"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 30 март 2013 г.

За Божията любов - духовни наставления на Стареца Порфирий

Прилив на божествена любов 
изпълва душата с радост и възхищение 


Нека възлюбим Христос! Тогава ще произнасяме Христовото име с копнеж, с топлина, с божествена любов. Също така ще призоваваме Неговото име тайно, без думи. Нека смирено и благоговейно стоим пред Бога! Нека идем при Него по стъпките на Христос! Нека Христос ни освободи от всяко присъствие на стария човек в нас! Нека просим да ни дарува сълзи преди самата молитва!


Но да бъдем внимателни! Нека твоята лява ръка да не знае какво прави дясната! Молете със съкрушение: “Аз ли да съм достоен да ми дадеш такава благодат, Христе мой?И тогава тези сълзи стават сълзи на благодарение. Развълнуван съм; не извърших Неговата воля, но търся Неговата милост.


Молете се на Бога с копнеж и любов, спокойно, с кротост и благост, непринудено. И когато казвате молитвата: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”, казвайте я бавно, смирено, благо, с божествена любов. Изговаряйте името на Христос с духовна сладост. Казвайте думите една по една: “Господи... Иисусе... Христе,... помилуй ме!” благо, нежно, с любов, безмълвно, тайно, мислено, но и с възнасяне към Бога; с копнеж, с пламенна любов, без напрежение, не насила или с неприлично наблягане, без стягане на душата и самопринуждаване.


Какво казва майката, която обича детето си?: “Детенцето ми!... Дъщеричката ми! Панайотчо!... Христаки... “ Тя говори с копнеж. Копнеж! Това е цялата тайна! Тук говори сърцето: “Детенцето ми, душичката ми! Господи мой! Иисусе мой, Иисусе мой, Иисусе мой!...Всичко, което е в сърцето ти, в ума ти, го изразяваш с цялото си сърце, с цялата си душа (срв. Лук. 10:27).


Понякога е добре да казвате на глас “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”, за да чуят това и вашите сетива, да я чуят и вашите уши! Ние имаме душа и тяло, а душата и тялото си влияят взаимно.

Когато обаче дълбоко възлюбиш Христос, тогава предпочиташ безмълвието и молитвата на ума. Тогава думите спират. Настъпва вътрешно безмълвие, затишие, което предхожда, съпровожда и следва посещението на Божията благодат, единението с Бога и съчетанието на душата с божественото. Когато се намираш в това състояние, думите са излишни. Това е нещо, което се преживява, а не се обяснява. Само този, който живее в това състояние, го разбира. Чувството за любов те изпълва и съединява с Христос. Изпълваш се с радост и веселие, което показва, че в себе си имаш божествена любов, съвършена любов. Божествената любов е несебична, простодушна, истинска.


Най-съвършеният начин за молитва е молитвата в безмълвие  

Молитвената тишина. “Да мълчи всяка човешка плът”[1] тук се извършва обожението. В безмълвие, в тишина, в тайната. Там се извършва най-истинското богослужение. Но за да преживеете това, трябва да достигнете определена духовна мярка. Тогава думите отстъпват място на молитвата. Припомнете си: “да мълчи всяка човешка плът”. Този начин на молитва, молитва в безмълвие, е най-съвършеният. Така се обожаваш и влизаш в тайните на Бога. Ние не трябва да говорим много, а да оставим Божията благодат да говори.


Изговарях думите: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!” и пред мене се отваряха нови хоризонти. Сълзи на радост и веселие течаха от очите ми заради любовта и кръстната жертва на Христос. Копнеж! Тук се крие велико нещо, самият рай. Понеже обичаш Христос, ти изговаряш тези пет думи на молитвата към Него с копнеж, от сърце - тогава думите постепенно затихват. Сърцето ти така е изпълнено, че е достатъчно да кажеш една дума: “Иисусе мой!и това е краят на всички думи. Любовта се изразява по-добре без думи. Когато душата истински възлюби Господа, тогава тя предпочита безмълвието и молитвата на ума. Прилив на божествена любов изпълва душа с радост и възхищение.


Тази душа преди това дълго се е упражнявала в молитва с помощта на Псалтира, Октоиха, Минея и т.н... Сега думите са престанали. Тя дълбоко в себе си преживява божественото смирение. Христос се е вселил в нея и тя чува Божествения глас. Тя е в света и извън него. Тя е в рая, тоест в Църквата, в несътворения рай. Свети Игнатий Бранчянинов пише:

Силно желана е сърдечната молитва, силно желано е безмълвието на сърцето, силно желано е да живеем в най-самотната пустиня, защото тези условия са особено благоприятни за сърдечната молитва и за безмълвието на сърцето”.


Безмълвието на сърцето означава нищо да не отвлича твоето внимание. Да живееш сам самичък с Бога.

Бог е навсякъде и всичко изпълва. Опитвам се да полетя в безкрайността, сред звездите. Моят ум пътува във величието на Божието всемогъщество, като размишлявам за разстоянието, което се изчислява с милиони светлинни години. Усещам всемогъщия Бог пред мен. Простирам ръце и отварям моята душа, за да се съединя с Него. Да се причастя с божественото...
 
В молитвата е важно усърдието

В молитвата е важна не нейната продължителност във времето, а нейната усърдност. Молете се дори и за пет минути, но през това време се отдайте на Бога с любов и копнеж. Някой може да се моли цяла нощ, а друг пет минути, като молитвата на втория да бъде по-ценна. Несъмнено това е тайна, но, така си е. Чуйте ме, деца, ще ви дам един пример.


