"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 23 април 2011 г.

Прости ни!!!...


Застанала пред Твоите нозе,
смирено аз Те моля на колене
за всичките жестоки грехове
на хората по цялата Планета!!!...

О, чуй молбата ми, изгаряща душата!!!...
О, чуй словата ми, отронени във мрака!!!...
О, чуй молбите вечни на децата -
да раснат в Мир и Правда на Земята!!!...


Смили Се над сърцата ни жестоки!!!...

Смили Се над позорните дела!!!...

Над гордостта във този Свят суетен,
забравил всичко Свято на Света!!!...


Прости ни всичко, молим Те, о Татко!!!...

Прости на Всички хора по Света!!!...

Прости, че искаме без Тебе
да стигнем до самите Небеса!!!...

Детелина