"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 14 юни 2011 г.

Конкурс за лятото „Цветна случка”

Мили деца и ученици!
Нали с нетърпение и радост очакваме
да дойде лятната ваканция?
Но тя ще бъде скучна,
ако не открием нещо ново.
То може да се случи, като решим
да сътворим нещо полезно за другите – за природата
и родното ни място, за улицата, на която живеем, за
нашите близки и приятели, за нашите връстници-си-
рачета и инвалиди, за самотни възрастни хора.

Нека се опитаме
да посветим това лято на
Европейската година
на доброволчеството!

Заедно с безгрижната игра
можем да покажем грижа към всичко,
което Бог е сътворил за нас, хората!
Младежки православен център „Чисти сърца”
към Катедрален храм
„Св. Висарион Смоленски” в гр. Смолян
и eлектронният сайт „Всемирното православие”
обявяваме творчески конкурс
на тема
Ц в е т н а с л у ч к а
за есе, рисунка, снимка с текст, описание на
конкретна случка /кратък репортаж/.

За всеки от жанровете ще бъдат раздадени

първа, втора и трета награда.
Отличените творби ще бъдат публикувани
във вестник „Чисти сърца”.

Конкурсът е за деца и ученици от България и от
чужбина – всички тези, които могат да се вдъхновят
от добротворчеството, от мястото, в което живеят,
от грижата за природата и животните, от добрите
човешки отношения и да ги покажат чрез дарбата
си да пишат, рисуват, снимат.

Материалите изпращайте на адрес:
гр. Смолян, бул. „България” , Катедрален храм
„Свети Висарион Смоленски”, за конкурса
„Цветна случка” или на електронните ни адреси:
chistisarca@abv.bg и globalorthodoxy@gmail.com

Срокът е 20 август 2011 г.

У С П Е Х!