Един монах вървял в пустинята и там срещнал друг монах. Те се поздравили.

- Oткъде идваш? – попитал единият.

- От еди-кое си село. – отговорил другият.

- Как живеете там?

- Има ужасна суша. Много сме измъчени.

- И какво направихте? Молехте ли се на Бога?

- Да.

- Падна ли дъжд?

- Не.

- Изглежда – казал монахът – не сте се молели достатъчно усърдно. – Хайде тук да кажем кратка молитва към Бога и да изпросим Неговата помощ.


И както били там, започнали да се молят. Веднага се появил малък облак, който ставал все по-голям, все по-черен, слизал все по-ниско и ето, паднал голям дъжд. Какво станало тук? Била отправена усърдна молитва. Те не дълго се молели и скоро паднал дъжд. Защото е важно усърдието в молитвата.


С труд и усърдие” както казва св. Макарий. Свети Макарий се молел усърдно от все сърце, от все душа и с всичкия си ум. Посвещавал се на богослужение  и с душа, и с тяло. От голямото усърдие на неговата молитва можело да се случи да си повдигне ръката и тя да остане вкаменена във въздуха. По същия начин този, който отправя клетва към някой човек и вдига ръка против него, чрез това може да пренесе злото.


Веднъж някой ми каза:

- Искаме да се помолиш на Бога за нас!

Аз му отговорих:

- Ще се помоля със своето сърце, със смирение ще се помоля на Господа. Ще се помоля “разумно”.

- Какво означава “разумно”?

- Означава съзнателна молитва. Молитва със събран ум. Ето какво значи! 

Един път на площада се събрали много хора, които започнали да искат от пророк Давид да се обърне към тях със слово, тъй като се случило някакво важно събитие и всички вдигали шум. Пророкът излязъл и се обърнал с тези думи:

Пейте на нашия Бог, пейте;

пейте на нашия Цар, пейте,

защото Бог е Цар на цяла земя;

пейте всички разумно.”

(Пс. 46:7-8).


Моят събеседник ми благодари и ми каза:

- Къде се намира това място в Свещеното Писание? Искам да го намеря. Кой псалм е това?

- Мисля, че псалмът, който започва така:

Запляскайте с ръце, всички народи,

възкликнете към Бога с радостен глас”.

(Пс. 46:1).


Христовият човек обръща всичко в молитва


Всички наши проблеми - материални, телесни -  изобщо всичко трябва да възлагаме на Бога. Както се казва в Светата Литургия: “целия наш живот на Христа Бога да отдадем!” Целия наш живот на Тебе, Господи, възлагаме... Нека бъде това, което Ти искаш. “Да бъде Твоята воля както на небето, тъй и на земята”.


Христовият човек обръща всичко в молитва. Той обръща в молитва и трудностите и скръбта. Каквото и да му се случи, на часа той започва: “Господи Иисусе Христе. . .”. Молитвата е полезна за всички, дори за най-обикновените твари. Например страдаш от безсъние. В този случай не мисли за сън. Стани, излез отвън, върни се отново в стаята си, легни в леглото си все едно, че за първи път лягаш и не мисли за това дали ще заспиш, или няма да заспиш. Съсредоточи се, казвай в себе си славословие, след това три пътиГосподи Иисусе Христе...”, и така ще ти се доспи.


Всичко се нарежда чрез молитвата, но трябва да имаш любов, да гориш от пламенна любов в молитвата. Не трябва да си изпълнение с безпокойство, а с доверие в Божията любов и Промисъл. Ключът за всичко е в духовния живот. Всичко се освещава: и това, което е добро, и това, което е трудно; и онова, което е материално, и онова, което е духовно. Накратко, всичко, което вършите, за слава Божия го вършете. Какво казва св. ап. Павел: “И тъй, ядете ли, пиете ли, или нещо друго вършите, всичко за слава Божия вършете” (1 Кор. 10:31). 

Когато си в молитвено състояние, всичко става, както трябва. Например миеш чинии и не успяваш да счупиш нито една чиния, нито пък причиняваш някакви щети. Божията благодат влиза в теб. Когато имаш благодат в себе си, всичко се извършва с радост и без усилие.


Когато непрестанно се молим, Бог ще ни просвети и научи всеки път как да постъпваме във всичко - дори в най-тежките моменти. Бог ще говори в самите нас. Той ще намери начин за това. Също така можем да свържем молитвата с поста. С други думи, когато имаме някакъв сериозен проблем или дилема, нека тяхното решаване се предхожда от усърдни молитви и строг пост. И аз често съм постъпвал по този начин.


Когато отправяме прошения към Бога за света, трябва да ги изговаряме тайно; с молитва, която се извършва в скришната стая (ср. Мат. 6:6) и не се вижда. Голямата разсеяност не улеснява молитвата. Зарежете телефоните, разговорите и размяната на много думи с хората. Ако Господ не помогне, тогава какво да кажем за нашите усилия? Следователно е нужна молитва, молитва с любов! По-добре помагаме на ближните отдалеч - чрез молитвата. Като се молим за тях, им помагаме по най-добрия и съвършен начин.


Когато се молим за другите, нека казваме:

Господи Иисусе Христе, помилуй ме!

