"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 30 юни 2011 г.

Молитва към Господа Христа


Молитва
на йеромонах Анатолий
(Берестов),
която е допълнена...


Господи, Боже наш!

Спаси и помилвай

младежта на Русия,
на България

и цялото човечество,

които сме затънали
в страшните грехове

на неверието, маловерието,

ересите, непознаването
и неспазването на Божия Закон,

непочитането на родителите,
на сквернословието, блудството,
прелюбодеянието, разврата,
алкохолизма, наркоманията

И ВСЯКА ЕДНА ВРЕДНА
И ПОРОЧНА ЗА НАС
ЗАВИСИМОСТ.

Доведи ни до истинско
покаяние
и ни приобщи

към Своята Една Света,
Съборна
и АПОСТОЛСКА ЦЪРКВА,
Която спасяваш

с Драгоценната Си Кръв!!!

Амин.