"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 25 септември 2015 г.

Молитва към Божия Син

Там Високо!!!... 

Там Високо, Високо в Небето!!!...
Там Високо пред Божия Трон!!!...
Там Христос е застанал - о, хора!!!...
Там отдясно на Своя Отец!!!...


Той се моли за всички – о, хора!!!...
Той се моли за Всички Души!!!...
Той се моли за Всички – о, хора!!!...
Той се моли на Своя Отец!!!...


Вижте вие - о, Вижте Сърцето!!!...
То е цяло Обляно във Кръв!!!...
Вижте вие - о, Вижте Душата –
Тя е цяла във рани за нас!!!...


Той обича, обича Човека!!!...
Той обича и Тая Земя!!!...
Той Обича и Правдата, хора!!!...
Той Самата е Правда в Света!!!...
* * *
Аз Те моля, горещо Те моля!!!...
Аз Те моля с Горещи сълзи:
нека няма деца наранени,
наранени от злото в света!!!...


Аз Те моля, Горещо Те моля!!!...
Аз Те моля с горещи сълзи!!!...
Аз Те моля за тая Планета!!!...
Аз Те моля за Тая Земя!!!....


Нека няма тук сълзи, тревоги!!!...
Нека няма тук, няма беди!!!...
Нека няма дечица нещастни!!!...
Нека няма тук няма и смърт!!!...
/духовна смърт.../

Аз Те моля, Горещо Те моля!!!...
Аз Те моля с горещи сълзи!!!...
Нека няма тук няма затвори!!!!...
Нека няма тук, няма и грях!!!...


Аз Те моля, Горещо Те моля!!!...
Аз Те моля с горещи сълзи!!!...
Аз Те моля за Всички тук хора!!!...
Аз Те моля за Всички сълзи!!!...


Нека знаем, че ние сме хора!!!...
Хора с чисти и нежни сърца!!!...
Нека знаем, че Бог ни изпрати,
за да носим Любов на Света!!!...
/ Детелина /