"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 19 юни 2011 г.

Сърцето ми...Земята е нашата Родина,
докато живеем тук,
на тази земя...

Нека я обичаме -
искрено и нежно!!!...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за всичките дечица -
лишени от любов, от нежност
и мечти...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за всички, всички хора
невярващи във Чудния, Премъдрия
Творец...


Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката кърви...
От болката за Чудния Спасител -
на Кръст разпнат за всички, всички
наши грехове...

Сърцето ми е силно наранено...
Сърцето ми от болката КЪНТИ...
КЪНТИ КАТО КАМБАНИТЕ ВЪВ ХРАМА -
НО В ХРАМА... "НА ЧОВЕШКИТЕ
ДУШИ"...

Стихотворението "Сърцето ми" е написано на 01.05.20011 г.!

Детелина