"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

четвъртък, 22 ноември 2012 г.

Поуката на стария мъдрец


 Повод за размисъл
 
Стар индийски мъдрец разказвал на своя внук за борбата, която се води във всеки един от нас. И рекъл на момчето, че в душите ни се борят два вълка. 
Единият е зъл - той е гневът, завистта, недоволството, отрицанието, алчността, надменността, самосъжалението, чувството за малоценност или пък за превъзходство, лъжата, фалшивата гордост и егоцентризмът
Другият е добър – той е радостта, мирът, любовта, надеждата, спокойствието, скромността, добротата, благосклонността, взаимността, щедростта, искреността, състраданието и вярата.

Внукът се замислил за момент и след това попитал дядо си:
- И кой вълк побеждава?
- Този, когото нахраниш. – отговорил старият мъдрец.
 ...
А ние какво избираме - доброто или... злото?
Гневът или радостта?
Лъжата или искреността?
Гордостта или скромността?
Какво? От нас зависи всичко! 
От нас, хората, които живеем на тази земя!!!...

Нека изберем Доброто, за да ни бъдем наистина Добре тук, на тази земя, и там, във Вечността! Амин.

Забележка: Този текст ми беше изпратен преди време от някого и аз го включих в блога си, за да достигне до повече читатели...