"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 4 юни 2011 г.

За мир воюват днес децата!!!...

Посвещавам това свое стихотворение на всички деца по Света по повод техния празник - 1-ви юни, МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ДЕТЕТО, който бе наскоро, с пожеланието - ДА ИМА МИР ПО ЦЯЛАТА ЗЕМЯ!!!...


За мир воюват всички по Земята,
воюват заедно със всички и децата;
за мир жадуват всички по Земята,
жадуват заедно със всички и децата!!!...

Че думичката "МИР" за тях е скъпа,
че думичката "МИР" за тях е всичко,
защото знаят, че след думичката "МАМА"
научиха се "МИР" да пишат всички!!!...

Защото знаят, че да има слънце,
защото знаят, че да има мама,
защото знаят, че да има ласки,
МИРЪТ е нужен днеска на децата!!!...

Затуй воюват всички по Земята,
воюват заедно със всички и децата -
с рисунките си цветни по асфалта,
в училището свое чрез таланта!!!...

С таланта на художник даровит,
на композитор, скулптор и поет -
за МИР рисуват, пеят и мечтаят,
чрез МИР живеят, дишат и играят!!!...

Чрез думичката "МИР" подават си ръчички,
макар различни да са те по цвят -
и вярват, че ще грее винаги за всички
МИРЪТ чрез тях по Целия ни Свят!!!...

С Обич към Всички Деца по Цялата Земя!!!...

Детелина