"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 23 октомври 2022 г.

Молитва към Майката Божия "Подаваща ум"


                                                       Уважаеми читатели,

    Много често имаме проблеми с децата си, на които им е трудно, много трудно да се справят в училище успешно с учебното съдържание по отделните предмети. В такива случаи може да се обърнем към иконата на Майката Божия "Подаваща ум", за да помогнем на децата си. Много са чудесата, случили се след отправените молитви към Майката Божия, която откликва много бързо на нашите молитви, които са искрени, отправени с болка и вяра в Бога и в Св. Богородица, която е Духовна Майка на всички, всички нас. А ето и самата молитва към Св. Богородица "Подаваща ум". Всеки, който желае, може сам да се убеди в незабавната помощ на Св. Богородица: 

                                 Молитва към Св. Богородица "Подаваща ум"

   Богородице Пречиста, Ти  Си Дом, Който създаде за Себе Си Божията Премъдрост - Христос, нашият Бог. Ти ни даряваш духовни дарове. Ти издигаш нашия ум от този суетен свят към вечния живот в Царството Небесно и ни помагаш във всяка беда и нужда. Приеми тази молитва от нас, Твоите недостойни раби, които с вяра и умиление се покланяме на Твоя пречист образ. И сега, Всевъзпявана, Вселюбима наша Майко, просвети нашия ум, за да усвоява успешно всяко душеполезно знание и добра наука за прослава на Света Троица, за полза на Църквата и Отечеството ни. Укрепи волята ни да постоянства в трудолюбие и всяко добро дело за слава на Христа, нашия Бог. Благослови нашите началници, родители и учители, които ни ръководят в познание на доброто, като ни даваш сили и здраве, за да продължим това учение. Амин.