Молете се за Църквата, за света, за всички. Цялото Християнство е включено в Иисусовата молитва. Ако се молите само за вас, това крие себелюбие. Обратно на това, ако се молите за Църквата, и вие сте в Църквата. В Църквата Христос е съединен с Църквата, но и с Отца и със Светия Дух. Света Троица и Църквата са едно. Вашият копнеж трябва да е насочен към това целият свят да бъде осветен и всички да станат Христови. Тогава влизате в Църквата, живеете в радостта на рая у Бога, защото цялата пълнота на Божеството обитава в Църквата. (срв. Кол. 2:9).


Всички сме едно Тяло, чиято Глава е Христос. Всички сме Църквата 

Нашата вяра има това превъзходно качество – тя духовно обединява  целия свят. Голяма е силата на молитвата, много голяма особено когато се извършва от много братя. Всички се обединяват в общата молитва. Нека чувстваме ближния като себе си! Това е нашият живот, нашата радост, нашето съкровище. Всичко е лесно в Христос. Той е центърът: всички се отправят към центъра и се обединяват в един дух и едно сърце.


Подобно нещо се извършило на Петдесетница. Когато по едно и също време и място всички слушат Псалтира и останалите четива от богослужението, тогава те са обединени в слушането чрез Божията благодат, защото слушат това, което четецът чете, и участват в него. На мнозина духовната сила се умножава, сякаш виждат някакво хубаво нещо и всички охотно го гледат. Е, тяхното зрение, което е насочено към това хубаво нещо, ги обединява помежду им. Като пример може да се посочи избавянето на св. ап. Петър от тъмницата: “... а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него” (Деян. Ап. 12:5). Тази молитва освободила св. ап. Петър от тъмничните вериги.


Любовта, служението на Бога, копнежът за Бога, единението с Него, съединението с Църквата – това е раят на земята. Ако придобием Божията благодат, тогава всичко е лесно, радостно и благословение от Бога. Хайде, кажи ми една религия, която прави човека съвършен и щастлив. Жалко, много жалко, че ние самите не разбираме това величие на нашата собствена вяра!


Когато ние или някой друг имаме проблем, нека търсим и от другите молитви и всички да молим Бога с вяра и любов. Бъдете сигурни, че тези молитви са угодни на Бога, че Той ще се намеси и ще извърши чудеса. Не сме схванали достатъчно добре това. Разбираме го много опростено, като казваме: “помоли се малко за мене”.


Молете се повече за другите, отколкото за самите себе си. Казвайте думите: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!и винаги имайте другите в ума си. Всички сме деца на един и същ Отец, всички сме едно. Затова, когато се молим за другите, казваме: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме”, а не “помилуй ги”. По този начин ги правим едно с нас.


Когато се извършва благо, непринудено и с дълбока любов, молитвата за другите става несебична и доставя огромна духовна полза. Тя облагодатява молещия се, както и този, за когото той се моли, и му предава Божията благодат. Когато имате голяма любов и тази любов ви подтиква към молитва, вълните на вашата любов достигат и въздействат на този, за когото се молите. Така създавате защитен щит около него и му въздействате, като го водите по пътя към доброто. Като вижда вашето усилие, Бог изобилно дава Своята благодат и на вас, и на него. Но трябва да умрем за самите себе си. Разбирате ли?


Вие се притеснявате, когато другите не са добри, а би трябвало да се отдавате на молитва, за да постигнете желаната цел с Божията благодат. Вие давате съвети, като се осланяте на вашата мъдрост, а това не е много правилно. Тайната е в друго – не в това, което ще кажем, не в съветите, които ще дадем на другите а в нашето посвещение, в нашата молитва към Бога, за да може доброто да доминира сред нашите братя с помощта на Божията благодат. Това е. Това, което ние не можем да направим, ще го направи Божията благодат.


В моя живот на първо място стои молитвата. Не се плаша от ада, нито мисля за рая. Само моля Бога да помилва целия свят и мен. Ако аз усърдно казвам молитвата “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”, тогава няма да се откъсна от нея дори когато имам много посетители. За мене е все едно. Моля се, приемам всички в Духа на Христос и съм готов да се моля за света. Полагам усилия да възлюбя Христос. Това е моят стремеж. Поради многото мои болести не мога да говоря много. Между другото молитвата помага повече, отколкото думите.


Моля се за вас, когато вие сте в затруднение, но това не е достатъчно. Моята молитва трябва да срещне отговор от ваша страна. Бог, Който ни изпраща Своята благодат, трябва да намери отворени нашите обятия, за да приемем Неговата благодат. Също така всичко, което Той допуска, е за наша душевна полза. Често хората ме обвиняват, “аз пък като глух не чувам и съм като ням, който не отваря устата си” (Пс. 37:14). Молете се за тези, които ви обвиняват! Казвайте: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”, а не “помилуй го” и така вашата молитва ще обхване и този, който ви обвинява.


Някой ти казва нещо, което те натъжава? Бог знае за това. Вие само прострете ръце към Бога, като казвате: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме!”. Направете вашия ближен едно със самите вас. А Господ знае какво го мъчи в дълбочината на неговата душа и като види вашата любов, ще се притече на помощ. Той знае най-силните желания на сърцето. Какво казва св. ап. Павел на римляните: “А Оня, Който изпитва сърцата, знае, каква е мисълта на Духа, понеже Тоя по волята на Бога ходатайствува за светиите” (Рим. 8:27).


