"Живея аз във приказния град чудесен!!!.. Живея аз във Китна долина!!!... Ухаеща на дивни аромати, на Розата - Царицата в Света!!!..."

вторник, 20 март 2012 г.

"В служение на народа Божий..." - информация за читателите!

"В служение на народа Божий..." - информация за пастирския дълг на Отец Васил Василев, гр. Шумен!


Координати:

Храм "Св.Три Светители"
ул."Св. Климент Охридски"2
гр.Шумен
сл. телефон:054830570
моб. телефони: 0889189643; 0893851331

Skype: vasko.miki4
имейл: otecvasil@abv.bg

Уважаеми читатели!

Православен енорийски свещеник Отец Васил Василев, при храм "Св.Три Светители", гр.Шумен, ул."Св. Климент Охридски"№2, Варненска и Великопреславска митрополия, БПЦ - Българска Патриаршия, в изпълнение на своя пастирски дълг извършва частни и общи треби /богослужиния/ както в храма, така и по домовете на благочестивите православни християни от гр.Шумен.

Освещаване на дом, на автомобил, водосвети за здраве, опела /погребения/ и панихиди, маслосвет /елеосвещение/ за болни, Киприянови молитви при направена магия, изповед на тежко болни в дома им, последно св. Причастие за умиращи християни, душеполезни разговори със отчаяни и обезверени християни, молитви над жена в деня, когато е родила и благословение на т.н "Бабина вода", молитви над жена, когато пометне /при спонтанен-неволен аборт/, молебен за болен, частни молитви за страдащи от различни болести, молитва против уроки /общо неразположение без доказана причина, нервна криза, причинени от външно въздействие на завистливи, злостни, злонамерени хора, чрез лош и завистлив поглед или злокобна мисъл, които причиняват силни и дълбоки сътресения в човешката душевна и телесна природа, молитва за болен преди операция, при мъчително раждане, против всяка немощ, при беди и злощастия /във време на бездъждие и многодъждие/, молитви за успех и благополучие, преди започване на важна и трудна работа, преди пътуване, за благополучна и справедлива присъда, за благопреуспяване на деца, за ученици в началото на учебната година, преди полагане на изпит, за всяка просба, за благословение на ниви, градини, лозя, за благословение на пчели, коливо и мед, узрели плодове, за благословение на стадо домашни животни в селата -П.Волов, Върбак, Каменяк,Р.Димитриево, Вехтово, Хитрино,Трем, където е енорийски свещеник.

Молитви за освещаване на курбани, сиреч за трапеза на имени и празнични дни за здравето на един или повече православни християни, освещаване и благословение на икони и кръстове, при полагане основа на нов дом, благодарствени молитви за всяко Божие благодеяние.

Всеки православен свещеник е длъжен да се грижи за повереното му духовно-словесно стадо и подобно на Добрия пастир да го води по тучни ливади и да търси заблудената и погинала душа!

* * * * * * *
Хубаво е всички да знаем тази информация, която се отнася не само за Отец Васил, а за всички духовници в изпълнение на техния пастирски дълг!

Хубаво е да търсим духовниците си по всички тези поводи, при всички тези случаи и внезапно стекли се обстоятелства в живота ни, посочени по-горе, за да имаме Божието благословение в домовете си, за да бъдат благословени децата ни, за да открием Спасителния път на вярата и да го следваме твърдо и неотклонно до края на земните си дни!

Хубаво е да посочим този път и на своите деца и близки, за да се превърнем всички в "едно стадо" с "един пастир", както е казал в Словото Си нашият Господ и Спасител, Който сам ни води по Своя път чрез свещенослужители - Всеотдайните Божии раби, които са навсякъде около нас!!!

Кина Златева