"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 13 март 2012 г.

"От Мене беше това... " - Духовно посалние до всеки от нас...