"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 5 май 2013 г.

Христос Възкръсна и дари ни Вечността!


ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

Е. Зарева


И ето, че цветята ризлистиха листа,
а птичките запяха дружно песента
и хората усмихнати разнасяха вестта:
ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

Над океани бурни и дълбоко в тихото море,
над планини, в широки прелестни поля,
разнесе се щастлива новина:

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

Отново пролет бяла, всичко разцъфтя,
прегърнаха се хора, близки, сведоха глава,
щастливи, със любов, изрекоха слова:

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА!

Д. Златева

Да, отново пролет е – красива бяла пролет,
отново пеят птичките навън,
че празник е най-светъл на земята –

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
В ТОЗИ ДЕН ЗА НАС!


Отново радост блика във сърцата
на хората по цялата земя
и носи се пречудна вест крилата:

ХИСТОС ВЪЗКРЪСНА,
ЧУЙТЕ В ТОЗИ ЧАС!


Отново пеят ангели в Небето,
отново празник е най-светъл за света,
защото няма радост по-голяма:

ХРИСТОС ВЪЗКРЪСНА
И ДАРИ НИ ВЕЧНОСТТА!!!


Автори: Ели Зарева и  Детелина Златева / Кина Златева /