение към свещениците и архиереите.

Съгреших с неуважение към по-възрастните.

Съгреших с несправедливост и грубост към по-малките.

Съгреших с небрежност към възпитанието на децата.

Съгреших с властолюбие.

Съгреших с ласкателство.

Съгреших с лицемерие.

Съгреших с човекоугодие.

Съгреших с разгласяване на чужди грехове и тайни.

Съгреших с причиняване на нещастия, раздори.

Съгреших с вражда.

Съгреших с отказ от лечение.

Съгреших с желание да умра по-скоро.

Съгреших с непримиримост.

Съгреших с отмъстителност.

Съгреших с раздразнителност.

Съгреших с наглост.

Съгреших с не връщане на заем.

Съгреших с подкуп.

Съгреших с пристрастяване към вещи /проявено,когато някой ги докосва или иска/.

Съгреших със стремеж към телесен покой, комфорт и превръщането им в идеал и цел на живота ми.

Съгреших със суета.

Съгреших със суета, кичене със злато, сребро, лак, червило, суетно носене на дрехи.

Съгреших с пристрастяване към хора и вещи, към някакво занимание/ музика, интернет, компютърни игри и други вредни навици /.

Съгреших с …


* * * * * * *
Милостта Божия е много велика, богословите считат, че грехът който е изповядан, никога не е извършен.

Ефрем Ватопедски


* * *
Благодаря  най-сърдечно от името на своите читателите и от свое име на Бога, на Стареца Ефрем Ватопедски и на свещ. Васил Василев за тази Примерна изповед!

Изповед, в която много от нас биха открили не само нередните, грешните неща у себе си, но биха се замислили и над много от тях, които не са приемали до този момент за нещо грешно, за нещо нередно по Божието Свято Слово в своя живот...

НЕКА БОГ БЛАГОСЛОВИ ВСИЧКИ НИ И НИ ВОДИ ПО СВОЯ СВЕТЪЛ ПЪТ НА СПАСЕНИЕТО! АМИН.