"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 4 юни 2011 г.

Единствен споменът ще се запази...

Посвещавам това мое стихотворение на всички свои ученици - малки и големи, на които съм предавала през години!

Обичам ви, деца любими,
със песните, със звънкия ви глас,
реша ли с вас да се сбогувам -
ще бъде пусто моето сърце...

И мракът ще нахлуе бързо в него,

и болката, и мрачната тъга,
и блясъкът в очите ми засмени -
ще отлети без капчица следа...

Тъгата ми ще бъде те ГОЛЯМА,

ще липсвате във нощния ми мрак,

във който ясно, ясно аз ви виждам,

тъй както виждам ви във клас...


И радостта ми също ще изчезне,

като снежинка бяла във калта,

тъй както чезне светлината -
отстъпваща местото на нощта...

Единствен споменът ще се запази,

единствен той ще бди на пост,
посегна ли към него, за да мога -
отново с вас да бъд пак във клас...

С обич към всички вас - моите ученици!

г-жа Златева