"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 7 февруари 2013 г.

Ангелите - нашите най-добри приятели!

 АНГЕЛИТЕ - ПАЗИТЕЛИ! 

Свещеното Писание и Творенията на св. Отци ни разказват за Ангелите,
които по чудесен начин са се явявали на хора, които са благоугодили на Бога.

 

Небесни  Духове са изпълвали свещеното жилище на Дева Мария в Назарет,
те са Я съпровождали навсякъде - във всичките й пътища и са се радвали да бъдат
в Нейното свято присъствие.
   
   Небесните Духове са били спътници на Апостолите в техните далечни странствания по света,
те са им довеждали избраниците, избавяли са ги от ръцете на враговете, предпазвали са ги от опасностите.
Небесните Духове са били със светите мъченици: когато мъчителите са ги извеждали на тържищата и пред народа
са ги подлагали на различни мъчения, отсичали са им главите или са ги хвърляли на лютите зверове на изяждане,
тогава - сред тези ужаси - те са били утешавани от Ангелите, които им сочели небето и ги увенчавали с венци на безсмъртието.
Ангели - пазители са се явявали на хора със свят живот при важни обстоятелства и при велики опасности. Със своите внушения
те са предотвратявали злото, което неминуемо би могло да засегне тези хора.

...
   Господи, с какъв прекрасен съюз на Любовта Ти си съединил Твоите небесни и земни деца!
Твоят Дух, духът на любовта, благостта и премъдростта, животвори всички Твои избраници и ги съединява с връзките на взаимната
християнска любов. Ти не забравяш бедните и нещастните, Ти не изоставяш немощните. Ти изпращаш Своите Ангели да помагат на своите братя,
за земните странници. Те превръщат нашите скърби в предвкусване на небесните радости. По свети пътища Твоите Ангели ни водят към Теб и в Твоята любов ние намираме мир за душите си. Вразуми ни и укрепи в тези свети истини. Ти, Господи, Си причината за всички блага. Ти възпламеняваш Ангелите
с онази нежна любов, с която те взимат участие в нашите нужди - одушеви и нашите сърца с усещането за жива, истинска признателност за техните благодеяния, вдъхни у нас пламенна любов и съвършена и пълна готовност да следваме техните съвети и техните свети вдъхновения. Амин. 

...
Източник: "Размисли на християнина, посветени на Ангела Пазител"; Издателство "ВИТЕЗДА", гр. Костенец.