Молете са за очистването на всеки човек, за да подражавате на ангелския начин на живот във вашия живот. Да, ангелите не се молят за себе си. Аз така се моля за хората, за Църквата, за Тялото на Църквата. Когато се молите за Църквата, тогава се избавяте от страстите. Когато славословите Бога, вашата душа се смекчава и се освещава от Божията благодат. Искам да научите това изкуство.


Бог иска да се уподобим на ангелите 

Ангелите само славословят Бога. Славословието - това е тяхната молитва. Славословието е съкровено нещо и е над човешките дадености. Ние сме прекалено материални и прилепени за земното, затова и се молим на Бога по користолюбив начин. Молим Го да ни реши проблемите, добре да се развиват нашите магазини, нашите дейности, нашето здраве, нашите деца. Обаче се молим по човешки и по користолюбив начин. Славословието е молитва без користолюбие. 

Ангелите не се молят, за да получат нещо, те не са себични. Бог и на нас е дал тази възможност - нашата молитва да бъде непрестанно славословие или ангелска молитва. Тук се крие велика тайна. Когато влезем в тази молитва, постоянно ще славим Бога и всичко ще възлагаме на Него, както Църквата се моли: “целия си живот на Христа Бога да предадем!” Това е “висшата математика” на нашата вяра.
превод: Константин Константинов
...
Източник на публикацията: Сайтът на храм "Св. Цар Борис" в кв. "Аспарухово", гр. Варна, с позволението на г-н Мартин Димитров, за което позволение сърдечно БЛАГОДАРЯ на Бога и на г-н Димитров!

Сайт, в който читателите могат да открият разнообразни и изключително полезни публикации: http://sveticarboris.net/index.php?option=com_content&view=article&id=377:----iii----&catid=46:statii&Itemid=141

петък, 29 март 2013 г.

Национален конкурс "Христос возкресе - радост донесе!"

     Уважаеми читатели!  
 
    Отново, и тази година, ще бъде проведен Национален конкурс по повод настъпването
    на светлия християнски празник - Възкресение Христово.
    
   Темата на конкурса е: "ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ - РАДОСТ ДОНЕСЕ!"
    
   Конкурсът е организиран от Обединения детски комплекс гр. Бургас.
   
   Произведенията могат да бъдат следните: есе, стихотворение, разказ, поема, приказка.
   
   Краен срок за изпращане на творбите - 05.04. 2013 г. на емейла на ОДК гр. Бургас:
       odk_bourgas@abv.bg   /za Atanasiq/.

    
   Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 1 до 12 клас.
   ...

    Източник на информацията: ОДК гр. Бургас /Атанасия Петрова/.
   ...
   
     На всички участници в конкурса пожелавам успех!
 

Благовещение - тържество на децата от гр. Бургас

Нова художествена изложба - покана

КАРТИНИ НА ЯРАНОВ В ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – КАЗАНЛЪК 
 
Картини на известния български художник Атанас Яранов (1940-1988 г.) ще бъдат подредени в Художествената галерия в Казанлък на 31 март 2013 г. в рамките на Чудомирови празници. Експозицията ще представи 40 творби – живопис, пастели, рисунки, графика и е продължение на традицията на галерията да показва знакови фигури в изобразителното изкуство. След изложбите в Бургас през януари и до края на март в Стара Загора, сбирката от картини, притежание на галериите в Казанлък, Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас ще разкрие в пълнота и пред казанлъшката публика творчеството на един от най-ярките художници на българското изкуство от 20-ти век. 
 

Атанас Яранов е роден на 13.07.1940 г. в София. Завършва специалност Декоративно-монументална живопис в ХА при проф. Георги Богданов и бързо се очертава като един от най-интересните и експресивни български автори с неподражаем стил и почерк. Въпреки краткия си живот - 48 години, той работи (по спомени на приятели) под огромно напрежение и в продължителна аскетична изолация, отдаден на изкуството до краен предел и създава богата галерия от маслени картини, пастели, рисунки и графики, стенописи и мозайки. 

Силно емоционално заредени, творбите му изразяват широка гама от преживявания - от мрачно тревожни до трепетно нежни състояния, картини, изпълнени с общочовешки драматизъм и в същото време с позитивизъм, които съжителстват в пълна емоционална хармония. Темите му извеждат към зората на християнството или са с делнично прозаични сюжети и композиции, свързани с древните митове и ритуали, с народните поверия и легенди. С това той продължава визионерските търсения на Иван Милев и Златю Бояджиев. „Сън“, „Метаморфози, „Човек с птици, „Разпятие“, Интимност“, „Птици“, „Разсъмване“ са само някой от знаковите му картини, както и Ателие от 1985 г., притежание на казанлъшката Художествена галерия.

Творби на Атанас Яранов са участвали в колективни изложби на българското изкуство в Англия, Франция, Италия, Германия, Русия, Япония, САЩ и др. Правил е самостоятелни изложби в Пловдив, Варна, София, Варшава, Братислава, Берлин. Има много национални награди, най-престижна е наградата за цялостно творчествоЗахари Зограф“ от 1985.

Изложбата на Атанас Яранов ще бъде открита на 31 март 2013 г.(неделя) от 18.00 ч. и ще остане в Казанлък до 30 април 2013 г.

...
Благодаря на Художествена галерия Казанлък от свое име и от името на своите читатели, като им пожелавам успех от името на всички ни! 

С уважение: Кина Златева

петък, 22 март 2013 г.

Огнища на българщината през вековете...

