"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

сряда, 9 май 2012 г.

Книгите на издателство "Витезда" - книги, свързани с християнската вяра и благочестие!Книгите на издателство "Витезда" - призив към всички благочестиви православни християни за едно ново, духовно възраждане на България, чрез призоваване на помощ нашите забравени и родни светии!

Уважаеми читатели!
Наскоро излезе новият Каталог с книги, с които разполага издателство "Витезда".

На стр. 3 от новия Каталог може да прочетем обръщението на собствениците на това издателство /сем.Николови /към нас, читателите:

Предлагаме Ви списък на книгите, с които разполагаме и които можем да Ви доставим при поискване от Ваша страна.
Ако желаете някое заглавие, съобщете ни.
Книгата (книгите) ще Ви бъде (бъдат) изпратена (изпратени) на посочения от Вас адрес.
Времената, в които живеем, са лукави и отстъплението от светата Православна вяра и Църква е огромно. Всеки ден погиват хиляди човешки души. Секти, безверие и отчаяние рушат всичко свято и драгоценно в Отечеството ни.
Книгите на издателство "Витезда"ще Ви помогнат да намерите верния отговор на всички въпроси, които Ви вълнуват и са свързани с християнската вяра и благочестие. Те почиват на каменната основа на всичко онова, което учи и наставлява светата Православна Църква, без никакви отстъпления от Евангелското учение на Христа Господа.
Докоснете ли се един път до тях, ние се надяваме, че те ще станат Ваши приятели.
Бъдете живи, здрави и духовно бодри!
изд. "Витезда"

В следващите няколко странички виждаме посочени всички заглавия на книгите, с които разполага издателството, изброени по раздели:

- Молитвеници;
- Тълкувания на Св. Писание;
- Библиотека "Просветител";
- Библиотека "Благочестие";
- Библиотека "Родна святост";
- Библиотека "Светулки";
- Библиотека "Чудотворни икони";
- Библиотека "Светци";
- Библиотека "Молитвено съкровище":
- Библиотека "Християнски древности";
- Детска Православна литература.

Заявки за книгите си читателите могат да изпращат на следните адреси:

гр. Костенец

ул."Пчелинска" 59 б
сем. Николови
тел.:07142/34 66
GSM: 0888 970 887

с. Гаврилово ( Сливенско) - 8854
ул. "Оборище" 15
сем. Николови
тел.: 045133443

Допълнителна информация:

- При закупуване издателството прави отстъпка от 30% от цената.
- На консигнация издателството работи само с доверени и познати лица и в рамките на 100 - 150 лв.

Пояснение: Иконката със светците и вградената в нея информация е също на изд. "Витезда"! Тя съдържа призив "за изваждане от пепелта на забравата" на българските светци и достойното им почитане!

"Почети ги с познаване на техния живот и с молитва, за да те почетат и те - тук на земята и в Царството небесно!"
( изд. "Витезда")

Информацията подготви: Кина Златева