"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

събота, 14 май 2011 г.

Къде да намерим опорната точка?...


Размисли...

Живеем във време, изключително съдбоносно за цялото човечество...

Живеем във време, в което целият свят се разтърсва от противоречия и парадокси...

Живеем във време, в което всички ние сме разделени на хиляди партии и религиозни деноминации...
Живеем във време, в което всеки от нас се пита: “Къде да намерим oпорната точка?...” ...

Да, живеем в изключително сложно време, в изключително несигурно време, във време на
О Р И Е Н Т А Ц И Я – С Ъ Д Б О Н О С Н А О Р И Е Н Т А Ц И Я за всички нас, като цяло, и за всеки от нас, поотделно...

Да, къде да намерим опорната точка?
Къде да намерим обединяващия център? Къде да намерим образцовата личност? Къде да намерим идеала за човек, обикновен и земен, като нас, и същевременно високоизвисен, като Божество? Къде да намерим пътя, по който да вървим?

И... има ли път?... Има ли идеал?... Има ли личност?... Има ли обединяващ център?... Има ли опорна точка?... Има ли цел, към която да се стремим?... ...
Да, има Цел и Тя е "Царството Божие" в сърцата и душите на хората, а То е Царство на Радост и Песен, на Щастие и Любов, на Правда и Мир, както е казано в Свещеното Писание: ”То, Царството Божие, вътре във вас е!”, т.е. в нашите сърца!!!...

Да, има Опорна Точка и Тя е Словото Божие на тая Земя: Най-Здравата, Най-Сигурната, Най-Непоклатимата Опорна Точка - ЗДРАВАТА СКАЛА ЗА ВСЕКИ ОТ НАС!!!...


Да, има Обединяващ Център и Той е БОГ И САМО БОГ- ЕДИНСТВЕНИЯТ ТВОРЕЦ НА ТОЗИ ЧУДЕН СВЯТ, ЕДИНСТВЕНИЯТ ГОСПОДАР НА ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА, НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ, НА КОЯТО ЖИВЕЕ ЧОВЕКЪТ!!!...
ГОСПОДАР, НА КОГОТО СМЕ ОБЪРНАЛИ ГРЪБ И САМИ СМЕ ОТХВЪРЛИЛИ ВСИЧКИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, ОТ КОИТО СЕ НУЖДАЕ СЕМЕЙСТВОТО НИ, УЩИЛИЩЕТО НИ, ОБЩЕСТВОТО НИ! ОТХВЪРЛИЛИ СМЕ ЗДРАВИТЕ ДУХОВНИ УСТОИ, КОИТО ПРАВЯТ ЧОВЕКА ЧОВЕК!!!...

Да, има Образцова личност и Тя е Божият Син, РАЗПНАТИЯТ ЗА ГРЕХОВЕТЕ НА ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО – ВЕЧНАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА, Т.Е. МЕЖДУ БОГА И ЧОВЕКА!!!...
Да, има Идеал и Той е Съвършенството, към което трябва да се стреми всеки един човек, дошъл на тая Земя!!!...

Да, има Път и Той е Божият Път - ПЪТЯТ НА ИСТИНАТА! БОЖЕСТВЕНАТА ИСТИНА! ПЪТЯТ НА ПРАВДАТА - БОЖЕСТВЕНАТА ПРАВДА! ПЪТЯТ НА ЛЮБОВТА - БОЖЕСТВЕНАТА ЛЮБОВ!!!...

Нека в това СЛОЖНО, ОБЪРКАНО И НЕСИГУРНО ВРЕМЕ всички ние се огледаме в Душата на БОЖИЯ СИН – “Душа Огледало” за всеки един от нас!!!...

Нека в това ДУХОВНО ЧИСТО ОГЛЕДАЛО ОГЛЕДАМЕ И СВОИТЕ ДУШИ!!!...


Нека Му позволим да изчисти всичко гнило и нечисто, всичко недостойно за името Човек!!!...
И нека Му подадем ръката си на Него, Божия Син, и Той ще ни води - СЕГА И ВО ВЕКИ!!!...

Нека не забравяме, че само Твърдият и Целеустремен Път води до Победa!!!... Победа на какво?!!!...
Победа на Истината, Справедливостта и Любовта – НЕЗЕМНАТА, ВЕЧНАТА ЛЮБОВ!!!...

Нека не забравяме, че само Пътят на Христа е Истинският Път, КОЙТО ВОДИ КЪМ СПАСЕНИЕ!!!...
Само Той, Божият Син, е казал в Свещеното Писание:
АЗ СЪМ ПЪТЯТ, ИСТИНАТА И ЖИВОТЪТ!!!...”

И само Той може да изгради от нас Съзнателни и Целеустремени Личности, с Добри сърца, Чисти души и Здрав разум!!!... За да достигнем до онова ЦАРСТВО БОЖИЕ, за което ТВОРЕЦЪТ НА ТОЗИ СВЯТ е казал:
ТО, ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, ВЪТРЕ ВЪВ ВАС Е!!!...”


Нека ние “Децата на България” СЕ О Г Л Е Д А М Е в Душата на Божия Син и Му позволим ДА НИ ВЪЗКРЕСИ ЗА ЕДИН НОВ И ПРЕКРАСЕН ЖИВОТ В ЦАРСТВОТО НА РАДОСТТА, НА ПРАВДАТА И ЛЮБОВТА, ЗА ДА БЪДЕМ ГОТОВИ ЗА БОЖИЕТО ЦАРСТВО, НАРЕЧЕНО "ВЕЧНОСТ"! АМИН.
Душата Ми!!!...
30. 03. 89 г.
7.30 ч./четвъртък/

Душата Ми е Птица устремена
Към Своя Дом в Небесната страна!!!...
Душата Ми е Обич засияла
за страдащите хора по Света!!!...

Душата Ми е Изгрев светъл в мрака,
дарил на Всички хора по Света:
и Радост, и Надежда, и Утеха,
и Светъл Път, по който да вървят!!!...

Душата Ми е Слънце засияло
над мрака чер по цялата Земя!!!...
Душата Ми е "Светло Огледало”
за хората по цялата Земя!!!...

Душата Ми е Птица устремена
към Своя Дом в Небесната страна!!!...
Душата Ми е Извор чист, Небесен,
за всички жадни хора по Света!!!...

Душата Ми е Дар за Всички хора!!!...
Душата Ми е Дар за Вечността!!!...
Душата Ми е "Светло ОГЛЕДАЛО” –
ОГЛЕДАЙТЕ СЕ , ХОРА ПО СВЕТА!!!...

Забележка: Всеки човек, запознат с духовните истини,
знае в чия Душа само може "да огледаме" своите души, като в Огледало -
Духовно огледало за света...

Затова нека ние, хората по лицето на тази земя, “се огледаме” в Душата на Божия Син, за да възкръснем заедно с Него за един Нов и Прекрасен Живот!!!... Амин.