 
 Манастирът "Света Богородица" в Арбанаси

http://www.globalorthodoxy.com/2008-12-17-23-19-26/260-bulgaria-novini-news-publikuvani/63572-manastir-sv-bogoroditsa-v-arbanasi.htmlhttp://www.globalorthodoxy.com/2008-12-17-23-19-26/260-bulgaria-novini-news-publikuvani/63572-manastir-sv-bogoroditsa-v-arbanasi.html 
     
    Българските манастири и църкви! Пред тези СВЕТИНИ смирено стаяваме сърцата си.
Свели ниско главите си - прекрачваме праговете им.
   Тишина. Тишина. Тишина.
   Святост и Тишина. Това е всичко, което усещаме в този момент.
   А цветята, зеленината, песента на птичките - тя допълва усещането ни за тази святост,
която ни сродява с Вечността.
   

   Манастирът "Св. Богородица" в Арбанаси! Той е познат на толкова много вярващи и невярващи хора - туристи, гости, любители на светите места.
   
 

   Заставам пред външните врати на манастира с трепет и надежда в сърцето си.
Прекрачвам смирено прага му. Вървя бавно по алеята към храма... Изненадвам се, че той, храмът, е толкова
малък в сравнение с очакванията ми. Но едно странно чувство на спокойствие, на близост и мир изпълва сърцата на нас,
посетителите, прекрачили прага на храма с вярата и надеждата, че Тя, Майката Божия, знае болката в сърцата ни, с която
всеки страдащ идва на това свято място.

    Заставам пред голямата Чудотворна икона, за която толкова много се говори.
Чудеса, чудеса, чудеса. Божии чудеса, извършени по застъпническите молитви на Св. Богородица,
Майката Божия - най-голямата молитвеница и закрилница на човешкия род!Майката Божия - най-голямата молитвеница и закрилница на човешкия род!
    

Едно от тия странни чудеса е това, извършено с болното дете на бащата от турски произход, дошъл да потърси ИЗЦЕЛЕНИЕ за своето любимо дете.
   

 Много мислих за това, което видях и почувствах в този манастир - за Чудотворната икона на Майката Божия; за смирения Божий служител, когото видях и с когото разговарях; за чудесните молитви, написани и поставени в притвора на храма; за указанията,
т. е. изискванията за извършване на Св. Тайнства
: Кръщение, Св. Причастие, Венчавка. Ясно и точно! За да знаят хората. Да знаят значението
на Тайнствата. За да имат просвета - духовна просвета!!!

    Минаха години - много години от този ден, в който посетих това свято място. Но чувството от досега с тези СВЕТИНИ, толкова близко, познато
и скъпо
,
остана завинаги в сърцето и душата ми...

                                                                                                                                                              Кина Златева
 ...
Линк за манастира "Света Богородица" в Арбанаси, където може да се разгледат и много снимки за манастира и от манастира "Света Богородица", от  който линк е взета и снимката на манастира за тази публикация: http://www.google.bg/search?hl=bg&tbo=d&biw=1366&bih=643&site=imghp&tbm=isch&spell=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80-%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B2+%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8&sa=X&ei=ftggUf2ZNozjtQbw94GwBQ&ved=0CEwQBSgA

сряда, 20 март 2013 г.

Молитва към Света Богородица

"О, пресвета Дево Майко на всевишния Господ,
"О, пресвета Дево Майко на всевишния Господ,всемилостива застъпнице и покровителко на всички,които с вяра прибягват към тебе! Погледни от висините на твоята небесна слава върху мене, който припадам пред твоето подножие.Послушай смирената благодарствена молитва на грешния и недостоен твой раб, и я принеси пред Твоя възлюбен Син.О, преблагословена Богородице! Ти си скоропослушница на всички и на скърбящите радост: послушай и мене скръбния., Ти си уталожителка на тъгите ; уталожи и моите тъги и душевните ми и телесни болести. Ти си неопалима къпина: запази света, и всички нас от вредоносните огнени стрели на враговете. Тя търсиш загиналите: не допускай да загина вбездната на моите грехове.Ти си целителка на страдащите:изцели и мене, обхванатия от душевни и телесни болести Ти си неочаквана радост:с радостта за твоето спасение премахни от мене страха от бъдещите мъки. Ти си поръчителка на грешниците: бъди и на мене грешния милосърдна поръчителка за моето покаяние и спасение. На тебе подир Бога възлагам всичката си надежда. Бъди ми винаги будна ходатайка и всесилна застъпница пред Твоя Син и нашия Господ Иисус Христос. Укрепи в мене вярата в Него, утвърди ме в Неговата любов и ме научи да те обичам и да те славя, пресвета Майко Божия преблагословена Марие!На твоя всесилен покров, Богородице, връчвам себе си за всички векове. Амин.
всемилостива застъпнице и покровителко на всички,
които с вяра прибягват към тебе!

Погледни от висините на твоят а небесна слава върху мене, който припадам пред твоето подножие.

Послушай смирената благодарствена молитва на грешния и недостоен твой раб,
и я принеси пред Твоя възлюбен Син.

О, преблагословена Богородице!
Ти си скоропослушница на всички и на скърбящите радост: послушай и мене скръбния.,

Ти си уталожителка на тъгите ; уталожи и моите тъги и душевните ми и телесни болести.

Ти си неопалима къпина: запази света, и всички нас от вредоносните огнени стрели на враговете.

Тя търсиш загиналите: не допускай да загина в
бездната на моите грехове.

