"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

петък, 18 ноември 2011 г.

"Да бъдеш... истински човек"; автор на текста: богословът-публицист Цветан Диковски