"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

неделя, 25 март 2012 г.

"Благовещение" - автор: Виталий Чеботар, богослов


Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е

/разказ/

Много, много отдавна, преди две хиляди години, в една далечна страна – Палестина, живеела една благочестива девойка, на име Мария. Тя дала на Бога обещание да не се омъжва и отишла в Господния храм. След като навършила осемнадесет години, напуснала Божия дом и отишла да живее при своя сродник – един праведен и благочестив старец – Йосиф. Той бил дърводелец и имал деца от починалата си съпруга. По тогавашния закон той се сгодил за благочестивата девойка. Така Дева Мария станала невеста на Йосиф, но без да бъде истинска съпруга.

Веднъж, когато Мария четяла една от пророческите книги, малката й стаичка се изпълнила с ярка ослепителна светлина. Благочестивата девойка дигнала глава и видяла млад юноша, облечен в бели дрехи и с криле. Това бил Архангел Гавриил, който се спуснал на земята и казал:

- Радвай се, благодатна! Господ е с тебе; благословена си ти между жените /Лука 1:28/. Когато видяла небесния посланик, Дева Мария се смутила.

“Какъв е този поздрав?” – помислила си тя.

Ангелът продължил да говори:

- Не бой се, Мария, понеже ти намери благодат у Бога; и ето, ти ще заченеш и ще родиш Син и ще Го наречеш с името Иисус.

- Как ще стане това, когато аз не съм омъжена? – учудено попитала Мария.

- Господ ще се погрижи за това. – отговорил Архангел Гавриил.

– Ето и Елисавета, твоята сродница, също ще роди син.

Тогава Мария казала на Ангела:

- Ето рабинята Господня; нека ми бъде по думата ти.

Небесният посланик изчезнал, а след това постепенно изчезнала и небесната светлина.

“Трябва веднага да отида при Елисавета. Тя е толкова възрастна, но все пак ще роди дете. Господ е чул нейните молитви..” – мислела тя, гласейки се за път.

След като се приготвила за пътуването си, тя отишла при Йосиф, който работел в скромната си работилница, разказала му за Ангела и за решението да посети сродницата си. След известно колебание Йосиф й позволил да замине при Елисавета. Йосиф не повярвал на годеницата си за това, което се е случило. След като тя заминала, той решил тайно да я напусне – още на следващия ден. Но през същата нощ на благочестивия старец се явил на сън Ангел, който му казал:

- Йосифе, не се притеснявай да приемеш в дома си Мария, защото по Божия промисъл тя ще роди Син; и ще Го наречеш Иисус и Той ще спаси народа си от греховете му.

На сутринта, след като се събудил, Йосиф се отказал от идеята да напусне Дева Мария, като се грижел за нея до края на живота си.

Мили деца, тази вест, която Архангел Гавриил известил на Св. Дева Мария, е за всички хора на земята, които желаят да се спасят. Затова събитието, за което ви разказах, се нарича Благовещение, което означава „блага, радостна вест.”

Бележки:

При написването на този разказ използвах следните източници:

“Библия за деца”, Издателска къща “Слънце”, стр. 100-101

Еп. Николай, арх. Д-р Серафим, “Вяра, Надежда, Любов”, Враца, 1991 г.,

стр. 82-83

Източник на иконата за празника Благовещение е: http://www.pravoslavieto.com/

Конец! И слава Богу!

Пояснение: Разказът беше публикуван в православния вестник "Благовестник", 2011 г.

Автор: Виталий Чеботар