Ти си целителка на страдащите:

изцели и мене, обхванатия от душевни и телесни болести Ти си неочаквана радост:
с радостта за твоето спасение премахни от мене страха от бъдещите мъки.

Ти си поръчителка на грешниците:

бъди и на мене грешния милосърдна поръчителка за моето покаяние и спасение.

На тебе подир Бога възлагам всичката си надежда.

Бъди ми винаги будна ходатайка и всесилна застъпница пред Твоя Син и нашия Господ Иисус Христос.

Укрепи в мене вярата в Него, утвърди ме в Неговата любов и ме научи да те обичам и да те славя,

пресвета Майко Божия преблагословена Марие!

На твоя всесилен покров, Богородице, връчвам себе си за всички векове.

Амин.

...
Източник на иконата на Света Богородица и молитвата към нея е Фейсбук - публикация на отец Пахомий от Света Гора: http://www.facebook.com/pahomiy.zhelev
(Pahomiy Zhelev; снимка на МАНАСТИР "СВЕТА БОГОРОДИЦА" в Арбанаси)
...
Сърдечно благодаря на отец Пахомий от името на всички ни за благословението, което ни изпрати!
Нека по молитвите на Майката Божия Бог благослови страната и народа ни и всички хора по цялата земя! Амин.

вторник, 19 март 2013 г.

Духовни напътствия на Стареца Паисий Светогорец

Работа върху себе си
Работа върху себе сиАко искаш да помогнеш на Църквата, по-добре гледай да изправиш себе си, отколкото да се опитваш да поправиш другите. Ако поправиш себе си, с това непосредствено се поправя една частица от Църквата. Разбира се, ако всички биха направили това, Църквата щеше да е поправена. Но днес хората се занимават с всичко друго освен със себе си. Защото работата върху себе си иска труд, а заниманието с другите е лесно.Ако се занимаем с поправянето на себе си и се обърнем повече към “вътрешна” дейност, отколкото към външна, давайки същевременно предимство на Божията помощ, тогава ще помогнем на другите по-добре и по-резултатно. Освен това ще имаме и вътрешен покой, който безшумно ще помага на душите, които срещаме. Защото вътрешното духовно състояние издава добродетелите на душата и изменя душите на другите. Когато човек се отдава на външна дейност, преди да е стигнал до очистено вътрешно духовно състояние, може да извършва духовни подвизи, но вътрешно е обладан от притеснения, смут, от липса на доверие в Бога и често губи спокойствието си. Ако не направи себе си добър, не може да каже, че интересът му за общото добро е чист. Когато се освободи от ветхия си човек и от всичко светско, тогава има на своя страна Божията благодат, така че и сам той е спокоен, но също така носи покой и на всички други хора. Обаче ако няма Божия благодат, не може нито себе си да овладее, нито на другите да помогне, тъй че резултатът да бъде богоугоден. Трябва първо да се потопи в благодатта и след това вече осветените му сили да бъдат използвани за спасение на другите. Старецът Паисий Светогорец
Ако искаш да помогнеш на Църквата, по-добре гледай да изправиш себе си, отколкото да се опитваш да поправиш другите. Ако поправиш себе си, с това непосредствено се поправя една частица от Църквата. 
Разбира се, ако всички биха направили това, Църквата щеше да е поправена. Но днес хората се занимават с всичко друго освен със себе си. Защото работата върху себе си иска труд, а заниманието с другите е лесно. 
Ако се занимаем с поправянето на себе си и се обърнем повече към “вътрешна” дейност, отколкото към "външна", давайки същевременно предимство на Божията помощ, тогава ще помогнем на другите по-добре и по-резултатно. Освен това ще имаме и вътрешен покой, който безшумно ще помага на душите, които срещаме. Защото вътрешното духовно състояние издава добродетелите на душата и изменя душите на другите. 
Когато човек се отдава на външна дейност, преди да е стигнал до очистено вътрешно духовно състояние, може да извършва духовни подвизи, но вътрешно е обладан от притеснения, смут, от липса на доверие в Бога и често губи спокойствието си. Ако не направи себе си добър, не може да каже, че интересът му за общото добро е чист. 
Когато се освободи от "вехтия си човек" и от всичко светско, тогава има на своя страна Божията благодат, така че и сам той е спокоен, но също така носи покой и на всички други хора. Обаче ако няма Божия благодат, не може нито себе си да овладее, нито на другите да помогне, тъй че резултатът да бъде богоугоден. Трябва първо човек да се потопи в благодатта и след това вече осветените му сили да бъдат използвани за спасение на другите.
 
Старецът Паисий Светогорец 
...
Благодарим на Бога за чудесните Му духовни напътствия чрез Стареца Паисий Светогорец!
...
Източник: Фейсбук, публикация на  Den Na, на която също сърдечно благодаря!
 http://sveta-gora-zograph.com/books/Duhovno_probughdane/book.html#d0e568
 

неделя, 17 март 2013 г.

Неделя на Всеопрощението

СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ. СИРНА НЕДЕЛЯ -


НЕДЕЛЯ НА ВСЕОПРОЩЕНИЕТО

На 17 март е последният ден преди Великия пост и е известен като "Неделя на всеопрощението". 

На този ден се четат Христовите думи: 
 "Ако не простите на човеците съгрешенията им и вашият небесен Отец няма да прости съгрешенията ви."


