"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 22 ноември 2012 г.

"Чудото на Коледа" - покана за конкурс
 
Ч е т в ъ р т и    к  о  н  к  у  р  с
Чудото на Коледа
Младежки православен център
„Чисти сърца”
и
eлектронен сайт
„Всемирното православие”
за четвърта поредна година
обявяваме конкурс
за есе, стихотворение и рисунка
на тема
Чудото на Коледа”.
Очакваме нашите малки читатели от
страната и чужбина да участват в него
и да изразят чувствата и вълненията си
по повод Рождество Христово и тради-
циите за Коледа в семействата ни.
Краен срок
за получаване на творбите:
12 декември 2012 г. в катедрален
храм „Свети Васирион Смоленски”,
4700 гр. С молян, бул. „България” 5 – за
Чисти сърца”.
Същите творби могат да се изпратят
в електронен вариант и на адрес:
globalorthodoxy@gmail.com