Съвестта, скрита дълбоко в нашето съзнание, е тази, която поражда угризения и силно желание за очистване, поправяне и възраждане. Угризенията са гласът на съвестта. Те са първата стъпка по пътя към изчистването, към желанието да простиш и да ти бъде простено, към самата "неделя на всеопрощението." Защо? Защо жаждата за прошка се появява у нас толкова силно в момента, в който се събуди нашата съвест? Отговорът е: защото съвестта ни разкрива същността на злото и лъжата, а тя е раздяла, вина пред другите.

"Спа
си себе си" означава да се спасим най-напред от първоначалното робство на разделението, от този вътрешен развод с живота и хората, от това съзнателно и несъзнателно състояние на борба, в което живеем. Да простиш и да ти бъде простено! Това е начинът, по който се завръщаме от отчуждението към сближението, от враждебността към любовта. Но да простиш не означава само да не забелязваш недостатъците или дори по-лошо - с едно махване на ръка да отпишеш другите като безнадеждни и незаслужаващи внимание. Прошката не е безразличие, презрение или цинизъм. Само човек, който е осъзнал с цялата си душа истинския ужас от липсата на любов в света, който е почувствал безкрайната мъка от самотата, на която сам се е обрекъл поради егоизма си, е способен да прощава и да бъде простен.

Всичко това е изразено в църковната молитва на Неделята на всеопрощението: "Не обръщай лицето си от Твоя син, защото съм наранен.". Молим се за прошка, жадуваме да ни бъде простено... Както малкото дете, което е обидило майка си, копнее за изгубения рай на нейната любов, така и всеки от нас знае, че всеопрощаването на злото започва от жаждата за помирение!

Независимо колко далече ни изглежда всичко това от студения и жесток живот, в който силата на "колективното" по-скоро влошава, отколкото смекчава човешката самота, независимо и колко чуждо ни се струва това в наше време, истината е, че само в силата на съвестта, в жаждата за прошка и в обръщането на душата можем да открием началото на нашето духовно възраждане.

Пожелавам Ви леки и душеспасителни Великденски пости. Аз, като Ваш духовен пастир, Ви давам прошка, като измолвам същото да сторите и Вие. ПРОСТЕНО ВИ Е , ПРОСТЕТЕ!

Протойерей Иван ИВАНОВ
Храм „Св. Преподобни ИВАН РИЛСКИ” в град Дългопол
 
Източник: Фейсбук:
https://www.facebook.com/groups/552701591424966/592768594084932/?ref=notif&notif_t=group_activity
Още информация за Прошката: 
 http://globalorthodoxy.com/component/content/article/260-bulgaria-novini-news-publikuvani/63500-moje-li-da-se-iska-proshka-s-sms-ili-v-cocialnite-mregi.html

https://www.facebook.com/groups/205577499508969/469737893092927/?notif_t=group_activity 
...
Аз също в този ден на Всеопрощението моля за прошка своите читатели за всичко, с което съм ви огорчила или наранила с нещо от написаното в своите публикации! 
Моля и Бог да ми прости!

петък, 15 март 2013 г.

Безценни съвети за нашето духовно преуспяванеСнимка Скъпи читатели!

Предоставям на вашето внимание тези безценни съвети за духовно преуспяване, които са на светите отци на Църквата.
...
Веднъж учениците попитали своя мъдър учител: "Защо лошите наклонности лесно завладяват човека, а добрите - трудно и не остават трайно в него?"

- Какво ще стане, ако се остави здраво семе на слънцето, а болното се зарови в земята? - попитал старецът.

- Доброто семе, оставено без почва, ще загине, а лошото ще поникне, ще даде болен стрък и лош плод - отговорили учениците.

- Така постъпват и хората: вместо да творят добрите дела тайно и дълбоко в душата си да отглеждат добрите пориви, те ги оставят на показ и така ги погубват. А своите недостатъци и грехове, за да не ги видят другите, крият дълбоко в душата си. Там те растат и погубват човека в самото му сърце.
Вие обаче бъдете мъдри!
...

Източник: Публикация във Фейсбук от Anna Мihaylova.
...

Да, нека последваме съветите на този мъдър старец и с Божията помощ "да творим добрите дела тайно и дълбоко в душите си, отглеждайки там добрите пориви"!!!
А своите недостатъци и грехове да разкрием пред Божия Син, нашия Господ и Спасител, Който ще ни избави от тях, за да не ни погубят - духовно и физически... Амин.


И други мъдри съвети може да прочетем на Св. Тихон Задонски, на Св. Варлаам Нови, на Св. Макарий Велики, които могат да ни помогнат много, за да запазим душевния си мир:

Дивни утехи дава на ухапаните от клеветата св.Тихон Задонски. Той казва:
"Без Бога нищо не ни се случва. Затова и клеветническият език ни напада по Божие допущение. Търпи прочее, каквото и да ти прати Бог. Той чува клеветата и вижда твоята съвест...
Утешавай се с това, че лъжливо си набеден. Чистата съвест е велика утеха. По-добре е да се утешава човек от едната съвест, макар и цял свят да го охулва, отколкото да бъде изобличаван от съвестта си, макар и цял свят да го хвали
."
От: Светогорски цветове
Публикувано във Фейсбук от Елена Дойчева.
...

Св. Варлаам Нови:
"На Страшния съд праведните ще бъдат познати само по своето смирение и по това, че считат себе си за недостойни, а не по своите добри дела, даже и да ги имат. Това е правилното отношение."

От: Красотата на Източното Православие или "Потъналото съкровище"
Публикувано във Фейсбук от Димитър Петров.
...

И още нещо ми направи впечатление, което също съм копирала, но не съм отбелязала името на автора на тази публикация.
Авторът на самите размисли обаче е Св. Макарий Велики. Този цитат е от неговото слово "За пазенето на сърцето"/ Слово 1, Глава 1/:

"Как може, който и да било, да каже: “понеже постя, водя страннически живот, раздавам имуществото си, аз съм свят”? Нима някой е свят, ако не е очистил вътрешния си човек?
Защото очистването не е само въздържане от лоши дела, но придобиването на съвършена чистота, на чистота в съвестта.
Напрегни, човече, мисълта си и влез при този пленник и роб на греха - твоя ум, и разгледай внимателно на самото дъно на твоя ум, в дълбината на помислите, в така наречените "тайници на твоята душа", тази извиваща се и гнездяща там змия, която те уби, като порази най-главните членове на душата ти; защото сърцето е необятна бездна. И ако убиеш тази змия; тогава се хвали с чистота пред Бога. А ако - не; тогава, като се смириш, бидейки нуждаещ се и грешен, умолявай Бога заради своите тайни." ...
Колко ясно и мъдро е казано от Св. Макарий Велики: ДА СЕ СМИРИМ И ДА УМОЛЯВАМЕ БОГА ДА НИ ПОМОГНЕ ДА СЕ ИЗБАВИМ ОТ СВОИТЕ "ПОРОЧНИ ТАЙНИ НА СЪРЦЕТО И УМА", ЗА ДА ПРИДОБИЕМ ОНАЯ "СЪВЪРШЕНА ЧИСТОТА - ЧИСТОТА НА СЪВЕСТТА НИ", ЗА КОЯТО НИ ГОВОРИ СВЕТЕЦЪТ! АМИН.

сряда, 13 март 2013 г.

Молитва към Майката Божия - Всецарица


СнимкаО, Пречиста Божия Майко, Всецарице!
Чуй нашите многоболезнени въздишки пред твоята чудотворна икона, погледни милостиво към Твоите чеда, които страдат от неизлечими болести и с вяра се покланят на Твоя свят образ! 
И както птица покрива своите малки с крилете си, така и Ти, Която си вечно Жива, ни покрий с Твоя многоцелебен покров. И там, където жестоките скърби се усилват безмерно, изпрати търпение и облекчение. Там, където се е вселил мракът на отчаянието, да възсияе неизказана божествена светлина. 
Утеши малодушните, укрепи немощните, смекчи и просвети ожесточените сърца. Изцели боледуващите Твои люде, о Всемилостива Царице ! Благослови ума и ръцете на тези, които ни лекуват, та да послужат те като оръдие на Всемогъщия Лекар Христос, нашия Спасител. 
О, Всецарице, молим Ти се пред Твоята икона сякаш самата Ти стоиш пред нас! Простри ръцете Си, изпълнени с изцеления, Ти, Която си радост на скърбящите, утешение на печалните, та като получим чудотворна помощ, да прославяме Живоначалната и Неразделна
Троица - Отец, Син и Дух Светий во веки веков. Амин!...
Източник: Фейсбук, от публикацията на Anna Мihaylova, на която сърдечно благодаря! http://www.facebook.com/groups/140337776121599/160161177472592/?notif_t=group_activity
 

вторник, 12 март 2013 г.

Молитва към цялата Света Троица

М О Л И Т В А
Снимка
Господи Боже наш, благословено да е името Ти по цялата Земя! Амин.


 Благословен да Си, Господи Боже наш,
Отче, Сине, и Святи Душе, Всесвета Троице.

Благословено да бъде името Ти, Словото Ти,

и делото Ти, Творче на Силите и подателю на

живота /на благата/.


Тебе хвалим, Тебе изповядваме, на Тебе се

надяваме. Ти, който даваш храна и питие на

всяка плът. Ти, който даваш храна и питие и

на нас за вечен живот.


Да се свети името Ти, да дойде царството Ти,

да бъде волята Ти, както на небето, тъй и по

всичката земя .


Благодарим Ти, че не Си отнел от нас молитвата

и милостта Си, а Си ни открил любовта Си чрез

Иисуса Христа. Благодарим Ти, че Си ни дал

право да имаме дял и общение с Тебе в името

на Господа Иисуса Христа, Единородния Твой

Син, че Си призовал и нас да живеем в чистота

и съвършенство. Благодарим Ти за всичко

сторено за нас.


Молим Те, благослови Словесното Си наследство

по сърце ум и душа. Та размишленията в нашите

сърца и думите в нашите уста да бъдат угодни на

Тебе. За да получим попросеното от сърце.

Прости ни съгрешенията, сторени волно и неволно

с помисъл, думи и дела. И ни помогни да изминем

успешно цялата нощ на сегашния живот.


Сърце разкаяно и дух съкрушен Ти няма да

презреш, Боже, Боже на нашето спасение.

Смазана тръстика не би пречупил и замъждял

фитил не би угасил. Защото Твое е царството и

силата и славата во веки веков! Амин! 
...
Пояснение: Тази сърдечна Молитва е изпратена за читателите  от Angel Brinkov, на когото сърдечно благодаря от името на всички читатели!
Нека Бог благослови него и целия му дом, водейки всички по Своя Светъл спасителен път! Амин.

Иконката на Господ Иисус Христос е изпратена също от Angel Brinkov!